DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Σύλλογος Διδασκόντων Συκιάς Χαλκιδικής: Δίκαιη μοριοδότηση στις αποσπάσεις (23.01.2010)

23.01.2010 Από το Σύλλογο Διδασκόντων του Γυμνασίου – Λυκείου Συκιάς Χαλκιδικής, ένα από τα δυσπρόσιτα σχολεία της χώρας, με μοριοδότηση της τάξεως των 10 μορίων για κάθε έτος, λάβαμε και αναδημοσιεύουμε την πρόταση που διαμόρφωσε ο Σύλλογος Διδασκόντων προς την Υπουργό Παιδείας σχετικά με το θέμα της μοριοδότησης των αποσπασμένων εκπαιδευτικών.
Σύλλογος Διδασκόντων Γυμνασίου - Λυκείου Συκιάς
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Συκιά - Χαλκιδική
ΤΚ. 63072, τηλ: 2375041228, fax: 2375042063
Συκιά Χαλκιδικής, 20 Ιανουαρίου 2010
Αριθμός Πρωτοκόλλου: 1253

Προς:
κα Υπουργό Διαμαντοπούλου Άννα,
κα. Υφυπουργό Χριστοφιλοπούλου Εύη,
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α’ & Β’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ - ΤΜΗΜΑ Γ´
Ο.Λ.Μ.Ε. και Ε.Λ.Μ.Ε. νομού Χαλκιδικής
Κοινοποίηση: Περιφερειακή Δ/νση Κ. Μακεδονίας,
Διεύθυνση Δ.Ε. Χαλκιδικής, Μ.Μ.Ε., Σχολεία νομού


Θέμα: Δίκαιη μοριοδότηση στις αποσπάσεις στον κλάδο των εκπαιδευτικών

Σας καταθέτουμε την πρόταση του Συλλόγου μας για ένα θέμα που απασχολεί τον κλάδο μας εδώ και πολλά χρόνια και μέχρι σήμερα, δυστυχώς, έχει μείνει άλυτο. Είναι κοινή πρακτική, οι περισσότερες αποσπάσεις να γίνονται από περιοχές που έχουν πολλά μόρια, πχ. νησιά παραμεθορίου και προβληματικές περιοχές , κυρίως προς μέρη που βρίσκονται σε κεντρικές υπηρεσίες στις μεγάλες πόλεις (πχ. Αθήνα & Θεσσαλονίκη). Ασφαλώς δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τις περιπτώσεις των συναδέλφων που αιτούνται αποσπάσεων για εξαιρετικούς προσωπικούς λόγους (υγείας – οικογενειακούς – επιμορφωτικούς κτλ). Ωστόσο, είναι βέβαιο ότι μερίδα των συναδέλφων, κινούμενη νόμιμα αλλά πελατειοκρατικά και σε βάρος του συνόλου, υπηρετούν αποσπασμένοι σε «ευνοϊκές» περιοχές λαμβάνοντας τα μόρια των δυσπρόσιτων σχολείων όπου έχουν τις οργανικές τους θέσεις.

Έχει αποδειχθεί ότι αυτή η τακτική ζημιώνει την οργάνωση της σχολικής λειτουργίας, γιατί τα κενά των αποσπασμένων πρέπει στη συνέχεια να καλυφθούν με διάφορους επίσης βλαβερούς αλλά «νόμιμους» τρόπους όπως είναι η τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά (από μετάθεση ή/και διορισμό) πολλών καθηγητών σε ένα σχολείο που χρειάζεται λίγους. Τέτοια φαινόμενα συναντάμε στον Αϊ Στρατή (με «φανταστική» δύναμη καθηγητών τους 50 και παρόντες τους απαραίτητους 11) ή και στο δικό μας σχολείο, όπου έχουμε τα εξής:
-68 καθηγητές γραμμένοι (τόσοι μοριοδοτούνται) εκ των οποίων
-48 εμφανίζονται στις μισθοδοτικές μας καταστάσεις ενώ
-25 είναι παρόντες στην πράξη (!) και μόλις
-οι 14 είναι μόνιμοι (!)

