DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Π.Ε.ΚΑ.ΓΕ.Π.Ε.: Ημερίδα επιμόρφωσης & έκθεση γερμανόφωνου διδακτικού υλικού

Αθήνα, Κυριακή 14.09.2014 (09.00 - 16.30)
President Hotel Athen (Λεωφόρος Κηφισίας 43)

ΛΙΣΤΑ ΕΚΘΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ÖSD

Griechenland Zeitung

Ίδρυμα Rosa Luxemburg

Cornelsen Verlag – Εκδόσεις Πατάκη

Εκδοτικός οίκος Hueber Hellas

Εκδόσεις Klett

Εκδόσεις Κουναλάκη

Εκδόσεις Νικόλαος Βλάχος – Die Lupe

Εκδοτικός οίκος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - Γερμανικές Εκδόσεις

Βούρτσης Μάριος

Chardaloupa Johanna

Frank-Voutsas Gaby

Kikidou Ilianna

Ξυδιάς Χαράλαμπος

Παντελάκης Εμμανουήλ

Siakagianni Evriklia

Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα

Χατζηϊωάννου Αντιγόνη-Μέλισσα-Ίρις

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

www.deutsch.gr      info@deutsch.gr     

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

 

Αθήνα, 14.09.2014 (09.00 - 16.30)

President Hotel Athen (Λεωφόρος Κηφισίας 43)

09.00- 09.30

Προσέλευση, εγγραφές, χαιρετισμοί

09.30-10.15

Ξυδιάς Χαράλαμπος:

Καθηγητής Γερμανικών στο Γυμνάσιο Καμαρών Αχαΐας

Workshop

 «Σχολική και κοινωνική Ζωή: Βιωματικές Δράσεις ως εκπαιδευτική καινοτομία»

Η «Σχολική και Κοινωνική Ζωή» δεν αποτελεί «μάθημα» υπό τη συνήθη έννοια του όρου, αλλά τομέας δράσεων και δραστηριοτήτων βασιζόμενων στη βιωματική προσέγγιση. Στο εργαστήριο μου θα παρουσιάσω τις βιωματικές δράσεις, που εφάρμοσα στην τάξη, και τα έργα των μαθητών, που δημιουργήθηκαν. Θα ανταλλάξουμε εμπειρίες και ιδέες. Επίσης θα δοθούν πρακτικές πληροφορίες σε σχέση με το χώρο, την οργάνωση, τον ατομικό φάκελο του μαθητή και τα υλικά, που διευκολύνουν την εφαρμογή της βιωματικής μεθόδου.

10.15-10.30

Johanna Chardaloupa:

Deutschlehrerin an der Model-Experimentellen Schule der Universität von Patras

“Vorschläge und Tipps für online Präsentation der Endprodukte eines Projektes“.

Es werden Web 2.0-Werkzeuge und Apps vorgestellt (z.B. Glogster, smore, trakk, postermywall, Canva, Pic Collage* – Haiku Teck, Flipagram*,  prezi, u. ä), die bei Präsentationen hilfreich sein können.

* = nur als iOS und Androit App verfügbar.

10.30-10.55

Ilianna Kikidou:

Goethe-Institut Athen

Deutsch Lehren Lernen: Das neue Fort- und Weiterbildungsangebot für Lehrerinnen und Lehrer von Deutsch als Fremdsprache und Deutsch als Zweitsprache.

10.55-11.20

Gaby Frank-Voutsas:

Goethe-Institut Athen

Deutsch für dich - die kostenlose Deutschlern-Community des Goethe-Instituts

11.20-11.45

ÖSD:

ÖSD im Überblick mit Fokus auf B2 für Jugendliche

Eine Präsentation der ÖSD Prüfungen und die Ergebnisse der ersten zwei Prüfungsperioden mit B2J“.

Ομιλήτρια: Χριστίνα Ρούτνερ, διευθύντρια του Ινστιτούτου ÖSD Ελλάδας

11.45-12.45

Τίλε Στεφανία-Μπετίνα-Αλβίνα:

Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. - Καθηγήτρια Γερμανικών σε Δημοτικά Σχολεία στην ΔΠΕ Α´ Αθήνας

Δημόσια διαβούλευση - Η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στα Δημοτικά Σχολεία

Η μετάταξη περίπου 300 μονίμων εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας από τα Γυμνάσια και τα Λύκεια στα Δημοτικά Σχολεία δημιούργησε μια νέα και σε μεγάλο βαθμό ζοφερή πραγματικότητα για τους μεταταγμένους συναδέλφους μας, συνεπεία κυρίως του τρόπου με τον οποίο αυτή έλαβε χώρα καθώς και της συνεπακόλουθης απουσίας θεσμικού πλαισίου. Έπειτα από μία σύντομη εισήγηση της Προέδρου, ο λόγος θα δοθεί στους συναδέλφους της δημόσιας και της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ώστε να καταθέσουν την εμπειρία, τις σκέψεις και τις προτάσεις τους και να συμβάλλουν ενεργά μέσω της γόνιμης ανταλλαγής απόψεων στη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου τόσο για τα εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών, όσο και για τις παιδαγωγικές & διδακτικές πτυχές της διδασκαλίας της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

12.45-13.10

Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ:

«Η μετανάστευση στην Ελλάδα. Έντεκα μύθοι και περισσότερες αλήθειες»

