DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Παραίτηση Φώσβινκελ από το Π.Ι.

12.08.2010 Με την αριθμ. 1691/28−07−2010 απόφαση της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1566/85 (ΦΕΚ 167 τ. Α/30−9−85) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, και του άρθρου 148 του Ν. 3528/9−2−2007 (ΦΕΚ 26 τ. Α/9− 2−2007) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και άλλες διατάξεις», λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση της Αννέτε Φώσβινκελ του Χανς − Γκύντερ, Μονίμου Παρέδρου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ειδικότητας Γερμανικής Γλώσσας από 04−07−2010, ημερομηνία υποβολής δεύτερης παραίτησης.