Κατά δεύτερο λόγο, η μοριοδοτική τακτική που εφαρμόζεται στις αποσπάσεις ακολουθώντας τη νόμιμη οδό (!), βλάπτει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας τόσο σε επίπεδο αξιοκρατίας μεταξύ συναδέλφων (άδικη μοριοδότηση απόντων καθηγητών) όσο και σε επίπεδο αξιοπρεπούς εμφάνισης του καθηγητή προς το κοινωνικό σύνολο. Καταλαβαίνετε πως νιώθουμε εμείς που υπηρετούμε στο Γυμνάσιο & Λύκειο Συκιάς, παίρνοντας τα μόρια του σχολείου, σε σχέση με τους άλλους καθηγητές που είναι γραμμένοι στο σχολείο μας και παίρνουν τα μόρια της Δ’ περιοχής ενώ υπηρετούν σε άλλα σχολεία ή υπηρεσίες με πολύ λιγότερα μόρια…

Έτσι, με κριτήρια τη δίκαια μεταχείριση όλων των εκπαιδευτικών καθώς και τη σωστή υποστήριξη του σχολείου, δίχως να αφαιρέσουμε το δικαίωμα στον κάθε συνάδελφο να βρίσκεται εκεί που πρέπει να βρίσκεται για προσωπικούς λόγους, προτείνουμε να υποστηρίξετε τη ψήφιση σε νομοσχέδιο της παρακάτω πρότασης:

Η μοριοδότηση των αποσπασμένων εκπαιδευτικών να γίνεται σύμφωνα με την κοντινότερη σχολική μονάδα προς τη θέση στην οποία πραγματικά υπηρετούν.

Αυτό το μέτρο, που είναι απλό τόσο στη σύλληψη, όσο και στην πράξη, είναι και το ορθό για να το πράξουμε. Ως πολίτες κάνουμε το καθήκον μας και το αιτούμαστε. Αναμένουμε από τους πολιτικούς μας, που το έχουν ήδη εξαγγείλει, να το πραγματοποιήσουν. Ένα τέτοιο μέτρο θα επιτρέπει στον κάθε συνάδελφο που έχει την ανάγκη να αποσπαστεί, να εκπληρώνει τις προσωπικές και επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Το ίδιο μέτρο, ταυτόχρονα, επιτρέπει στο συνάδελφο που υπηρετεί στο σχολείο με την υψηλή μοριοδότηση να ενδιαφέρεται κατά προτεραιότητα για τη μοριοδότηση του, σε βάρος της προσωπικής του ζωής, και αξιοκρατικά να αποθηκεύει μόρια για μια επαγγελματική συνέχεια, βάση του προηγούμενου κόπου του. Ένα μέτρο, κοινό για όλους, χωρίς εξαιρέσεις, και σίγουρα δικαιότερο από το σημερινό σύστημα μοριοδότησης στις αποσπάσεις.

Επομένως, η κυβέρνηση και η Υπουργός Παιδείας βρίσκονται μπροστά σε μια ιστορική πρόκληση: να τερματίσουν πελατειοκρατικά φαινόμενα στην εκπαίδευση, ώστε να πραγματοποιήσουν έμπρακτα την προεκλογική τους δέσμευση περί διαφάνειας στον κλάδο τη εκπαίδευσης.

Με τιμή,
Τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων Γυμνασίου-Λυκείου Συκιάς Χαλκιδικής


(το παρακάτω κείμενο υποβάλλεται συμπληρωματικά προς τους αποδέκτες κοινοποίησης πχ. ηλεκτρονικά ΜΜΕ, ΟΛΜΕ, ΕΛΜΕ Χαλκιδικής)

Προς τους αποδέκτες συναδέλφους του γράμματός μας:
Για να υλοποιηθεί σε νομοθέτημα, μια τέτοια μοριοδοτική πρόταση, πρέπει πρώτα να υιοθετηθεί από την πλειοψηφία της εκπαιδευτικής κοινότητας. Γνωρίζουμε ότι η παρόμοια πρόταση έχει κατατεθεί εδώ και αρκετό καιρό από πολλούς φορείς, όπως είναι τα συνδικαλιστικά μας όργανα (ΟΛΜΕ και κατά τόπους ΕΛΜΕ) ενώ πρόσφατα έχει εξαγγελθεί και από το ίδιο το Υπουργείο, χωρίς δυστυχώς να έχει γίνει το αντίστοιχο νομοθέτημα. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι μόνο όταν γίνει ΚΟΙΝΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας θα υλοποιηθεί και στην πράξη! Για αυτό το λόγο σας καλούμε να προσυπογράψετε την παρούσα πρόταση και να την προωθήσετε στους συναδέλφους σας, ανεξάρτητα του κλιμακίου από το οποίο υπηρετούν τη Δημόσια Εκπαίδευση. Αν μετά από μερικούς μήνες η φωνή μας φτάσει στο γραφείο της Υπουργού υπογεγραμμένη από μια κρίσιμη μάζα εκπαιδευτικών, τότε είναι σίγουρο ότι: το δικαίως επιθυμητό θα γίνει και πολιτικά εφικτό.