DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Σύλλογος Γονέων 1ου & 5ου Δημοτικού Αρτέμιδας: Καταγγελία σχετικά με τη μη κάλυψη θέσης καθηγητή Γερμανικής

Αρτέμιδα     15/02/2013
Αρ.Πρωτ. 2

Από:
Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 1ου& 5ου Δημοτικού Αρτέμιδας
Προς :    
•    κ. Αρβανιτόπουλο, Υπουργό Παιδείας
Κοινοποίηση:
1) Προϊστάμενο Νομικής Υπηρεσίας Υπουργείου Παιδείας
2) κ. Παπαχρήστο, Προϊστάμενο Δ/νσης Σπουδών Π.Ε.
3) κ. Γκίνη, Περιφερειακό Δ/ντή
4) κ. Αναστόπουλο, Προϊστάμενο Τμήματος ΕΠΚ Π.Ε. Αττικής
5) κ. Ξυθάλη Βασιλική, Δ/ντρια Πρωτοβάθμιας
6) κ. Ιωαννίδου Σοφία, Σχολική Σύμβουλο Γερμανικής Γλώσσας
7) κ. Ρογάρη, Σχολική Σύμβουλο Ανατολικής Αττικής
8) Σχολική Επιτροπή
9) κ. Στουρνάρα Μαρία, Δ/ντρια 1ου Δημοτικού & κ. Αγγελάτου, Δ/ντρια 5ου Δημοτικού
10) Οποιαδήποτε αρμόδια υπηρεσία ΥΠΑΙΘΠΑ που μπορεί να δώσει λύσηΘΕΜΑ: ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΜΗ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,
Με την παρούσα επιστολή επιθυμούμε να επισημάνουμε/παρουσιάσουμε το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο 1ο δημοτικό Αρτέμιδας με την μη κάλυψη της θέσης του καθηγητή Γερμανικών και να εκφράσουμε την οργή μας καταγγέλοντας τους χειρισμούς και την μη λήψη απαιτούμενων δράσων των αρμόδιων φορέων ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα έως τώρα, Φεβρουάριο 2013.

Συγκεκριμένα, κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2012-2013,  20 μαθητές της Ε’ Δημοτικού του 1ου Δημοτικού  είχαν εκφράσει την επιθυμία μέσω της σχετικής υπεύθυνης δηλώσεως του Υπουργείου να παρακολουθήσουν την Γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα, σύμφωνα με το δικαίωμα που τους παρέχει ο νόμος (ΦΕΚ 253, εγκύκλιος υπουργείου Φ.52/278/49184/Γ1/02-05-2012).  Παρ’ ότι το υπουργείο ήταν εγκαίρως ενημερωμένο (Μάιος 2012) σχετικά με την επιθυμία των μαθητών, μέχρι και σήμερα  δεν έχει καλυφθεί η συγκεκριμένη θέση ούτε για τη διδασκαλία των μαθητών της Ε’ Δημοτικού αλλά ούτε και για τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης που είχαν παρακολουθήσει Γερμανικά την προηγούμενη χρονιά. Το ίδιο κενό στην κάλυψη θέσης καθηγητή Γερμανικών αντιμετωπίζει και το  5ο Δημοτικό.

