DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Συνάντηση της Προέδρου της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε με τη Διευθύντρια Π.Ε. Α Αθήνας

Η Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε είχε σήμερα Τετάρτη 30 Ιουλίου 2014 προγραμματισμένη συνάντηση με την Διευθύντρια της μεγαλύτερης Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας, της Α’ Αθήνας κυρία Δήμητρα Χατζημανώλη προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφορούν στις συνθήκες  διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας και συγκεκριμένα των Γερμανικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ειδικότερα την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας μετά και την υποχρεωτική μετάταξη σε αυτήν εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕΟ7  που έλαβε χώρα τον Αύγουστο του 2013.

Κάνοντας μια αποτίμηση του σχολικού έτους 2013-2014 η Πρόεδρος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ αφού πρώτα τόνισε την διάθεση συνεργασίας τόσο της ιδίας όσο και των εκπαιδευτικών ΠΕΟ7 που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας στο σύνολό τους, κάτι που αυτοί άλλωστε απέδειξαν έμπρακτα με την στάση και τον επαγγελματισμό τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, εξέθεσε στην κυρία Χατζημανώλη τα προβλήματα και τις αστοχίες που παρουσιάστηκαν κατά την διάρκεια αυτής κάνοντας ταυτόχρονα συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση ή και άρση αυτών.

Στο πλαίσιο αυτό έγινε ιδιαίτερη αναφορά στην διαδικασία προσωρινής τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 που ακολουθήθηκε  κατά την έναρξη του σχολικού 2013-2014 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας, στον εξαιρετικά μεγάλο  αριθμό των σχολικών μονάδων (μέχρι και επτά ) στις οποίες αυτοί κλήθηκαν να υπηρετήσουν κατά παρέκκλιση της σχετικής νομοθεσίας, στην συνεπακόλουθη δυσκολία και πολλές φορές ακόμη και αδυναμία κατάρτισης προγράμματος εκ μέρους των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, στην ανάγκη συνεχών και πολλαπλών μετακινήσεων ακόμα και μέσα σε μια εργάσιμη μέρα των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 προκειμένου να συμπληρώσουν το υποχρεωτικό τους ωράριο καθώς και σε διάφορα προβλήματα πρακτικής φύσης που σχετίζονται με αυτήν  την ανάγκη μετακίνησης, κάποια εκ των οποίων μάλιστα έχουν ισχύ μόνο στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών.  

Εξειδικεύοντας τα παραπάνω σημεία η Πρόεδρος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ αναφέρθηκε στις πολλαπλές τοποθετήσεις των καθηγητών ΠΕΟ5 και ΠΕ07, οι οποίες για μεν τους καθηγητές Γερμανικής έλαβαν χώρα δύο φορές για δε τους καθηγητές Γαλλικής συνολικά τρείς φορές, πράγμα που επέφερε συνεχείς και αλλεπάλληλες ανακατατάξεις του προγράμματος, προκάλεσε την δικαιολογημένη  δυσφορία των ίδιων των εκπαιδευτικών ειδικότητας καθώς και των Διευθυντών, των Συλλόγων Διδασκόντων και πάνω απ’ όλα των μαθητών και των γονέων τους, ενώ επέφερε αναστάτωση του διδακτικού και παιδαγωγικού κλίματος, που λειτούργησε εις βάρος του μαθήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας. Ακόμα κατέστησε σε πολλές φορές αδύνατη την τοποθέτηση εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 στις ίδιες ομάδες σχολείων  ακόμα και στις περιπτώσεις που αυτό ήταν καταρχήν εφικτό. Αναφορικά με την συμπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου σε πολλές σχολικές μονάδες η Πρόεδρος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ τόνισε ιδιαίτερα ότι αυτή  η με τα σημερινά δεδομένα αναπόφευκτη ταυτόχρονα όμως εξαιρετικά δυσάρεστη πραγματικότητα αφορά  –τουλάχιστον σε αυτόν το βαθμό- μόνο τους καθηγητές των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕΟ7 και επιφέρει – μεταξύ πολλών άλλων προβλημάτων- την ψυχική και σωματική τους κόπωση καθώς και την σημαντική επιβάρυνση του ωραρίου τους. Και αυτό διότι τα  αναγκαία ωριαία  «κενά» που προστίθενται σε καθημερινή βάση για την μετακίνησή των εκπαιδευτικών ΠΕΟ5 και ΠΕΟ7 στις εκάστοτε σχολικές μονάδες όχι μόνο υπερβαίνουν κατά πολύ τα «κενά» των εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων αλλά και δεν μπορούν να «χρησιμοποιηθούν» από αυτούς είτε για την αναγκαία ξεκούρασή τους είτε για άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το εκπαιδευτικό τους έργο (π.χ. συνάντηση με γονείς, επαφή με συναδέλφους και μαθητές, διόρθωση γραπτών, συμμετοχή στη σχολική ζωή κλπ.). Χρησιμοποιούνται αντίθετα για την με κάθε τρόπο και μέσο απρόσκοπτη και έγκαιρη μετακίνησή τους κάτω από συχνά αντίξοες συνθήκες , η οποία συχνά συνεπάγεται και την οικονομική επιβάρυνσή τους (π.χ. χρήση ταξί). Οι υπάρχουσες αντιξοότητες  αφορούν για παράδειγμα στην ύπαρξη δακτυλίου, στις συνεχείς απεργίες και διαδηλώσεις που σημειώνονται ειδικά την τελευταία τετραετία ακόμα και σε καθημερινή βάση και είτε καθιστούν το κέντρο απροσπέλαστο είτε δεν επιτρέπουν την μετακίνηση των εκπαιδευτικών  με τα Μέσα Μαζικής Μετακίνησης λόγω των απεργιών σε αυτά καθώς και στην έλλειψη άμεσης συγκοινωνιακής σύνδεσης πολλών περιοχών στις σχολικές μονάδες των οποίων τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί.

