DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Στη Βουλή το θέμα της υποβάθμισης της Β΄ Ξένης Γλώσσας από τις Υπουργικές Αποφάσεις (27.04.2017)


Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας

 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2017

EΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου

Θέμα: Διασφάλιση της διδασκαλίας της Γαλλικής και της Γερμανικής γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία και τα Γυμνάσια, σύμφωνα με τις δηλώσεις προτίμησης των ενδιαφερομένων

 

Κύριε Υπουργέ,

            Με την υπ'αριθμ. 70691/Δ1/26-4-2016 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» καθορίσθηκε ότι: « Οι μαθητές διδάσκονται ως 2η ξένη γλώσσα όποια από τις δυο (Γαλλικά-Γερμανικά) έχει την πλειοψηφία των δηλώσεων προτίμησης σε επίπεδο τμήματος, όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις δηλώσεις των μαθητών που θα φοιτήσουν κατά το επόμενο σχολικό έτος στην Ε´ τάξη. Σε περίπτωση ισοψηφίας στις προτιμήσεις των μαθητών του τμήματος, διδάσκεται ως 2η ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή τμήματος μαθητών λόγω διαφορετικής προτίμησης σε σχέση με τη 2η ξένη γλώσσα που πλειοψήφησε και διδάσκεται στο τμήμα τους».

            Επίσης, με την υπ'αριθμ. πρωτ. 87888/Δ1/30-05-2016 εγκύκλιο με θέμα «Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2016-2017», καθορίσθηκε ότι «Σε σχολεία με δύο ή περισσότερα τμήματα ανά τάξη, οι μαθητές δύναται να κατανεμηθούν σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους σε μεικτά-παράλληλα τμήματα με δυο προϋποθέσεις:
α) Ο ελάχιστος αριθμός για τη δημιουργία τμήματος είναι οι 14 μαθητές
β) Ο αριθμός των παράλληλων τμημάτων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των υφιστάμενων τμημάτων γενικής παιδείας, π.χ. από 2 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 2 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας, από 3 τμήματα γενικής Παιδείας δημιουργούνται αποκλειστικά 3 τμήματα 2ης ξένης γλώσσας κτλ.».

            Οι ρυθμίσεις αυτές, σύμφωνα με τις καταγγελίες των επιστημονικών και συνδικαλιστικών ενώσεων των εκπαιδευτικών είχαν σαν αποτέλεσμα άνω του ενός τρίτου των μαθητών που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2016-17 στην Ε΄ Δημοτικού να μη διδαχθεί τη γλώσσα της επιλογής του και εξ αυτού του γεγονότος την πρόκληση σειράς ζητημάτων κοινωνικής, επιστημονικής, ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής φύσης. Επιπλέον δημιουργήθηκαν πολλαπλά προβλήματα  τόσο σε επίπεδο διαχείρισης και οργάνωσης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και χρηστής διοίκησης των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.

            Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα αυτά επισημάνθηκαν επανειλημμένως, ιδιαίτερα από τις επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Γερμανικής και Γαλλικής Φιλολογίας, και αναμένονταν διορθωτικές κινήσεις από την πλευρά του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εντελώς ξαφνικά και χωρίς να προηγηθεί οποιαδήποτε διαβούλευση εκδόθηκε η υπ'αριθμ. 53476/ΓΔ4/28-03-2017 Υπουργική Απόφαση με θέμα «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» στην οποία καθορίσθηκε ότι: « Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην Α΄ τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργεί ένα τμήμα γενικής παιδείας οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα που πλειοψηφεί».

            Η τελευταία Υπουργική Απόφαση έχει δημιουργήσει αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς επιτείνει το πρόβλημα που προϋπήρχε στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Η εφαρμογή των ρυθμίσεων θα οδηγήσει σε τεράστια ασυνέχεια μεταξύ της ξένης γλώσσας που διδάχθηκαν οι μαθητές στο Δημοτικό Σχολείο, χωρίς σε πολλές περιπτώσεις να είναι καν η γλώσσα της προτίμησής τους -αφού όπως ήδη προαναφέρθηκε άνω του ενός τρίτου των μαθητών που φοίτησαν κατά το σχολικό έτος 2016-17 στην Ε΄ Δημοτικού στερήθηκαν της δυνατότητας να την διδαχτούν- και της ξένης γλώσσας που θα κληθούν να διδαχθούν από το Σεπτέμβριο του 2017 στην Α΄ Γυμνασίου.

            Τούτο διότι σύμφωνα με τις ρυθμίσεις, αν π.χ. 40 μαθητές διδάχτηκαν τη Γερμανική και 34 τη Γαλλική γλώσσα στα Δημοτικά σχολεία θα κατανεμηθούν σε τρία (όσα θα είναι και τα τρία τμήματα γενικής παιδείας) τμήματα Γερμανικής στην Α΄ Γυμνασίου, καθώς είναι αδύνατον να δημιουργηθεί τμήμα Γαλλικής με 34 μαθητές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός εξαιρετικά αρνητικού παιδαγωγικού κλίματος και την πλήρη απαξίωση του μαθήματος της Β΄ Ξένης γλώσσας.

            Κύριε Υπουργέ, είναι λυπηρό πως παρά τις επανειλημμένες δηλώσεις για αναβάθμιση της διδασκαλίας των Ξένων γλωσσών στο Δημόσιο Σχολείο και την σύνδεσή του με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, οι δύο προαναφερόμενες Υπουργικές Αποφάσεις για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κινούνται σε εκ διαμέτρου αντίθετη κατεύθυνση.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

  1. Πού οφείλεται η αλλαγή του τρόπου συγκρότησης των τμημάτων Β’ Ξένης γλώσσας;
  2. Πώς θα διασφαλισθεί ο σεβασμός των προτιμήσεων των ενδιαφερομένων να διδαχθούν τη Γερμανική ή τη Γαλλική γλώσσα, αρχής γενομένης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, όπου οι μαθητές/μαθήτριες καλούνται να «επιλέξουν» και μάλιστα δεσμευτικά την μία ή την άλλη γλώσσα και πώς θα διασφαλισθεί η συνέχεια της διδασκαλίας της ίδιας Ξένης γλώσσας στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο;
  3. Προτίθεσθε να αποσύρετε τις παραπάνω Υπουργικές Αποφάσεις, ώστε να μην ανατρέπεται διαρκώς ο οικογενειακός και οικονομικός προγραμματισμός των γονέων οι οποίοι ωθούνται υποχρεωτικά στην Ιδιωτική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση όσον αφορά στη Β' Ξένη γλώσσα;
  4. Πώς θα υλοποιηθεί πρακτικά η σύνδεση της διδασκαλίας των Ξένων γλωσσών με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ), δυνατότητα την οποία εσείς ο ίδιος έχετε εξαγγείλει; Πώς σκοπεύετε να υλοποιήσετε τη δέσμευση της Πολιτείας για άμεση και ουσιαστική αναμόρφωση της Ξενόγλωσσης Παιδείας, ώστε να υπάρξει η δυνατότητα παροχής μιας σταθερής, ποιοτικής και πιστοποιήσιμης διδασκαλίας της Ξένης γλώσσας, μέσα από τις δομές της δημόσιας και δωρεάν Εκπαίδευσης;
  5. Με ποιο συγκεκριμένο τρόπο σκοπεύετε να εφαρμόσετε έμπρακτα την Πολιτική Προαγωγής της Πολυγλωσσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία έχει συνυπογράψει και η Ελλάδα;

Ο ερωτών Βουλευτής

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος

Η ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