Όλο αυτό το διάστημα οι μαθητές μοιράζονταν σε διάφορα τμήματα στις ώρες των Γερμανικών μη έχοντας τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη γλώσσα της επιλογής τους. Μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων,  η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού, ακολουθώντας την εγκύκλιο που εξέδωσε ο κ. Παπαχρήστου με αρ.139152/8-11-2012, ενημέρωσε ότι οι μαθητές της Ε’ Δημοτικού υποχρεούνται να παρακολουθήσουν την γλώσσα «για την διδασκαλία της οποίας διατέθηκε  εκπαιδευτικός» και υποχρέωσε τους μαθητές της Γερμανικής γλώσσας να παρακολουθήσουν υποχρεωτικά Γαλλικά.  Η κίνηση αυτή έγειρε αντιδράσεις εκ μέρους των μαθητών και των γονέων τους και συγκεκριμένα με αίτηση/αίτημα που απεύθυνε η κ. Μιχαλάτου Στελλάνθη, γονέας, με αρ.  557/14-01-2013 προς την Δ/νση Πρωτοβάθμιας σχετικά με τον εξαναγκασμό αυτό, έλαβε ως απάντηση την αρ.Φ.95Δ/557/28-01-2013 η οποία επικαλέστηκε γνωμοδότηση απο την Περιφέρεια με αρ.Πρωτ.942/21-01-2013 υπογεγραμμένη απο τον κ. Αναστόπουλο, σύμφωνα με την οποία η Δ/νση του σχολείου μπορεί να «απευθυνθεί στους γονείς, να τους παραθέσει λόγους, επιχειρήματα και καταστάσεις και εφόσον οι γονείς διαφοροποιήσουν την αρχική τους επιλογή» μέσω υπεύθυνης δήλωσης να μπορούν να παρακολουθήσουν Γαλλικά αντί Γερμανικών. Η κ. Στουρνάρα ακολουθώντας την προτροπή της περιφέρειας μοίρασε ένα νέο  έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για την γονική συναίνεση (βλέπε συννημένα έγγραφα) το οποίο και υπέγραψαν οι περισσότεροι γονείς μη έχοντες ουσιαστικά άλλη επιλογή και προτιμώντας τα παιδιά τους να παρακολουθήσουν ότι «έχει ευχαρίστηση το υπουργείο» έχοντας ως μοναδική εναλλακτική το κενό στην ώρα της 2ης ξένης γλώσσας. Έκτοτε, αν και στο survey οι μαθητές είναι επίσημα καταχωρημένοι ως μαθητές Γερμανικής,  εξαναγκαστικά παρακολουθούν Γαλλικά μέχρι και αν έρθει καθηγητής Γερμανικών. Απο τον Ιανουάριο και έπειτα οι μαθητές των Γερμανικών υποχρεωτικώς και χωρίς σεβασμό προς το δικαίωμα επιλογή τους παρακολουθούν Γαλλικά. Στο 5ο Δημοτικό επίσης οι μαθητές των Γερμανικών παρακολουθούν Γαλλικά.
Οι συγκεκριμένες πράξεις εγείρουν πολλά ερωτηματικά σχετικά με τους χειρισμούς που ακολουθήθηκαν και που οφείλουν να διευκρινιστούν από τους αρμόδιους φορείς διότι η κατάσταση έχει εξελιχθεί σε θέατρο του παραλόγου με διαφορετικές ερμηνείες κατά βούληση από διαφορετικά πρόσωπα και με θύματα τους μαθητές. Παρακαλούμε όπως λάβετε γνώση και ενημερώστε/πράξετε ώστε να επιλυθούν τα ακόλουθα:

1) ΚΑΛΥΨΤΕ ΟΠΩΣ ΟΦΕΙΛΕΤΕ την θέση του καθηγητή Γερμανικής στο 1ο & 5ο Δημοτικό όπως ορίζει ο νόμος με το ΦΕΚ 253, εγκύκλιος υπουργείου Φ.52/278/49184/Γ1/02-05-2012).   Οι μόνες δικαιολογίες που λάβαμε ως απάντηση ήταν η έλλειψη κονδυλίων για την κάλυψη της θέσης. Παρεμπιπτόντως εγείρονται ερωτήματα γιατί το σχολείο μας είναι το μόνο Δημοτικό σχολείο στην Αρτέμιδα που δεν καλύφθηκε η ανάγκη για καθηγητή Γερμανικών κάτι το οποίο μας αναγκάζει να υποψιαζόμαστε Ρατσιστικά κίνητρα από τους υπευθύνους καθώς είναι το σχολείο στο οποίο η πλειοψηφία των μαθητών είναι παιδιά οικονομικών μεταναστών. Επίσης θα θέλαμε να διερευνηθούν οι φήμες που θέλουν α) καθηγητές Γερμανικής να απασχολούνται με ανάθεση ως καθηγητές μαθημάτων όπως Ιστορία, Γλώσσα και Θρησκευτικά ή ακόμα και να απασχολούνται σε γραφεία ή άλλες υπηρεσίες του υπουργείου,με αποτέλεσμα να υπάρχει έλλειψη καθηγητών στο πραγματικό αντικείμενό τους και β) ότι υπάρχουν καθηγητές που έχουν έλλειμα ωρών στο ωράριο τους και που θα μπορούσαν να καλύψουν έστω κάποιες από τις ώρες των κενών που υπάρχουν, αλλά καμιά προσπάθεια συντονισμού δεν έχει γίνει προς αυτό τον σκοπό.

