DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων του ΚΠγ

Στο Άρθρο 2 του Νόμου 4452/2017 καθορίζεται πως το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) χορηγείται ύστερα από γραπτές και προφορικές εξετάσεις που διενεργούνται: α) με έντυπα μέσα τουλάχιστον μία (1) φορά κάθε έτος ή β) με ηλεκτρονικά μέσα. Τα πιστοποιητικά και των δύο τύπων εξετάσεων είναι ισότιμα και για την πιστοποίηση της γλωσσομάθειας ελέγχονται οι επικοινωνιακές ικανότητες που ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Άρθρο 2
Σύστημα ηλεκτρονικών εξετάσεων
Μετά το άρθρο 6 του ν. 2740/1999 προστίθεται άρθρο 6Α, ως εξής:
«Άρθρο 6Α
Ηλεκτρονικές εξετάσεις
1. Η ηλεκτρονική διαδικασία εξέτασης της γλωσσομάθειας των ενδιαφερομένων για απόκτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας γίνεται με το διεθνώς γνωστό σύστημα «Προσαρμοστική Ηλεκτρονική Εξέταση Γλωσσών» (Computer Adaptive Language Testing). Οι υποψήφιοι εξετάζονται αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

2. Αρμόδιοι για τον επιστημονικό σχεδιασμό και ανασχεδιασμό των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της λειτουργικότητας του συστήματος είναι οι εξής φορείς: α) Πανεπιστήμια της ημεδαπής, στα οποία λειτουργούν Τμήματα Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, και β) το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ-Διόφαντος). Οι ανωτέρω φορείς υποχρεούνται να αξιοποιήσουν την τεχνογνωσία, το κατάλληλα εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και την υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτουν σχεδιάζοντας, δημιουργώντας και αναπτύσσοντας πλατφόρμα ηλεκτρονικών εξετάσεων για το ΚΠΓ και τα απαραίτητα υποσυστήματα.

3. α) Τα όργανα του άρθρου 3 αναλαμβάνουν την επιλογή θεμάτων, την προετοιμασία και τη διενέργεια των ηλεκτρονικών εξετάσεων, καθώς και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του παρόντος.
β) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων συγκροτείται για τις ηλεκτρονικές εξετάσεις το Τεχνικό Εποπτικό Συμβούλιο (Τ.Ε.Σ.) που αποτελείται από έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε συνεργαζόμενο Πανεπιστήμιο, από το ΙΤΥΕ-Διόφαντος, καθώς και από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και είναι αρμόδιο για: αα) την εποπτεία της λειτουργίας των εφαρμογών του συστήματος των ηλεκτρονικών εξετάσεων, τον έλεγχο της πληρότητας της δεξαμενής των θεμάτων και ό,τι άλλο αφορά την ορθή λειτουργία του συστήματος αξιολόγησης της γλωσσομάθειας και ββ) τον καθορισμό του χρόνου διενέργειας των εξετάσεων και των εξεταζόμενων γλωσσών, καθώς και των απαιτούμενων προδιαγραφών που πρέπει να πληρούν τα «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.) της παραγράφου 4. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και τα αναπληρωματικά μέλη του Τ.Ε.Σ. Το Τ.Ε.Σ. διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Η αμοιβή των μελών του καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176).

4. Οι εξετάσεις διενεργούνται σε ειδικά πιστοποιημένα εξεταστικά κέντρα με την ονομασία «Κέντρα Ηλεκτρονικών Εξετάσεων» (Κ.Η.Ε.), τα οποία είναι εξοπλισμένα με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και διαθέτουν προσωπικό για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας και την καθοδήγηση των υποψηφίων, καθώς και για την επίλυση ενδεχόμενων τεχνικών προβλημάτων. Στην περίπτωση των ηλεκτρονικών εξετάσεων δεν συγκροτούνται οι Επιτροπές Εξεταστικών Κέντρων και οι Επιτροπές Βαθμολογικών Κέντρων των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 3. Αντί αυτών, σε κάθε Κ.Η.Ε. ορίζονται ένας (1) διοικητικά υπεύθυνος, ένας (1) τεχνικός υπεύθυνος, και ένας (1) επόπτης. Για την αμοιβή τους εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως έχουν αντικατασταθεί με την παρ. 2 του άρθρου 52 του ν. 4369/2016 (Α΄ 33). Τα κέντρα αυτά ιδρύονται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος και λειτουργούν σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε άλλους δημόσιους χώρους αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που εξοπλίζονται ειδικά για το σκοπό αυτόν. Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις διενεργούνται σε οποιαδήποτε ημέρα του έτους και σε οποιοδήποτε Κ.Η.Ε. Στο πιστοποιητικό αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία εξέτασης. Τα Κ.Η.Ε. μπορεί να αξιοποιούνται και για άλλες ηλεκτρονικές εξετάσεις φορέων του Δημοσίου.

 

Το ΦΕΚ