DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Υποβολή αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης (μέχρι 24.04)

Οι εκπαιδευτικοί, που ανήκουν οργανικά στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλουν, εφόσον το επιθυμούν, αίτηση για αμοιβαία μετάθεση μέχρι και την Τρίτη 24 Απριλίου 2012 ώρα 14:30, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.Δ. 50/96 (Φ.Ε.Κ. 45 Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.100/97 (ΦΕΚ 94 Α).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκπαιδευτικοί εφόσον συντρέχουν οι παρακάτω προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 9 του Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α):

α) Να ανήκουν στον ίδιο κλάδο και να μην έχουν συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 16 του Π.Δ. 50/96 (ΦΕΚ 45Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 100/97 (ΦΕΚ 94Α), μέχρι 31 Αυγούστου 2011.

β) Η διαφορά της συνολικής εκπαιδευτικής υπηρεσίας τους να μην υπερβαίνει κατά την 31η Αυγούστου του έτους 2011 τα δέκα (10) έτη.

γ) Να έχουν συμπληρώσει δύο χρόνια υπηρεσίας από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μέχρι 31-8-2011, εκ των οποίων τον ένα χρόνο στην οργανική τους θέση, όσοι μετατέθηκαν πριν το 2011, και δύο όσοι μετατέθηκαν από το 2011 και μετά.

Δε δικαιούνται αμοιβαίας μετάθεσης οι χαρακτηριζόμενοι ως υπεράριθμοι (άρθρο 10 παρ. 4 του Π.Δ. 50/96 όπως προστέθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του 100/97) καθώς και όσοι δεν έχουν τοποθετηθεί οργανικά σε σχολική μονάδα.