2) Η υπεύθυνη δήλωση ελεύθερης επιλογής των μαθητών για την επιλογή της 2ης ξένης γλώσσας σύμφωνα με τα παραπάνω καταστρατηγείται, καταπατείται και ακυρώνεται τη στιγμή που έχει νόημα μόνο όταν ο μαθητής έχει δυνατότητα επίδρασης στο αποτέλεσμα, δηλαδή στην επιλογή της γλώσσας, ανεξαρτήτως εξωτερικών παραγόντων. Στην περίπτωσή μας, αυτό που συμβαίνει είναι ότι ενώ υπάρχουν οι δηλώσεις επιλογής από πέρσι, ζητούνται εκ νέου αφού έχουν παρατεθεί «λόγοι, επιχειρήματα και καταστάσεις», ή με απλά λόγια αφού εκβιάσουμε τους γονείς λέγοντάς τους ότι δεν θα υπάρξει καθηγητής Γερμανικών, τους προτείνουμε την μοναδική επιλογή «πάρτε αυτό που μπορούμε να διαθέσουμε και να’στε και ευχαριστημένοι». Η κίνηση αυτή είναι αδιανόητη και είναι πραγματικά αξιοσημείωτο το ότι η γνώμη του κ.Αναστόπουλου όφειλε να πρεσβεύει τα νόμιμα δικαιώματα των μαθητών, αντ’ αυτού γνωμοδοτεί στο πως μπορεί να χειραγωγηθεί η ελεύθερη βούληση τους!!!!! Θα χαιρόμασταν πολύ να έχουμε μια επίσημη τοποθέτηση της Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου σχετικά με το αν έχει διαπραχθεί διάκριση και καταπάτηση των νομίμων δικαιωμάτων των μαθητών, τα οποία δεν μπορούν να διαφοροποιούνται κατά περίπτωση ή να τροποποιούνται έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καταστάσεις.

3)    Όλα τα ανωτέρω δημιουργούν θέματα που αφορούν την  αξιολόγηση των μαθητών. Από ποιον τελικά θα αξιολογηθούν εν όψη λήξης του β’ τριμήνου. Είναι οξύμωρο να είναι  οι μαθητές επίσημα καταγεγραμμένοι στα αρχεία του Υπουργείου ως μαθητές Γερμανικών, να εξαναγκάζονται να παρακολουθούν Γαλλικά και να αξιολογούνται στα Γαλλικά που δεν επέλεξαν. Το λιγότερο που θα μπορούσατε να κάνετε είναι να τους θεωρήσετε ως μαθητές ακροατές λόγω κενού και να μην αξιολογηθούν.

4)    Οφείλετε να λάβετε θέση στα εκπαιδευτικά θέματα που προκύπτουν λόγω υποχρεωτικής συνύπαρξης προχωρημένων και απροχώρητων μαθητών στο ίδιο τμήμα (με τους δεύτερους χωρίς καν βιβλία) και επιπλέον και σημαντικότερον πως θα αντιμετωπίσετε ψυχολογικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές που εξαναγκάζονται σε παρακολούθηση γλώσσας αντίθετης της επιλογής τους και που ΑΙΣΘΑΝΟΝΤΑΙ ( και μάλλον όχι αβάσιμα) ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΑΔΙΚΗΘΕΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ.

Έχοντας παραθέσει όλα τα δεδομένα, επιθυμούμε να ενημερωθούμε για το τι σκοπεύετε να πράξετε για την επίλυση του προβλήματος ΑΜΕΣΑ, έχοντας κατά νου ότι ήδη οι πράξεις ή μη πράξεις σας έχουν ήδη στερήσει από τους μαθητές τη δυνατότητα παρακολούθησης της 2ης ξένης γλώσσας της επιλογής τους και έχουν αναστατώσει χωρίς λόγο την σχολική κοινότητα και ομαλή λειτουργία του σχολείου.