DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πρόγραμμα βραβείων της Γερμανικής Παιδαγωγικής Υπηρεσίας Ανταλλαγών – Διαγωνισμός 2018

Η Γερμανική Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) αναζητεί για το καλοκαίρι 2018 τέσσερις μαθητές και μαθήτριες με εξαιρετικές επιδόσεις στην εκμάθηση της γερμανικής γλώσσας.

Συνολικά περίπου 500 βραβευθέντες από 90 χώρες θα προσκληθούν για μια παραμονή στη Γερμανία διάρκειας τεσσάρων εβδομάδων που προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τις 08.08.2018 έως τις 07.09.2018.

Κατά τη διαμονή τους στη Γερμανία οι μαθητές και οι μαθήτριες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ως μέλη μιας διεθνούς ομάδας πόλεις της Γερμανίας και να φιλοξενηθούν για δύο εβδομάδες από γερμανικές οικογένειες με κατά το δυνατόν συνομήλικα παιδιά και να επισκεφθούν μαζί τους το σχολείο. Πέραν αυτού, έχουν προγραμματιστεί επισκέψεις σε αθλητικές και νεανικές εκδηλώσεις καθώς επίσης σε πανεπιστήμια, μουσεία, θέατρα και άλλα πολιτιστικά ιδρύματα, ώστε οι επισκέπτες να αποκομίσουν μια σύγχρονη και αυθεντική εικόνα της Γερμανίας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο διαγωνισμό μπορούν να συμμετέχουν αγόρια και κορίτσια τα οποία:

- κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον το 15ο έτος της ηλικίας τους αλλά όχι το 18ο,

- θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα Γερμανικών για τουλάχιστον δύο χρόνια και η περίοδος διακοπής διδασκαλίας σε δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ένα έτος,

- έχουν γλωσσικές ικανότητες που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο επίπεδο B1 της κλίμακας του Πλαισίου Γλωσσομάθειας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου,

- έχουν εξαιρετικές επιδόσεις στο μάθημα των γερμανικών,

- έχουν μια καλή γενική μόρφωση,

- μπορούν να προσαρμοστούν καλά στην οικογένεια που θα τους φιλοξενήσει,

- έχουν ελληνική υπηκοότητα και την μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα,

- δεν έχουν γερμανική υπηκοότητα και τα γερμανικά δεν είναι η μητρική τους γλώσσα, από οποιαδήποτε γερμανόφωνη χώρα κι αν προέρχονται,

- δεν έχουν επισκεφτεί και δεν σκοπεύουν να επισκεφτούν εντός του 2018 τη Γερμανία στο πλαίσιο κάποιου επίσημου προγράμματος,

- δεν προέρχονται από τις τάξεις των τελειόφοιτων, δηλ. από την Γ’ Λυκείου και

- δεν έχουν λάβει μέρος στον  προαναφερόμενο διαγωνισμό πέρυσι.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση συμμετοχής

- Εκθέσεις αξιολόγησης από τα σχολεία του μαθητή στη γερμανική γλώσσα ή στην ελληνική συνοδευόμενες από μετάφραση στη γερμανική γλώσσα.

- Έντυπο με τα ατομικά στοιχεία του μαθητή (βλ. έντυπο „Personalbogen“)

            - Μέση γενική βαθμολογία του μαθητή.

- πιστοποιητικό υγείας στην αγγλική ή γερμανική γλώσσα (βλ. „Health Cerificate“ / “Gesundheitszeugnis“),

- Ιδιόχειρη ψηφιοποιημένη (σκαναρισμένη) επιστολή στη γερμανική γλώσσα, στην οποία θα παρουσιάζονται τα κίνητρα συμμετοχής στο πρόγραμμα (το πολύ 2 σελίδες, περίπου 300 λέξεις).

 

Επιστολή για τα κίνητρα συμμετοχής

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συντάξουν μια επιστολή (ιδιοχείρως), η οποία να απαντά σε μερικά (4-5) από τα ακόλουθα ερωτήματα:

● Γιατί επιθυμείς να ταξιδέψεις στη Γερμανία;

● Ποια γερμανική προσωπικότητα γνωρίζεις; Αφηγήσου κάτι γι’ αυτήν! (Μπορεί να είναι κάποιο υπαρκτό πρόσωπο, λόγου χάρη κάποιος συγγραφέας, μουσικός ή ένα μουσικό σχήμα, ένας αθλητής, ηθοποιός ή μοντέλο ή κάποιος φανταστικός χαρακτήρας από κάποια ταινία, ή βιβλίο).

● Αφηγήσου κάτι για τον εαυτό σου.

● Ποιά εικόνα της Ελλάδας θέλεις να μεταφέρεις στη Γερμανία;

 ● Τί θα ήθελες να μάθεις κατά τη διάρκεια της παραμονής σου στη Γερμανία και τί θα ήθελες να δείξεις σε άλλους;

 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής των μαθητών και μαθητριών που θα προταθούν από τα σχολεία τους, θα πρέπει να υποβληθούν ψηφιοποιημένες (σκαναρισμένες) το αργότερο έως 30  Μαρτίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ku-100@athe.diplo.de

Διαδικασία επιλογής

H επιλογή των βραβευθέντων θα γίνει από μια ανεξάρτητη επιτροπή βάσει των προσκομισθέντων δικαιολογητικών, εφόσον οι αιτούντες πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις. Αποκλείεται η δικαστική οδός. Όλοι οι αιτούντες θα ενημερωθούν γραπτώς τέλος  Μαΐου 2018 για το αποτέλεσμα της αίτησης τους.

Αναλυτική αναφορά

Όλοι οι βραβευθέντες θα πρέπει να συντάξουν αναλυτική αναφορά για τις εντυπώσεις τους από την Γερμανία στη γερμανική γλώσσα και να την καταθέσουν το αργότερο έως την 15η Οκτωβρίου 2018 στην Παιδαγωγική Υπηρεσία Ανταλλαγών (PAD) στην Βόννη (Preistraegerprogramm@kmk.org) και στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα (ku-100@athe.diplo.de).

Περισσότερες πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να αντληθούν από την ιστοσελίδα της Πρεσβείας:

https://griechenland.diplo.de/gr-el/themen/deutschlernen/-/1732214