DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Ξενόγλωσση εκπαίδευση: Σχέδιο για συζήτηση από το ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΟΛΜΕ για συζήτηση και παρατηρήσεις τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε η ομάδα εργασίας του Κέντρου Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ για τη ξενόγλωσση εκπαίδευση.
Στην ομάδα συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των Ξενόγλωσσων Ενώσεων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Την Πανελλήνια Ένωση εκπροσώπησαν η Αντιπρόεδρος κ. Κωνσταντίνα Πλιάτσικα και η Ταμίας κ. Ματίνα Κανδρή.

Η Επιτροπή Ερευνών καλεί όσες/όσους έχουν να κάνουν παρατηρήσεις για το συγκεκριμένο κείμενο, να τις στείλουν ηλεκτρονικά στην Πανελλήνια Ένωση, ώστε να τεθούν μέσω των δύο εκπροσώπων μας στην ομάδα εργασίας και να ενσωματωθούν στο τελικό κείμενο.

Παρακάτω παραθέτουμε τη σύνθεση της Ομάδας Εργασίας του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. της ΟΛΜΕ και μερικές από τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στα συμπεράσματα.


ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ. «ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ» -

ΣΥΝΘΕΣΗ

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ (Μέλος Δ.Σ. ΚΕΜΕΤΕ)

Μέλη ΚΕΜΕΤΕ:
ΧΑΡΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ (Πρόεδρος ΚΕΜΕΤΕ)
ΛΟΥΖΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Αντιπρόεδρος ΚΕΜΕΤΕ)

Μέλη της Ομάδας Εργασίας:
Πλιάτσικα Κωνσταντίνα
Ψωμά Γιούλη
Δήμα Αλεξάνδρα
Χρα Κατερίνα
Φουγιαξή Πηνελόπη
Κανδρή Ματίνα
Χαρτζουλάκης Βασίλης
Μπρατσόλη Αντιγόνη
Καλαμάρα Έφη
Μαυροματάκη Δέσποινα
Μάρθα Σφαέλου
Νικολακοπούλου Ευτυχία

Εκπρόσωποι Ξενόγλωσσων Ενώσεων:
ΠΛΙΑΤΣΙΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ (Αντιπρόεδρος Πανελ. Έν. Καθηγ. Γερμαν. Πανεπ. Εκπ.)
ΧΑΡΙΤΟΥ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος ΠΕΚΑΔΕ)
ΠΟΛΥΜΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ (Αντιπρόεδρος Συνδ. Καθ. Γαλλ. Πανεπ. Εκπ.)
ΚΟΥΤΣΟΥΔΑΚΗ ΕΝΤΖΥ (ΠΑ.ΣΥ.ΚΑ.ΓΑ.)

Συνεργάτες Εξ’ αποστάσεως (μέσω email)
Πουλλά Ελένη (Πρόεδρος Έν. Πτυχ. Αγγλ. Φιλολογ.)
Γατής Αποστόλης
Αποστόλου Βικτωρία


Προτάσεις της Ομάδας Εργασίας του ΚΕΜΕΤΕ της ΟΛΜΕ
- Διδασκαλία των ξένων γλωσσών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση με επίπεδα. (1)
- Επέκταση της διδασκαλίας της β´ ξένης γλώσσας σε όλα τα Δημοτικά σχολεία από την Τετάρτη τάξη.
- Διδασκαλία των ξένων γλωσσών με παραπάνω ώρες διδασκαλίας στο ολοήμερο σχολείο και στη συνέχεια στην ενισχυτική διδασκαλία του Γυμνασίου.
- Διδασκαλία ξένων γλωσσών στα ΕΠΑ.Λ. και στις ΕΠΑ.Σ., όπως συμβαίνει στα Γενικά Λύκεια, και ο μαθητής να επιλέγει τη γλώσσα που επιθυμεί. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές της επαγγελματικής εκπαίδευσης να εξοικειωθούν με την ειδική ορολογία της ειδικότητας που έχουν επιλέξει.
- Δημιουργία Εργαστηρίου Ξένων Γλωσσών (2)
- Σύνδεση Κ.Π.Γ. (Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας) με το δημόσιο σχολείο
Το πρόγραμμα σπουδών των ξένων Γλωσσών στη δημόσια εκπαίδευση να έχει άμεση συνάρτηση με τα επίπεδα όπως ορίστηκαν από το κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Nα υπάρξει Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ξένες γλώσσες από το Δημοτικό μέχρι το Λύκειο (δηλαδή, τελειώνοντας το δημοτικό ένας μαθητής να έχει τις γνώσεις του επιπέδου Α2 και κάποιος που θα τελειώνει το γυμνάσιο να έχει τις γνώσεις του επιπέδου Β1). Έτσι χωρίς να δώσει τις ειδικές εξετάσεις για κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας να βρίσκεται σε ένα επίπεδο. Θα πρέπει τελειώνοντας κάθε βαθμίδα βάσει του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών να έχει καλύψει συγκεκριμένη ύλη που θα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα επίπεδα του πλαισίου αναφοράς. Παράλληλα όποιος μαθητής επιθυμεί να πιστοποιεί τις γνώσεις του αυτές να συμμετέχει στις εξετάσεις και να αποκτά το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

(1) Εάν υπάρχουν στην ίδια τάξη μαθητές που έχουν διδαχθεί την ξένη γλώσσα λιγότερα ή και περισσότερα χρόνια από τους υπόλοιπους, ή που για διαφόρους λόγους (φροντιστήριο, ιδιαίτερα, κ.α.) ξέρουν καλύτερα την ξένη γλώσσα, και τους έχεις όλους μαζί, τότε είναι αδύνατον να έχεις θετικά αποτελέσματα στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας. Στο μάθημα αυτό είναι απαραίτητη η διαφοροποίηση των μαθητών κατά επίπεδα. Δεν μπορείς να έχεις τον αρχάριο και τον προχωρημένο μαθητή μαζί. Το πρόβλημα είναι γνώσεων γι´ αυτό για να έχεις ουσιαστική απόδοση, χρειάζεται να είναι η τάξη κατά το δυνατόν ομοιογενής,να είναι δηλ. οργανωμένη κατά επίπεδα

(2) Η διδασκαλία των ξένων γλωσσών δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς οπτικοακουστική στήριξη, δηλ. τη λεγόμενη εκπαιδευτική τεχνολογία: το μαγνητόφωνο, την εικόνα, τα «πολλαπλών μέσων» (multimedia) εκπαιδευτικά προγράμματα των ηλεκτρονικών υπολογιστών, κ.α. Θα πρέπει να κινητοποιηθούν όλα αυτά τα μέσα που συμπληρώνουν, προεκτείνουν και μεγιστοποιούν τις δυνατότητες ενός μαθήματος. Η δημιουργία του εργαστηρίου ξένων γλωσσών προϋποθέτει την κατάλληλη προετοιμασία του δασκάλου των ξένων γλωσσών ώστε να μπορεί να χρησιμοποιεί αυτή την εκπαιδευτική τεχνολογία.