DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Σύλλογος Γονέων 1ου Γυμνασίου Βούλας: Επιστολή διαμαρτυρίας για την υποβάθμιση της Β΄ Ξένης Γλώσσας

Σύλλογος Γονέων Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης 1ου Γυμνασίου Βούλας           

                                                               
 
   23  / 11 / 2017

                                                                                                                Αρ. Πρωτ. 31

                                                     Προς

                                                   - Υπουργό Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

                                                      κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

                                                   - Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων &

                                                     Οργάνωσης Π.Ε. του ΥΠ.Π.Ε.Θ  κ. Γεώργιο Πολίτη

                                                   - Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων &

                                                     Οργάνωσης Δ.Ε του ΥΠ.Π.Ε.Θ κ. Σπύρο Κωνσταντάτο

                                                                                                Κοιν.

                                                                                                -Σύλλογοι Π.Ε και  Δ.Ε.

                                                                                                -ΔΟΕ

                                                                                                -ΟΛΜΕ

Θέμα: Δυσμενή αποτελέσματα των δύο Υ.Α.  για την Επιλογή Β' Ξένης Γλώσσας και τη Συγκρότηση Τμημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Η εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης με αρ.7069/Δ1/26-4-2016 που ίσχυσε για την Πρωτοβάθμια από το σχολ. έτος 2016-17 και της νέας Υπουργικής Απόφασης με αρ. 53476/ΓΔ4/28-3-2017, που ισχύει από τη σχολική χρονιά 2017-18 για την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αφαιρεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες και των δύο Βαθμίδων Εκπαίδευσης το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας.

Συγκεκριμένα, η απόφαση με αρ. 70691/Δ1/26-4-2016 είχε σαν αποτέλεσμα άνω του ενός τρίτου των μαθητών/μαθητριών της Ε’ τάξης των δημοτικών σχολείων να μην διδαχθεί την ξένη γλώσσα της επιλογής του.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή των ως άνω Y.A.:

 ● Υποβαθμίζεται  περαιτέρω η παροχή της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στα δημόσια σχολεία της χώρας μας καθώς, σύμφωνα με τις Υ.Α, μερικοί μαθητές θα διδάσκονται την ξένη γλώσσα επιλογής τους, κάποιοι άλλοι  στην   Ε' τάξη του Δημοτικού θα υποχρεωθούν να διδαχθούν άλλη γλώσσα από αυτή που επέλεξαν και πηγαίνοντας στο γυμνάσιο είναι πολύ πιθανό  να αναγκασθούν εκ νέου  να αλλάξουν τη γλώσσα που διδάχθηκαν στο δημοτικό, αφού σύμφωνα με τη νέα ΥΑ, δεν επιτρέπεται πλέον η παράλληλη διδασκαλία των δύο γλωσσών (γαλλικά-γερμανικά), όπως επίσης δεν επιτρέπεται πλέον τα τμήματα Ξένης Γλώσσας να υπερβαίνουν αυτά της Γενικής Παιδείας, αν και θα υπάρχουν διαθέσιμοι καθηγητές ειδικότητας, ώστε να είναι εφικτή η δημιουργία τμημάτων της αντίστοιχης γλώσσας. Εύκολα αντιλαμβάνεται κανείς ότι με αυτόν τον τρόπο, καταργείται κάθε έννοια ισονομίας στην εκπαίδευση.

 ● Δυσχεραίνεται επιπλέον το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο των εκπαιδευτικών γαλλικής και γερμανικής φιλολογίας, αφού θα συγκροτούνται με αυτό τον τρόπο πολυπληθή και ανομοιογενή  τμήματα της Ξένης Γλώσσας, στα οποία θα συνυπάρχουν μαθητές και μαθήτριες αδιάφοροι ως προς την πλειοψηφούσα γλώσσα, που πιθανώς δεν επέλεξαν να  διδαχθούν ή και διαφόρων επιπέδων γλωσσομάθειας, γεγονός που  θα  δυσκολεύει ακόμη περισσότερο τη παροχή μιας επαρκούς και ποιοτικής διδασκαλίας της Ξένης Γλώσσας.

● Καθίσταται αναποτελεσματική ή και αδύνατη , λόγω της ασυνέχειας στη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας, καθώς και μη ύπαρξης των κατάλληλων και ενδεδειγμένων συνθηκών διδασκαλίας, η επιτυχής σύνδεση της Ξένης Γλώσσας με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, το οποίο και πανηγυρικά ανακοινώσατε.

● Ανατρέπεται για πολλοστή φορά ο οικογενειακός προγραμματισμός αναφορικά με την επιθυμητή επιλογή της εκάστοτε Β’ Ξένης Γλώσσας και καταφέρεται ένα ακόμη καίριο πλήγμα στον οικονομικό προϋπολογισμό των γονέων, αφού ωθείτε με μαθηματική ακρίβεια γονείς και μαθητές  να επιλέξουν την ιδιωτική ξενόγλωσση εκπαίδευση.

● Απαξιώνεται πλήρως το μάθημα της Ξένης Γλώσσας και οι λειτουργοί του,  καθώς δεν μπορεί κανείς να μιλά για την ύπαρξη οράματος και συγκεκριμένης στοχοθεσίας στον τομέα της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης, όταν οι αποφάσεις που λαμβάνονται, ουδεμία σχέση έχουν με  επιστημονικά και διδακτικά κριτήρια, αλλά αντίθετα με μια καθαρά «λογιστικής» και «διαχειριστικής» λογικής προσέγγιση του αυτοτελούς γνωστικού αντικειμένου των Ξένων Γλωσσών, παρόλο που αυτό αποτελεί τομέα πολιτικής και στρατηγικής προτεραιότητας και ανταγωνιστικό εφόδιο στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.

Για όλους τους  παραπάνω λόγους,

  • Δεν συμφωνούμε με τις δύο Υπουργικές Αποφάσεις και ζητούμε την απόσυρσή τους,
  • Στηρίζουμε κάθε κινητοποίηση των Εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας που θα έχει ως στόχο την απόσυρση των εν λόγω Υ.Α. για τα δημοτικά σχολεία και τα γυμνάσια.

                                                        Mε εκτίμηση

                                το Δ.Σ. Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 1ου Γυμνασίου Βούλας

 

Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