DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων (20.06.2015)

Μέσα σε ασφυκτικά χρονικά πλαίσια - η σχετική προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 25/06/2014 – καλούνται οι εκπαιδευτικοί να υποβάλλουν αιτήσεις αποσπάσεων.

Υπενθυμίζουμε πως καταργήθηκε η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς που υπάγονται στη συγκεκριμένη ρύθμιση και πλέον το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών. Επομένως, όπου αναφέρεται στις εγκυκλίους ότι απαιτείται υποβολή εγγράφων, πρέπει υποχρεωτικά να γίνονται δεκτά ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα αυτών.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ16, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να αποσπαστούν σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να περιλάβουν στην αίτησή τους και την επιλογή «Επιθυμώ απόσπαση και σε πρωτοβάθμια εκπαίδευση». Στην περίπτωση αυτή, επειδή τα ΠΥΣΔΕ και ΠΥΣΠΕ συμπίπτουν, η αναγραφή συγκεκριμένου ΠΥΣΔΕ προτίμησης θα λαμβάνεται και ως αίτηση στο αντίστοιχο ΠΥΣΠΕ.

Στη σχετική εγκύκλιο προβλέπεται επίσης πως «επειδή δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες μεταθέσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και προκειμένου να πραγματοποιηθούν έγκαιρα οι αποσπάσεις, για τους εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση μετάθεσης θα ισχύσουν τα κάτωθι:
Μετά την έκδοση των αποφάσεων μετάθεσης και των δύο βαθμίδων θα δοθεί η δυνατότητα μόνο σε όσους εξ αυτών μετατεθούν να υποβάλουν αίτηση ανάκλησης της αίτησης απόσπασης ή αίτηση τροποποίησης των προτιμήσεων τους εντός τριών (3) ημερών από την έκδοση των αποφάσεων.
Επισημαίνεται όμως ότι:
•    η αίτηση τροποποίησης αφορά μόνο στις προτιμήσεις των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ και ΟΧΙ στην επιλογή φορέα απόσπασης,
•    η αίτηση αυτή θα μπορεί να γίνει δεκτή ΜΟΝΟ στην Δ/νση Εκπαίδευσης που υποβλήθηκε η αρχική αίτηση απόσπασης και
•    αυτονόητο είναι ότι, εάν έχει συμπεριληφθεί στις προτιμήσεις απόσπασης η περιοχή στην οποία θα μετατεθεί ο/η εκπαιδευτικός, η συγκεκριμένη προτίμηση θα διαγράφεται από την αίτηση απόσπασης»

Εγκύκλιος αποσπάσεων από ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ 2014-15

Εγκύκλιος αποσπάσεων σε φορείς 2014-15

Έντυπο αίτησης απόσπασης ΠΥΣΔΕ-ΠΥΣΠΕ

Έντυπο αίτησης απόσπασης φορείς 2014-2015