DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Υπόμνημα διαμαρτυρίας για την παράλειψη αναβάθμισης του μαθήματός μας στην Α/θμια (01.06.2010)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠE 07)

Αθήνα, 31.05.2010
Κυρία Υπουργέ,

με έκπληξη διαβάσαμε στις 27 Μαΐου το ενιαίο αναμορφωμένο πρόγραμμα της Α/θμιας Εκπαίδευσης που θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε 800 Δημοτικά Σχολεία. Μας βρίσκουν σύμφωνους οι διαπιστώσεις και τα συμπεράσματα σας καθώς και οι στόχοι σας για το Νέο Σχολείο σχετικά με το δημόσιο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, τον κοινωνικό της στόχο, τη συμβολή στη μείωση των ανισοτήτων και την πάταξη της παραπαιδείας.

Διαπιστώνουμε όμως μια μεγάλη αντίφαση στην σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση και οφείλομαι να σας την επισημάνουμε:

Ενώ αυξάνεται το ωρολόγιο πρόγραμμα όλων των τάξεων σε 35 ώρες/εβδομάδα, δηλ. 7ωρο πρόγραμμα από την Α έως την ΣΤ τάξη, παραλείψατε χωρίς καμία δικαιολογία την αύξηση των ωρών του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα», ενώ αυξήσατε τις ώρες όλων των άλλων μαθημάτων.

Θεωρούμε πως έτσι υποβαθμίζεται το μάθημα που διδάσκουμε διότι οι 100 μόλις διδακτικές ώρες που αντιστοιχούν στην Ε και στην ΣΤ τάξη δεν κατοχυρώνουν ούτε καν το επίπεδο Α. Εκπροσωπώντας χιλιάδες πτυχιούχους Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας σας καλούμε να αναθεωρήσετε την πρόταση σας διότι:

-έτσι υποβαθμίζεται η μεγάλη προσπάθεια που έγινε από εκατοντάδες ωρομισθίους συναδέλφους Γερμανικής και Γαλλικής οι οποίοι, πολλές φορές κάτω από ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, από το σχολικό έτος 2005-06 διδάσκουν σε όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία Γερμανικά και Γαλλικά αντίστοιχα. Πρόκειται για έναν επιτυχημένο θεσμό που ξεκίνησε πιλοτικά και σύντομα επεκτάθηκε σε όλα τα σχολεία,
- η παρεχόμενη διδασκαλία των ξένων γλωσσών παραμένει καθηλωμένη σε χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση με την ευρωπαϊκή πραγματικότητα όπου οι ξένες γλώσσες κατέχουν σαφώς καλύτερη θέση στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα της πρώτης εκπαιδευτικής βαθμίδας (4-5 ώρες/εβδομάδα),
- ακυρώνεται όλη η προσπάθεια που καταβάλει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας για την ουσιαστική σύνδεση του σχολείου με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας και την επίσημη πιστοποίηση των γλωσσών μέσω του σχολείου,
- τέλος, μας προβληματίζει ιδιαίτερα το γεγονός πως δεν προτείνετε αύξηση των ωρών του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα», από τη στιγμή που χιλιάδες μαθητές καταφεύγουν στα απογευματινά φροντιστήρια προκαλώντας μεγάλο οικονομικό βάρος στις οικογένειες των μαθητών. Αντίθετα, περιοριστήκατε σε αύξηση των ωρών σε μαθήματα για το αντικείμενο των οποίων δεν απαιτείται φροντιστήριο!

Οι προτάσεις μας για τη διδασκαλία του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα»
- Αύξηση των διδασκόμενων ωρών με στόχο την αποτελεσματική διδασκαλία και την ολοκληρωμένη εκμάθηση της δεύτερης ξένης γλώσσας. Γι’ αυτό προτείνουμε:
α) την έναρξη της διδασκαλίας του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» με 2 ώρες/εβδομάδα από την Δ’ τάξη προκειμένου να αρθούν οι ανισότητες που παρουσιάζονται ανάμεσα σε μαθητές που λαμβάνουν εξωτερική βοήθεια και σε άλλους που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα για φροντιστήρια, κ.α.. Κατά τη φάση γνωριμίας στην Δ’ τάξη ο μαθητής θα έρχεται σε πρώτη επαφή με τη γλώσσα μέσω παιχνιδιού, χειροτεχνίας, τραγουδιού και ηχομιμητικών πράξεων.
β) τη συνέχιση της διδασκαλίας του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» με 3 ώρες/ εβδομάδα στην Ε’ και στην Στ’ τάξη γεγονός που θα οδηγήσει στην εμπέδωση της ύλης και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων πιο αποτελεσματικά.
Με την επιτυχή πραγμάτωση του παραπάνω προγράμματος οι μαθητές τελειώνοντας το Δημοτικό Σχολείο θα βρίσκονται σε θέση να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στη διαβαθμισμένη εξέταση επιπέδων Α1-Α2.

Παράλληλα, επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας για δημιουργία οργανικών θέσεων ΠΕ07 και ΠΕ05 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έτσι ώστε να λαμβάνουν χώρα ξεχωριστοί διορισμοί και μετατάξεις και να αποφεύγονται τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού σε πολλές περιοχές.

Με εκτίμηση
Για το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.


Το Υπόμνημα σε PDF