DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Τι είπαν στον Αλέξη Τσίπρα για το σχέδιο «Αθηνά» τα τμήματα Ξένων Φιλολογιών

Τι είπαν στον Αλέξη Τσίπρα για το σχέδιο «Αθηνά» τα τμήματα Ξένων Φιλολογιών
ΦΩΤΟ: Ο Αλέξης Τσίπρας στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης (27.02.2013)

Σε εκδήλωση που οργάνωσε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, παρουσία του Προέδρου του κ. Αλέξη Τσίπρα, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θεσσαλονίκης έγινε ενημέρωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το σχέδιο «Αθηνά» από μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (διδάσκοντες και φοιτητές).

Για την προτεινόμενη συγχώνευση των Ξενόγλωσσων Τμημάτων του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.Π.Α τον κ. Τσίπρα ενημέρωσε η Καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. κ. Αγγελική Κοιλιάρη καθώς και εκπρόσωπος των φοιτητών του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, η οποία απηύθυνε κάλεσμα συμμετοχής στην Πορεία που οργανώνεται στην Καμάρα (Θεσσαλονίκη) την Πέμπτη 18.00 από κοινού με τους σπουδαστές του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

Διαβάστε παρακάτω το πλήρες κείμενο της παρέμβασης της κ. Αγγελικής Κοιλιάρη:

    " Με το σχέδιο ΑΘΗΝΑ για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τα Τμήματα Γερμανικής Γαλλικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας «απορροφώνται» από το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. Με την πρόταση του ΥΠΑΙΘΠΑ τέσσερα αυτοδύναμα Τμήματα με διακριτά γνωστικά αντικείμενα και μακρόχρονη επιστημονική συμβολή στα αντικείμενα που θεραπεύουν υποβαθμίζονται σε απλές «κατευθύνσεις» ενός τεράστιου υβριδικού Τμήματος με την αδόκιμη [επιστημονικά] ονομασία «Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας».
    Ενδεχόμενη εφαρμογή της πρότασης αυτής όχι μόνον δεν ανταποκρίνεται σε κανέναν από τους στόχους που θέτει το ίδιο το σχέδιο ΑΘΗΝΑ αλλά δεν επιφέρει και κάποια ορατά οφέλη ακαδημαϊκής ή οικονομικής φύσεως.  Θέτει όμως υπό αμφισβήτηση βασικά θέματα αρχής και δημιουργεί σοβαρότατα διοικητικά και ακαδημαϊκά προβλήματα, όπως επισημαίνεται αναλυτικά στο ψήφισμα των Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. που υιοθετήθηκε από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων καθώς και από το Ψήφισμα της ανοιχτής κοινής συνεδρίασης του διδακτικού προσωπικού των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.
    Το ψηφίσματα αυτά όπως και το ψήφισμα της Κοσμητείας της Φιλοσοφικής Σχολής που εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. κατατίθενται στο Προεδρείο.
    Επισημαίνεται επίσης και η διεθνής καμπάνια για τη συλλογή υπογραφών υποστήριξης που κάνουμε όλα τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Α.Π.Θ. και του Ε.Κ.ΠΑ και μέχρι στιγμής έχει συγκεντρώσει σχεδόν 12.000 υπογραφές.
    Συνοψίζω  σύντομα τους λόγους για τους οποίους ζητούμε ως Τμήματα την απόσυρση της πρότασης του σχεδίου ΑΘΗΝΑ, ώστε να μην προχωρήσει η «απορρόφηση» των τεσσάρων Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Α.Π.Θ. και τα Τμήματα να διατηρήσουν την αυτονομία τους στο πλαίσιο της Φιλοσοφικής Σχολής.  
   
 Α. Επιστημονικοί και Ακαδημαϊκοί λόγοι

    Τα Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών του Α.Π.Θ. έχουν περισσότερο από πενήντα χρόνια σημαντική ακαδημαϊκή και ερευνητική προσφορά θεραπεύοντας διακριτά μεταξύ τους γνωστικά αντικείμενα που συμβάλουν στην επιστημονική μελέτη της γλώσσας και της λογοτεχνίας συνδέοντάς την με την ιστορία και τον πολιτισμό της αντίστοιχης γλωσσικής κοινότητας και με τα φιλοσοφικά και κοινωνικά ρεύματα της κάθε εποχής.
    Τα Τμήματα προετοιμάζουν επιστήμονες με αναγνωρίσιμη (και αναγνωρισμένη από το κράτος) ειδίκευση. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες  αποκτούν σφαιρικές επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες που απέχουν από την απλή  γλωσσομάθεια η οποία αποτελεί προϋπόθεση της εισαγωγής σε κάθε Τμήμα (εξέταση στο «Ειδικό Μάθημα»), επειδή τα περισσότερα μαθήματα διδάσκονται στην αντίστοιχη ξένη γλώσσα. Οι απόφοιτοι καλύπτουν διαρκείς ανάγκες της ελληνικής εκπαίδευσης, με ειδική μάλιστα θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, αλλά και ανάγκες της κοινωνίας έχοντας πολλαπλές προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης.
    Ένα Τμήμα που θα ονομάζεται «Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» δεν έχει διακριτή επιστημονική ταυτότητα, επειδή δεν έχει σαφές γνωστικό αντικείμενο, δεν παρέχει διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα καθώς η κείμενη νομοθεσία συνδέει τα επαγγελματικά δικαιώματα με το Τμήμα από το οποίο αποφοιτά κανείς. Παράλληλα λειτουργεί ως κερκόπορτα για την έμμεση επάνοδο της επάρκειας διδασκαλίας ως βασικού επαγγελματικού προσόντος για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και στον δημόσιο τομέα. Έτσι, ως μόνοι πάροχοι διακριτών πτυχίων νομιμοποιούνται τα ιδιωτικά κολλέγια που ήδη προσφέρουν ή θα σπεύσουν να προσφέρουν σπουδές σε διακριτά αντικείμενα.

