DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Σχολικοί Σύμβουλοι Γερμανικής: 10 υποψήφιοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής (24.05.2011)

24.05.2011 Δέκα συνάδελφοι (μεταξύ των οποίων και οι τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι Γερμανικής Φιλολογίας που υπηρετούν αυτή τη στιγμή) θα συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής. Περισσότερα

ΕΠΩΝΥΜΟ         ΟΝΟΜΑ    ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ
ΔΕΚΟΥΤΣΙΔΗΣ    ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ    ΣΟΦΙΑ    ΑΝΔΡΕΑΣ

ΚΕΡΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ    ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ    ΣΟΥΛΤΑΝΑ    ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΠΙΣΧΙΝΑ    ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ    ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΣΑΜΑΡΑ    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ-ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ    ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ     ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΗΛΑΒΕΡΙΔΗΣ    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ    ΙΩΑΝΝΑ    ΧΡΗΣΤΟΣ

ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ    ΑΝΤΙΓΟΝΗ-ΜΕΛΙΣΣΑ-ΙΡΙΣ    ΦΩΚΙΩΝ


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τ.Θ. 51717 Τ.Κ. 14503 ΑΘΗΝΑ Τηλ.: 6973-470388
www.deutsch.gr   info@deutsch.gr

Αθήνα, 01.03.2011
Αρ. Πρωτ.: 12/2011

ΠΡΟΣ:

Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων κα. Άννα Διαμαντοπούλου

KOIN:

Δ.Σ. ΟΛΜΕ – Δ.Σ ΔΟΕ – Δ.Σ. Π.Ε. Σχολικών Συμβούλων
Τμήματα Παιδείας των κομμάτων της Ελληνικής Βουλής

ΘΕΜΑ: «Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής – Επανακαθορισμός αριθμού θέσεων»

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
    το Δ.Σ της Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε έγινε δέκτης μηνυμάτων δυσαρέσκειας από όλη τη χώρα σχετικά με τον αριθμό των Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής (5 θέσεις) που σύμφωνα με την προκήρυξη με Αρ. Πρωτ. Υ-17/21478/Δ2/21-02-2011 προβλέπεται να καλύψουν τις ανάγκες του κλάδου Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) έως το 2015.
  
     Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να θέσουμε υπόψη σας μερικά στοιχεία, ώστε να προχωρήσετε σε αναπροσαρμογή της προκήρυξης ως προς τον αριθμό των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής. Συγκεκριμένα:

    Α) Οι Σχολικοί Σύμβουλοι Γερμανικής καλύπτουν την παιδαγωγική και επιστημονική καθοδήγηση συναδέλφων εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε διαφορετικές βαθμίδες εκπαίδευσης (Δημοτικά, Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια, ΕΠ.ΑΛ) με διαφορετικές επιμορφωτικές ανάγκες και μεγάλη διασπορά σε όλη τη χώρα.
    Β) Οι μόνιμα υπηρετούντες εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανέρχονται στους 1800 και οι συμβασιούχοι συνάδελφοι προσεγγίζουν τους 1000, συνολικά 2800. Αναμένεται δε σύσταση κλάδου στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
    Γ) Σε σύγκριση με άλλους κλάδους η αντιμετώπιση είναι σαφώς αναντίστοιχη, π.χ. για τον κλάδο Γαλλικής Γλώσσας (ΠΕ05) προβλέπεται η πλήρωση 17 θέσεων Σχολικών Συμβούλων (αυξημένες – και ορθώς – κατά 2), όταν οι μόνιμα υπηρετούντες εκπαιδευτικοί Γαλλικής Γλώσσας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανέρχονται στους 3.400 και οι συμβασιούχοι συνάδελφοι προσεγγίζουν τους 800
    Δ) Το επόμενο διάστημα, επίκεινται αλλαγές στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με την εφαρμογή ενός Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών για τη διδασκαλία των Ξένων Γλωσσών και την προσπάθεια σύνδεσης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) με την εκπαίδευση. Πρωτοβουλίες που πιστεύουμε πως θα βελτιώσουν την εκμάθηση της Ξένης Γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση και θα λειτουργήσουν ανατροφοδοτικά στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Επίσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αναμένεται η εισαγωγή – αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Portfolio Γλωσσών, μια προσπάθεια που απαιτεί καθοδήγηση και υποστήριξη.
   
    Από όλα τα παραπάνω απορρέει η ανάγκη αύξησης του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής και άρσης της αναντιστοιχίας κατανομής θέσεων.

    Επίσης, σας παρακαλούμε, στο πνεύμα της διαφάνειας και διαύγειας, να ορίσετε περιοχές ευθύνης, ώστε οι υποψήφιοι να είναι ενήμεροι εκ των προτέρων, όπως γινόταν έως τώρα.

Με εκτίμηση
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ   
ΚΑΡΑΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ


24.02.2011
Χρήσιμα έντυπα για τους υποψήφιους σχολικούς συμβούλους:

Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών

Υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος

Αίτηση

22.02.2011
Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψήφιων σχολικών συμβούλων

21.02.2011 Την πλήρωση τετρακοσίων είκοσι (420) θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με θητεία έως 31/7/2015 προκήρυξε το ΥΠΔΒΜΘ. Για τους ξενόγλωσσους κλάδους προβλέπονται οι εξής θέσεις:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 17 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 40 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 5 ΘΕΣΕΙΣ
 

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ


(Σχόλιο: Σήμερα οι θέσεις Σχολικών Συμβούλων ΠΕ07 είναι τρεις. Η αύξηση των θέσεων Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής μόνο κατά δύο είναι σαφώς αναντίστοιχη με τις ανάγκες των 1800 μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Γλώσσας και των περίπου 1000 συμβασιούχων Γερμανικής Γλώσσας – αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομισθίων – που υπηρετούν στη δημόσια εκπαίδευση και με το αίτημα για «αύξηση των θέσεων των Σχολικών Συμβούλων Γερμανικής Φιλολογίας», που με σειρά τεκμηριωμένων υπομνημάτων κατέθεσε το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης τα προηγούμενα τέσσερα χρόνια και  στις τέσσερεις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας)


Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με βαθμό Α και δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη, από τα οποία τα πέντε σε αντίστοιχους τύπους σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής από 23-2-2011 μέχρι 18-3-2011 (αποκλειστική προθεσμία). Οι υποψήφιοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στους πίνακες μέχρι δύο(2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης.

Περισσότερα: Σχολικοί Σύμβουλοι