DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Τυπικά Προσόντα της διαδικασίας του έτους 2006

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3467/2006 (ΦΕΚ 128 τ.Α´) υποψήφιοι για θέσεις σχολικών συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μπορεί να είναι εκπαιδευτικοί:
α) των κλάδων ΠΕ1 μέχρι ΠΕ 18 του άρθρου 14 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ.Α´) ή των κλάδων ΠΕ19 του άρθρου 30 του Ν.2009/1992 ή εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ6, ΠΕ8, ΠΕ11 και ΠΕ16, που ανήκουν οργανικά σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
β) που έχουν βαθμό Α´, δεκαεξαετή συνολική εκπαιδευτική υπηρεσία και δεκαετή τουλάχιστον άσκηση διδακτικών καθηκόντων σε σχολεία Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (άρθρο 7 παρ. γ).
Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ7 και ΠΕ19 μπορεί να είναι υποψήφιοι για τις θέσεις Σχολικών Συμβούλων Δ.Ε. εφόσον έχουν βαθμό Α´, δωδεκαετή εκπαιδευτική υπηρεσία και έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα για οκτώ τουλάχιστον έτη (άρθρο 9 παρ. γ).
Οι διατελέσαντες σχολικοί σύμβουλοι συμμετέχουν στην επιλογή ανεξάρτητα από το συνολικό χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας (άρθρο 9 παρ. α).

Ως διδακτική υπηρεσία λογίζεται και η προσφερθείσα υπηρεσία από τη θέση σχολικού συμβούλου (άρθρα 9 παρ. α και 15 παρ. 5).
Οι Πίνακες Σχολικών Συμβούλων που θα καταρτιστούν θα έχουν ισχύ από την κύρωσή τους μέχρι την 31η Ιουλίου του 4ου έτους που ακολουθεί, οι δε υποψήφιοι που θα περιληφθούν σ’ αυτούς θα καλύπτουν τις κενές και κενούμενες θέσεις που θα προκύπτουν κατά το χρόνο ισχύος των πινάκων αυτών (άρθρο 4 παρ. 2).

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών η οποία αρχίζει την 15η Σεπτεμβρίου του 2006 και λήγει την 5η Οκτωβρίου του ίδιου έτους.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Οι υπηρετούντες με απόσπαση στο εξωτερικό θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία των Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού, τα οποία θα διαβιβάσουν στη συνέχεια στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης των νομών (όπου οι υποψήφιοι ανήκαν πριν την απόσπαση) τις ανωτέρω αιτήσεις και τα συνημμένα δικαιολογητικά.