DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Ρέθυμνο: Μεσαιωνικού τύπου εργασιακές συνθήκες για τους ωρομίσθιους Γερμανικών-Γαλλικών, του Γιώργου Τρούλη

του Γιώργου Τρούλη
Προέδρου του Συλλόγου εκπ/κών Α/θμιας εκπ/σης Ρεθύμνου και Αιρετού του ΠΥΣΠΕ Ρεθύμνου

Όπως προκύπτει από τα μέχρι σήμερα στοιχεία για τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ρέθυμνο η εικόνα έχει ως εξής:
Κενά Γενικής Αγωγής
Δασκάλων: 9 και επιπλέον 3 κενά που θα προκύψουν την επόμενη περίοδο
Νηπιαγωγών: 4
Αγγλικών: 3 πλήρους ωραρίου και 6 μειωμένου ωραρίου
Γυμναστών: 7 μειωμένου ωραρίου
Πληροφορικής: 6 μειωμένου ωραρίου
Μουσικής: 4 μειωμένου ωραρίου
Θεατρολόγων: 2 μειωμένου ωραρίου
Εικαστικών: 2 μειωμένου ωραρίου
Κενά Ειδικής Αγωγής
Δασκάλων: 2 σε τμήματα ένταξης και 38 σε παράλληλη στήριξη
Νηπιαγωγών: 1 σε τμήμα ένταξης και 4 σε παράλληλη στήριξη
Ειδικό βοηθητικό προσωπικό: 1 φυσικοθεραπευτή 1 λογοθεραπευτή και ψυχολόγους για στελέχωση του ΚΕΔΔΥ Ρεθύμνου

“Αναπληρωτές συνάδελφοι Γαλλικών και Γερμανικών για 4 ώρες…”
Στη β Ξένη Γλώσσα το υπουργείο παιδείας προχώρησε μετά από πιέσεις της κοινωνίας και της εκπαιδευτικής κοινότητας στην απαράδεκτη ενέργεια για πρόσληψη ωρομίσθιων συναδέλφων μόνο για 4 ώρες. Σκεφθείτε πόσοι συνάδελφοι θα αναγκαστούν να μετακινηθούν από τους νομούς τους, να νοικιάσουν σπίτι ή να μεταφέρονται με το όχημά τους χιλιόμετρα για να πάρουν στο τέλος του μήνα το πενιχρό μισθό τους που δεν θα υπερβαίνει τα 100 με 130 ευρώ. Μεσαιωνικού τύπου εργασιακές συνθήκες διαμορφώνει το υπουργείο παιδείας για όλους αυτούς τους συναδέλφους.
Στο Ρέθυμνο από τις 194 ώρες σε Γαλλικά και Γερμανικά καλύφθηκαν οι 44 ώρες με το καθεστώς των 4ωρων προσλήψεων στις αρχές της εβδομάδας. Αναλυτικά στα ΕΑΕΠ οι ανάγκες είναι 44 ώρες Γαλλικά και 70 ώρες Γερμανικά, ενώ στα υπόλοιπα σχολεία οι ανάγκες σε β ξένη γλώσσα είναι 40 ώρες Γαλλικά και 40 ώρες σε Γερμανικά. Συνολικά υπάρχουν 194 ώρες σε όλο το νομό. Από αυτές η διεύθυνση αποφάσισε να διαθέσει τις 44 ώρες στα ΕΑΕΠ και μόνο για την Ε τάξη. Παραμένουν επομένως 150 ώρες β ξένης γλώσσας και μένουν δίχως β ξένη γλώσσα όλες οι ΣΤ τάξεις του νομού και όλες οι Ε τάξεις των σχολείων που δεν είναι ΕΑΕΠ.

“Τραγική η κατάσταση στα περισσότερα σχολεία”
Η κατάσταση γίνεται ολοένα και πιο δύσκολη με τις άδειες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της χρονιάς και με τις συμπληρωματικές αποσπάσεις που έγιναν για το εξωτερικό. Πριν λίγες μέρες στο Ρέθυμνο με τα παραπάνω κενά έγινε πρόσληψη 1 δασκάλας και 1 νηπιαγωγού. Όπως φαίνεται ενώ το υπουργείο παιδείας γνωρίζει τα πραγματικά κενά κλείνει τα μάτια και στέλνει το μικρότερο δυνατό αριθμό για να καλύψει το τεράστιο πρόβλημα της στελέχωσης των σχολικών μονάδων.
Ποιό το νόημα επομένως να συμπληρώνουν οι διευθυντές και προϊστάμενοι των σχολείων-νηπιαγωγείων το survey κάθε 15 μέρες, όταν όλα τα στοιχεία δεν αξιοποιούνται στην πράξη; Ίσως όλη αυτή η διαδικασία να εξυπηρετεί μονάχα στατιστικούς λόγους κι όχι την ίδια την εκπαίδευση.
Η κατάσταση πλέον αρχίζει να δυναμιτίζει, όπως είναι αναμενόμενο, τις τοπικές κοινωνίες που δεν μπορούν να βλέπουν τα παιδιά και τις τάξεις δίχως δασκάλους (π.χ. Δημοτικό σχολείο Άδελε) ενώ σε άλλες περιπτώσεις να έχουν κλείσει τα ολοήμερα προγράμματα για να καλυφθούν πρωινά τμήματα (π.χ. 2ο Δημοτικό Περάματος)
Το θύμα της νεοφιλελεύθερης μνημονιακής πολιτικής και της οικονομίστικης λογικής του υπουργείου παιδείας είναι ο ίδιος ο μαθητής και οι κατά τόπους κοινωνίες ιδιαίτερα της υπαίθρου, που βλέπουν να ρημάζεται το ολοήμερο δημοτικό σχολείο .

Η ΔΟΕ οφείλει να ασκήσει πιέσεις προς το υπουργείο παιδείας για να καλυφθούν όλα τα πραγματικά κενά των σχολικών μονάδων της χώρας. Οι ανάγκες της εκπαίδευσης δεν μπορούν να περιμένουν πότε θα ενεργοποιηθούν τα αντανακλαστικά της πολιτείας. Το υπουργείο παιδείας πρέπει να καλύψει άμεσα τις βασικές ανάγκες σε εκπαιδευτικό και βοηθητικό προσωπικό και να εξασφαλίσει επαρκή χρηματοδότηση όλων των σχολικών μονάδων της χώρας. Κάθε καθυστέρηση  προκαλεί τεράστια ζημιά στα σχολεία και τους μαθητές μας.