DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Συμμετοχή της Προέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ κ. Στεφανίας Μπετίνας Αλβίνας Τίλε σε συνάντηση Συντελεστών της Γερμανικής Γλώσσας στο Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη (Netzwerk Deutsch-Sitzung)

Την Πέμπτη 9 Μαΐου 2019 πραγματοποιήθηκε από τις 15:00 μ.μ. έως τις 17:30 μ.μ. στο Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, συνάντηση Συντελεστών Γερμανικής Γλώσσας από τη Βόρεια και Νότια Ελλάδα, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων σχετικά με θέματα που αφορούν τη διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στην Ελλάδα.

Την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. εκπροσώπησε, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης εκ μέρους του Γενικού Πρόξενου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη, κυρίου Carsten Müller, η Πρόεδρος του Σωματείου κ. Στεφανία Μπετίνα Αλβίνα Τίλε.

Παρών στη συνάντηση ήταν και ο κ. Προκόπης Σλίμπας από το Παράρτημα Β. Ελλάδος.

Στο πλαίσιο της ως άνω συνάντησης η Πρόεδρος του Σωματείου ενημέρωσε για ζητήματα και επίκαιρες εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο των καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα για: 1) Τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και ειδικότερα της Γερμανικής στην Γ’ τάξη του Γενικού Λυκείου, βάσει της πρότασης του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (13585/21-12-18) για τα νέα Προγραμμάτα Σπουδών της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, 2) την Υπουργική Απόφαση Κατανομής Οργανικών Θέσεων ειδικοτήτων κλάδων ΠΕ05-Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07-Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ86 Πληροφορικής και ΠΕ91-Θεατρικής Αγωγής σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Άνοιξη του 2018 (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1921/ τ. Β’/30.05.2018), 3) την πρόσληψη για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικά 332 αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια (298) και την Δευτεροβάθμια (34) Εκπαίδευση και 4) την ανάγκη διενέργειας, για την κάλυψη των υφιστάμενων κενών σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, περίπου 250-300 μόνιμων διορισμών.

Η σημασία των ως άνω μόνιμων διορισμών τονίστηκε ιδιαίτερα και σε συνάρτηση με την ισχύουσα διάταξη της Υπουργικής Απόφασης «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται η υποχρεωτική διδασκαλία της ξένης γλώσσας για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο της οικείας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του/της εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε.

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω ετέθησαν υπόψη των παρευρισκομένων επίσημα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με τους μαθητές/μαθήτριες που διδάσκονται τα Γερμανικά ως Β’ Ξένη Γλώσσα στην Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, από τα οποία προκύπτει μεν μια σταθερά αυξητική τάση ως προς την ζήτηση της Γερμανικής, ωστόσο ιδιαίτερα επισφαλής ως προς την δυνατότητα διατήρησης και ενίσχυσής της, λόγω της εφαρμογής των Υπουργικών Αποφάσεων για την Πρωτοβάθμια και την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στην συνέχεια παρουσιάστηκαν οι δράσεις της ΠΕΚΑΓΕΠΕ με στόχο την προώθηση και ενίσχυση της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας και της διδασκαλίας της στην Ελλάδα, και στο πλαίσιο αυτό συγκεκριμένα: 1) Η απόφαση της ΕΓΣ των μελών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ από 15.03.2019 για την Νομική Διεκδίκηση Ανάκλησης των Υπουργικών Αποφάσεων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 2) η συμμετοχή της ΠΕΚΑΓΕΠΕ κατά το έτος 2019 σε συναντήσεις Φορέων για την προώθηση της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας στην Πρεσβεία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα (Netzwerk DaF-Sitzungen) και στο Γενικό Προξενείο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στη Θεσσαλονίκη (Netzwek Deutsch-Sitzungen), 3) η συμμετοχή της ΠΕΚΑΓΕΠΕ στην Εξεταστική Επιτροπή για την επιλογή των υποψηφίων για το Πρόγραμμα Βραβείων (IPP) της Γερμανικής Παιδαγωγικής Υπηρεσίας Ανταλλαγών (PAD) στις 06.05.2019, 4) η διοργάνωση των Ημερίδων Επιμόρφωσης και Εκθέσεων Γερμανόφωνου Διδακτικού Υλικού της ΠΕΚΑΓΕΠΕ στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη τον Σεπτέμβρη του 2018, 4) η διοργάνωση στις 24.11.2018, σε συνεργασία με το ΤΓΓΦ του ΕΚΠΑ, Διεθνούς Επιστημονικής Ημερίδας για τη Διδασκαλία της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, 5) η υποστήριξη και ενίσχυση Ημερίδων και Συνεδρίων άλλων Φορέων κατά τα έτη 2018 και 2019 και 6) οι ενέργειες αναβάθμισης του ψηφιακού περιοδικού “Aktuell”, η δημιουργία και έκδοση για το 2018 των τευχών 48 & 49, η δημιουργία και έκδοση για το 2019 του τεύχους 50 και η προετοιμασία και έκδοση μέχρι και την λήξη του έτους, των τευχών 51 και 52 αντίστοιχα.

Υπογραμμίστηκε επίσης  ιδιαίτερα η σημασία της συντονισμένης συνεργασίας και σύμπραξης ενός ευρέως φάσματος Φορέων και Συντελεστών της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας για την επίτευξη της προαγωγής, βελτίωσης και επέκτασης της διδασκαλίας της στην Ελλάδα και παρουσιάστηκαν σχετικά παραδείγματα δράσεων και συνεργασιών της ΠΕΚΑΓΕΠΕ για τα έτη 2018 και 2019. 

Τέλος, η εκπρόσωπος του Σωματείου πρότεινε την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου κύκλου εκδηλώσεων εορταστικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, με στόχο την αύξηση της ελκυστικότητας της Γερμανικής Γλώσσας στην Ελλάδα, καθώς και τη διάδοση και προώθηση του Πολιτισμού και της σύγχρονης εικόνας της Γερμανίας σε μια ευρεία γκάμα κοινού.

Το Δ.Σ.
της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