DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Τ.Ε. Αχαΐας: Επιστολή αγανάκτησης στον Υπουργό Παιδείας


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – ΤΟΠΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΧΑΪΑΣ

E-mail: achaia@deutsch.gr


Πάτρα, 24-11-2012
Αρ. Πρωτοκόλλου: 6
ΠΡΟΣ:
 Υπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο
Υφυπουργό ΠΑΙ.Θ.Π.Α. κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου
Δ/ντή Σπουδών Π.Ε. κ. Κώστα Παπαχρήστο

ΚΟΙΝ.:
 Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας κ. Παπαγεωργόπουλος Κωνσταντίνο
Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αχαΐας κ. Ευγενία Πιερρή
 Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδος
κ. Παναγιωτόπουλο Γεώργιο
Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.
Δ.Ο.Ε.
Α´ Ε.Λ.Μ.Ε. Αχαΐας
Β´ Ε.Λ.Μ.Ε. Αχαΐας
Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Επιστολή αγανάκτησης για την μη τήρηση των Αποφάσεων και Εγκυκλίων του ΥΠΑΙΘΠΑ σχετικά με τη διδασκαλία της β´ ξένης γλώσσας στο δημοτικό σχολείο στον Νομό Αχαΐας»

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την αγανάκτηση και την οργή μας για την καταστρατήγηση της Υπουργικής  Απόφασης  με  αριθμ.  Φ.12/52/63/12873/Γ1/06-02-2012  (ΦΕΚ  253  τ.  Β’)  με  θέμα: «Διδασκαλία 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία» καθώς και την μη τήρηση της εγκυκλίου  Φ.52/278/49184/Γ1/02-05-2012 .
Η διευκρινιστική εγκύκλιο με αριθμ. πρωτ.: 145672/Γ1/20-11-2012 τονίζει:
«1. Η  με  αριθμ.  Φ.12/52/63/12873/Γ1/06-02-2012  (ΦΕΚ  253  τ.  Β’)  Υπουργική  Απόφαση  με  θέμα: «Διδασκαλία 2ης  ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία», ισχύει χωρίς καμία παρέκκλιση.»
Αυτή η εγκύκλιος εστάλη, για να παύσουν οι διάφορες «ερμηνείες» κατά το δοκούν της εγκυκλίου Φ.7Α/767/ 142964 /Γ1/15-11-2012. Στον Νομό Αχαΐας δεν φαίνεται όμως να συμμερίζονται ούτε και να ακολουθούν τις ανωτέρω εγκυκλίους.

Για το σχολικό έτος 2012-2013 δεκαεπτά (17!!!) μόνιμοι συνάδελφοι ΠΕ07 του Νομού Αχαΐας πήραν απόσπαση και μετακινήθηκαν από τον Νομό, χωρίς όμως να έρθουν άλλοι στην θέση τους είτε με μετάθεση είτε με απόσπαση. Αυτό φυσικά είχε ως αποτέλεσμα η συντριπτική πλειοψηφία των δημοτικών σχολείων του Νομού να μείνει φέτος χωρίς εκπαιδευτικό γερμανικής γλώσσας, από τη στιγμή που δεν έχει γίνει ακόμα καμία πρόσληψη αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου στην Πρωτοβάθμια. Οι μόνιμοι συνάδελφοι ΠΕ07 στο Νομό Αχαΐας δεν επαρκούν ούτε για να καλύψουν τις ανάγκες όλων των Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού, πόσο μάλλον να διατεθούν και στην Πρωτοβάθμια.

Από την άλλη πλευρά, οι συνάδελφοι ΠΕ05 γαλλικής γλώσσας του Νομού είναι πάρα πολλοί, με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να έχουν διατεθεί στην Πρωτοβάθμια, καλύπτοντας έτσι την συντριπτική πλειοψηφία των αναγκών του Νομού σε εκπαιδευτικούς γαλλικής γλώσσας.