Το Ίδρυμα Rosa Luxemburg είναι ένας από τους μεγαλύτερους φορείς πολιτικής επιμόρφωσης στη Γερμανία και από τα μέσα του 2012 έχει ανοίξει Παράρτημα στην Αθήνα, το οποίο ασχολείται με θέματα όπως οι επιπτώσεις της κρίσης, η άνοδος του νεοναζισμού, η μετανάστευση. Στην έκδοση «Η μετανάστευση στην Ελλάδα. Έντεκα μύθοι και περισσότερες αλήθειες» αποδομούνται με τεκμηριωμένα στοιχεία οι ποικίλοι κοινωνικοί μύθοι που κυριαρχούν ως προς τη μετανάστευση στη χώρα μας. Στην παρουσίαση θα συζητηθεί και η χρησιμότητα της έκδοσης αυτής για τους εκπαιδευτικούς. Το βιβλιαράκι, μαζί και με άλλες εκδόσεις του Ιδρύματος, θα διανέμονται δωρεάν.

 

13.10-13.35

Χατζηϊωάννου Αντιγόνη, Μέλισσα, Ίρις:

Σχολική Σύμβουλος Γερμανικής Γλώσσας με έδρα τη Δ/νση Δ.Ε. Πειραιά

“Διαχείριση τάξης”

Η Διαχείριση τάξης απασχολεί και προβληματίζει όλο και περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα ανεξαρτήτως εκπαιδευτικής βαθμίδας και κλάδου. Προτείνονται βήματα για αποτελεσματικότερη διαχείριση τάξης, μέσα σε σύγχρονα παιδαγωγικά πλαίσια και αναφορές και στην διεθνή βιβλιογραφία

13.35-14.00

Φωτόδεντρο

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (πρόγραμμα ΕΣΠΑ), συγκροτήθηκε και λειτουργεί από το Μάιο του 2014 η ομάδα του «Φωτόδεντρου» και για τη Γερμανική Γλώσσα. Στόχος είναι η ανάπτυξη ή/και προσαρμογή ενός μεγάλου αριθμού ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων για άμεση αξιοποίηση στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μέλη της ανωτέρω ομάδας θα μας παρουσιάσουν την έως τώρα πορεία της εργασίας τους, τι ακριβώς νέο ψηφιακό διαδραστικό υλικό αναπτύσσουν καθώς και τρόπους στήριξης της προσπάθειας από ολόκληρη την κοινότητα των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας.

Συντονίστρια: Δρ. Βηδενμάιερ Δάφνη

Μέλη: Βούρτσης Μάριος, Νίκα Σοφία, Παντελάκης Εμμανουήλ, Περπερίδης Γεώργιος, Σταθοπούλου Νικολέτα

14.00-14.25

Evriklia Siakagianni:

Deutschlehrerin an der Musikschule von Arta

Projekt deutsche Sprichwörter „

Die Preisträgerin des Deutschlehrerpreises 2014 wird uns ihr Projekt vorstellen, mit dem Sie den 1. Preis gewonnen hat. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautete: „Deutsche Sprichwörter und Redensarten- ohne Fleiß kein (Deutschlehrer-) Preis!“.

14.25-14.50

Εκδοτικός οίκος Hueber Hellas

Paul, Lisa & Co για το Δημοτικό

Ein frisches Lehrwerk für Kinder in der Grundschule, das mit Comics, Liedern, einer Clique aus fünf unternehmungslustigen Freunden, Spielen und vielem mehr nicht nur Spaß in den Unterricht bringt, sondern gleichzeitig auch für ein effektives und systematisches Lernen der deutschen Sprache sorgt.

14.50-15.15

Εκδόσεις Κουναλάκη

«Κριτήρια επιλογής διδακτικής σειράς»

Η ορθή επιλογή μιας διδακτικής σειράς, αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν στην αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων μάθησης.

Ποια είναι τα κριτήρια, σύμφωνα με τα οποία πραγματοποιήθηκε η συγγραφή των διδακτικών βιβλίων μας;

Ομιλήτρια: Μαίρη Κουναλάκη

15.15-15.40

Cornelsen Verlag – Εκδόσεις Πατάκη

Der sichere Weg zur B2-Prüfung. Gründliche, systematische, zuverlässige Vorbereitung mit studio d- B2

Referentin: Antje Reinders

15.40-16.05

Εκδοτικός οίκος ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΠΑΤΟΣ - Γερμανικές Εκδόσεις

„Lesetraining“ für das Zertifikat B1

Die ersten Prüfungsergebnisse bestätigen leider: Das Modul Lesen scheint beim neuen Zertifikat B1 eins der schwierigsten zu sein. Für die schnelle Bearbeitung so vieler verschiedener Texte brauchen die Kandidaten außer guten Wortschatzkenntnissen vor allem auch Strategien und Techniken. Vorgestellt wird hier das neue „Lesetraining B1“, in dem Prüfungskandidaten anhand von interessanten Texten mit solchen Lesestrategien vertraut gemacht werden.

16.05- 16.30

Εκδόσεις Νικόλαος Βλάχος – Die Lupe:

ΚΠγ επίπεδο Γ – Η νέα διαβαθμισμένη εξέταση για τα επίπεδα Γ1&Γ2

Παρουσίαση του κανονισμού και του νέου τύπου εξέτασης Γ του ΚΠγ με παραδείγματα από το νέο μας βιβλίο PROFI Γ1&Γ2, με το οποίο κλείνει ο κύκλος της σειράς PROFI Α1-Γ2.

Ομιλητής: Α. Γούλας