    Επίσης ένα πτυχίο αυτού του τύπου δεν θα ήταν επαρκές για την εξασφάλιση της δυνατότητας παρακολούθησης μεταπτυχιακών σπουδών σε άλλες χώρες – σπουδών οι οποίες αποτελούν ιδιαίτερα συχνή επιλογή των αποφοίτων, λόγω της δυνατότητας που τους παρέχουν η στενότερη και αμεσότερη επαφή με τον πολιτισμό του οποίου τη γλώσσα και τη λογοτεχνία μελετούν.


    Β. Διεθνής παρουσία και αριστεία

    Η διακριτή αυτόνομη λειτουργία των Τμημάτων συμβάλει στη διεθνοποίηση του Α.Π.Θ. (οι διεθνείς συμφωνίες και εκπαιδευτικές δράσεις στις οποίες συμμετέχουν ανέρχονται στις 2000) και δημιουργεί γέφυρες συνεργασίας με χώρες σημαντικές τόσο από πολιτική όσο και από πολιτισμική άποψη, διότι με τις πολλαπλές σχέσεις και επαφές που καλλιεργούν τα Τμήματα υποστηρίζεται η ευρωπαϊκή ταυτότητα της ελληνικής κοινωνίας.
    Το έργο του επιστημονικού δυναμικού των Τμημάτων συμβάλει  σημαντικά  στην τόνωση της διεθνούς παρουσίας της Φιλοσοφικής Σχολής, με δημοσιεύσεις σε συλλογικούς τόμους και περιοδικά και τη συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια λόγω της αυτονόητης σχέσης του με τη διεθνή κοινότητα. Η διεθνής παρουσία ενισχύεται ακόμη και από την εξαιρετικά επιτυχή πορεία και αριστεία της συντριπτικής πλειονότητας εκείνων από τους αποφοίτους των υπό συζήτηση Τμημάτων που επιλέγουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό.

    Γ. Πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής   
                                                                                                 Τα πρακτικά προβλήματα που θα προκύψουν, εάν εφαρμοστεί το σχέδιο ΑΘΗΝΑ, είναι ιδιαίτερα σοβαρά:

    1. Θα δημιουργηθεί ένα υδροκέφαλο Τμήμα με περισσότερους από 4500 φοιτητές και 92 μέλη ΔΕΠ και με ποικιλία γνωστικών αντικειμένων, γεγονός που το καθιστά ιδιαίτερα δυσλειτουργικό.
    2. Δεν είναι ξεκάθαρο  με ποια κριτήρια θα γίνεται η εισαγωγή των νέων φοιτητών και φοιτητριών, σε ποια ειδικά μαθήματα θα εξετάζονται οι υποψήφιοι/-ες για εισαγωγή και με ποιον τρόπο θα κατανέμονται σε καθεμιά από τις προτεινόμενες κατευθύνσεις
    3. Θα καταστεί απαραίτητο να δημιουργηθούν νέα προγράμματα σπουδών, αντικαθιστώντας τα πρόσφατα ανανεωμένα και σύγχρονα προγράμματα που εφαρμόζουν τα υπάρχοντα Τμήματα. Όλα αυτά μάλιστα θα πρέπει να γίνουν μέσα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, αφού προβλέπεται οι αλλαγές να γίνουν πριν από την κατάθεση των μηχανογραφικών δελτίων! Η ασφυκτική αυτή προθεσμία θα ήταν απαράδεκτη ακόμη και αν όλα ήταν σχεδιασμένα και ξεκάθαρα, πόσο μάλλον στην περίπτωση αυτή, στην οποία απουσιάζει κάθε προγραμματισμός.
    4. Δεν υπάρχει δημοσιονομικό όφελος, αφού δεν θα αλλάξει τίποτε ούτε χωροταξικά (τα τέσσερα Τμήματα στεγάζονται στα κτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ.) ούτε ως προς το προσωπικό, ακαδημαϊκό ή διοικητικό. Τα έξοδα συντήρησης των εργαστηρίων, πολύ χαμηλά σε σχέση με άλλα, καθώς χρησιμοποιούν μόνο υπολογιστές και τα σχετικά αναλώσιμα, θα παραμείνουν επίσης στα ίδια επίπεδα".