Υπάρχει μια σαφή διάκριση στην αντιμετώπιση των δύο ξένων γλωσσών που διδάσκονται στο δημοτικό σχολείο ως β´ ξένη γλώσσα, με αποτέλεσμα να την καθιστά καθ’ όλα άνιση λόγω σημαντικής έλλειψης μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού ΠΕ07 γερμανικής γλώσσας. Συνακόλουθα, ακυρώνει στην πράξη το δικαίωμα στην επιλογή β´ ξένης γλώσσας από την πλευρά των μαθητών, όπως αυτή καθορίζεται σαφώς στην υπ’ αριθμ. Φ. 52 / 63/ 12873 /Γ1/06-02-2012 Υπουργική Απόφαση και την Φ. 52 /278/ 49184/Γ1/02-05-2012 συμπληρωματική εγκύκλιο. Επίσης δεν διευκρινίζεται με κανέναν τρόπο τι θα γίνει με τα δημοτικά σχολεία στα οποία, βάσει δηλώσεων των μαθητών, η μόνη β´ ξένη γλώσσα που θα διδασκόταν φέτος θα ήταν η γερμανική. Είναι κατάφορη αδικία να παραχωρηθούν οι ώρες γερμανικών στα δημοτικά σχολεία του νομού μας στη διδασκαλία των γαλλικών, μόνο και μόνο επειδή υπάρχει υπερπληθώρα διαθέσιμων μόνιμων συναδέλφων ΠΕ05 στο νομό μας.

Είναι απορίας άξιο για ποιον ακριβώς λόγο καλέσατε τους αδιόριστους εκπαιδευτικούς ΠΕ07 της χώρας να κάνουν το καλοκαίρι αίτηση πρόσληψης ως αναπληρωτές πλήρους ή μειωμένου ωραρίου, με αποτέλεσμα να έχουν απορρίψει μέχρι στιγμής πιθανή εργασία σε άλλες θέσεις με την ελπίδα να εργαστούν πάλι φέτος σε σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, από τη στιγμή που θα ακολουθούσε αυτός ο εμπαιγμός στη συνέχεια. Και πιστεύουμε ότι αντιλαμβάνεστε τι πρόκειται να επακολουθήσει και για τους μόνιμους συναδέλφους ΠΕ07 στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι με την εφαρμογή των εγκυκλίων σας διατρέχουν σοβαρότατο κίνδυνο να μείνουν από του χρόνου χωρίς ώρες διδασκαλίας, μιας και για τις ειδικότητες της β´ ξένης γλώσσας η Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση λειτουργούν ως «συγκοινωνούντα δοχεία».

Ζητάμε:

1) να τηρηθούν οι Υπουργικές Αποφάσεις και εγκύκλιοι και να σταματήσει επιτέλους να καταστρατηγείται το δικαίωμα των μαθητών στην επιλογή β´ ξένης γλώσσας. Η καταστρατήγηση των ανωτέρω θα έχουν ως συνέπεια τον αφανισμό του κλάδου ΠΕ07 από τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού μας, με ό,τι μπορεί αυτό να συνεπάγεται στο άμεσο μέλλον και

2) την άμεση πρόσληψη αναπληρωτών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες του Νομού σε εκπαιδευτικούς γερμανικής γλώσσας.
 Αναμένουμε άμεσα τις δικές σας ενέργειες.

Με εκτίμηση εκ μέρους της Τ.Ε. Αχαΐας

Οι εκπαιδευτικοί γερμανικής γλώσσας

Αθανασοπούλου    Ανθή
Ανυφαντή    Στυλιανή
Γεωργούλια    Ηλιάνα
Γιαννικοπούλου    Ελεάνα
Γιαννοπούλου    Θεώνη
Γούβη    Μαρία
Δημητροπούλου    Ελευθερία
Δημοπούλου    Χριστίνα
Ηλιόπουλος    Ιωάννης
Λαδοπούλου    Αικατερίνη
Ξυδιάς    Χαράλαμπος
Παναγιωτοπούλου    Χρύσα
Τσουκαλά    Παναγιώτα
Χαρδαλούπα    Ιωάννα
Χυτήρη    Έλενα-Φοίβη


-------------------------------------------------------------------------------------------
Τ.Ε. Αχαΐας: Συγκέντρωση στις 24.11.12

Σάββατο 24.11.2012 ώρα 6.00 μμ. στο Veso Mare,  στην καφετέρεια Central Mare.

Πληροφορίες:

- Λιάνα Γεωργούλια, 6936937046 και
- Γιοχάννα Χαρδαλούπα, 6972071372

Η επιστολή