Για την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των παραπάνω η Πρόεδρος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ υπογράμμισε καταρχήν  την αναγκαιότητα της συνολικής (επαν)εξέτασης του ζητήματος από τους αρμόδιους σε επίπεδο Υπουργείου Παιδείας. Ωστόσο αναφέρθηκε παράλληλα και στις δυνατότητες που υπάρχουν σε επίπεδο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας. Σε αυτές συγκαταλέγονται για παράδειγμα η εφαρμογή της παράλληλης τοποθέτησης εκπαιδευτικών ΠΕΟ5 και ΠΕΟ7, η μείωση του αριθμού των μετακινήσεών τους μέσω της τήρησης της σχετικής νομοθεσίας (άρθρο 25 του νόμου 4203) που προβλέπει την συμπλήρωση του ωραρίου σε πέντε  κατ’ ανώτερο σχολικές μονάδες, καθώς και μέσω της διδασκαλίας του μαθήματος στο πλαίσιο συνεχόμενου δίωρου και όχι «σπάζοντάς» το σε μονές ώρες διδασκαλίας, γεγονός βέβαια που εφαρμόστηκε ήδη σε πάρα πολλές περιπτώσεις και την φετινή σχολική χρονιά  καθώς διαφορετικά  δεν ήταν δυνατή εκ των πραγμάτων η κατάρτιση προγράμματος και η εξάντληση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07.

Η Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας κυρία Δήμητρα Χατζημανώλη αφού πρώτα άκουσε με προσοχή τις επισημάνσεις της Προέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ υπογράμμισε  ότι το σχολικό έτος 2013-2014 αποτέλεσε ουσιαστικά μια μεταβατική χρονιά και εξήρε την ιδιαίτερη υπομονή και διάθεση συνεργασίας που επέδειξαν οι εκπαιδευτικοί Γερμανικής και Γαλλικής Γλώσσας κατά την διάρκεια αυτής. Στην συνέχεια τοποθετήθηκε ως προς τα ζητήματα που ετέθησαν από την Πρόεδρο της ΠΕΚΑΓΕΠΕ  Συγκεκριμένα δεσμεύθηκε να εξετάσει το θέμα της παράλληλης τοποθέτησης των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ05 και ΠΕ07 όπου αυτό είναι εφικτό, εκφράστηκε θετικά ως προς την εφαρμογή του συνεχόμενου δίωρου διδασκαλίας, ενώ συμφώνησε και εκείνη ότι η εφαρμογή του «δίωρου» είναι υπό τις παρούσες συνθήκες αναγκαία προκειμένου να καθίσταται δυνατή αφενός η κατάρτιση των προγραμμάτων των σχολείων και αφετέρου ή εξάντληση του υποχρεωτικού ωραρίου των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07. Τόνισε ωστόσο ότι η κατάρτιση της σχετικής εγκυκλίου δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητά της ενώ παρέπεμψε για το θέμα και στους Σχολικούς Συμβούλους. Τέλος αναφέρθηκε στην πρόθεσή της η φετινή  Δήλωση Τοποθέτησης των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕΟ7 να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν και συγκεκριμένα μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου έτσι ώστε να βρίσκονται στις θέσεις τους αρχές Σεπτεμβρίου  και κάλεσε τους εκπαιδευτικούς  να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, ενώ σε σχετική ερώτηση της Προέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ σχετικά με την πρακτική εφαρμογή του μέτρου αυτού λόγω των θερινών διακοπών των εκπαιδευτικών δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει μέριμνα για την δυνατότητα υποβολής της Δήλωσης Τοποθέτησης μέσω τηλεομοιότυπου.

Η Πρόεδρος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ αφού ευχαρίστησε την Διευθύντρια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας για τον χρόνο που της διέθεσε προκειμένου να συζητηθούν τα καίριας σημασίας ζητήματα τόσο για την κατά το δυνατόν απρόσκοπτη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας αυτής καθεαυτής προς όφελος πάνω απ’ όλα των μαθητών  όσο και για την ομαλή λειτουργία των σχολείων και βέβαια της Υπηρεσίας τόνισε για άλλη μια φορά την σημασία της συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων προς την κατεύθυνση αυτή