DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ …

ΤΕΛΟΣ ΕΠΟΧΗΣ …

Έπειτα από προσπάθειες πολλών δεκαετιών, τις οποίες η ΠΕΚΑΓΕΠΕ - η επιστημονική ένωση των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας - στήριξε δυναμικά, η ελληνική πολιτεία, με Υπουργική Απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κώστας Γαβρόγλου, κατοχυρώνει από τις 08 Φεβρουαρίου 2017 και πέρα το δικαίωμα των πολιτών που διαβιούν στην ελληνική επικράτεια στην παροχή ξενόγλωσσης εκπαίδευσης από τους μόνους αρμόδιους: τους πτυχιούχους των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
(Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ, τεύχος Β, Αρ. Φύλλου 324, 08-02-2017)
Άρθρο 1
Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής γλώσσας

1. Οι πτυχιούχοι των Τμημάτων της Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής, Ιταλικής και Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή των Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των γλωσσών αυτών σε κέντρα ξένων γλωσσών.
2. Οι πτυχιούχοι του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με έτος εισαγωγής έως και 2012 - 2013 διαθέτουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της Ισπανικής γλώσσας.

Άρθρο 2
Κάτοχοι επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία άλλων γλωσσών

Οι πτυχιούχοι Τμημάτων ξένων γλωσσών και φιλολογιών, άλλων από αυτές του άρθρου 1, Πανεπιστημίων της αλλοδαπής διαθέτουν, μετά από αναγνώριση των πτυχίων τους, επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία των αντίστοιχων γλωσσών σε κέντρα ξένων γλωσσών, εφόσον κατέχουν Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας (επιπέδου τουλάχιστον Β2), για την περίπτωση των μη Ελλήνων πολιτών.

Άρθρο 3
Χορήγηση επάρκειας προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας σε πτυχιούχους του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του ΔΠΘ, του ΕΑΠ και του Ιονίου Πανεπιστημίου

1. Χορηγείται επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία της αντίστοιχης ξένης γλώσσας μετά από επιτυχή παρακολούθηση Προγράμματος διδακτικής των ξένων γλωσσών, ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής σε πτυχιούχους:
α. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (κατεύθυνση ρωσικής γλώσσας και φιλολογίας) του ΕΚΠΑ,
β. του Τμήματος Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, χωρίς αναγραφή κατεύθυνσης σε αυτό,
γ. του Τμήματος Σλαβικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
δ. του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών του ΔΠΘ,
ε. του Τμήματος Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών του ΕΚΠΑ,
στ. του Προγράμματος Σπουδών «Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός» της Σχολής Ανθρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ, με έτος εισαγωγής από 2013-2014 και εξής,
ζ. του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου,
η. του Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.
2. Το πρόγραμμα Διδακτικής των ξένων γλωσσών (δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με τη μέθοδο του blended learning) οργανώνεται από Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της ημεδαπής. Το πρόγραμμα σπουδών, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής υποβάλλονται για έγκριση στο ΥΠ.Π.Ε.Θ. εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας και κάθε έτος μέχρι 30/9 για ανανέωση της έγκρισης.

Άρθρο 4
Δικαιολογητικά

1. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 2 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία το Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Ελληνομάθειας.
2. Οι ενδιαφερόμενοι του άρθρου 3 υποβάλλουν στην αρμόδια υπηρεσία τα κάτωθι δικαιολογητικά: α. αίτηση για χορήγηση επάρκειας για τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας σε κέντρα ξένων γλωσσών, η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για την αλήθεια και την ακρίβεια των προσκομιζόμενων φωτοαντιγράφων,
β. φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου,
γ. φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης του Προγράμματος διδακτικής της ξένης γλώσσας ίσου με 30 ECTS που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής,
δ. φωτοαντίγραφο πτυχίου.

Άρθρο 5
Τρόπος υποβολής δικαιολογητικών

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τα δικαιολογητικά στο Τμήμα Γ' της Διεύθυνσης Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.), οι ίδιοι ή μέσω τρίτου που φέρει νόμιμη εξουσιοδότηση ή τα αποστέλλουν ταχυδρομικώς. Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν επιστρέφονται.

Άρθρο 6
Μεταβατικές ρυθμίσεις

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν καταθέσει αίτηση για χορήγηση επάρκειας, από 26-03-2014 (ημερομηνία έκδοσης του ν. 4250/2014, ΦΕΚ Α΄ 74/2603-2014) έως και τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πληρούν τις προϋποθέσεις, σχετικά με τη γνώση της ξένης γλώσσας και απόδειξης αυτής σε επίπεδο Γ2(C2), λαμβάνουν επάρκεια προσόντων για τη διδασκαλία ξένης γλώσσας, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς παρακολούθησης Προγράμματος Διδακτικής των Ξένων Γλωσσών, ίσου με 30 ECTS, που διοργανώνεται από Πανεπιστήμιο της ημεδαπής. Η επάρκεια χορηγείται με την υποβολή του πιστοποιητικού του άρθρου 4 περ. γ.

Άρθρο 7
Τελικές ρυθμίσεις

Όπου στην παρούσα γίνεται λόγος για αναγνώριση πτυχίου εννοείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Δεν απαιτείται η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ του πτυχίου που αποκτήθηκε σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της.

ΤΟ ΦΕΚ

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