DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Panhellenischer Deutschlehrerverband: „Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen“

Panhellenischer Deutschlehrerverband: „Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen“
ΠΑΝΕΛΛ. ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.
ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΙΣ 13 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011
3ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη

02.03.2011 Προσοχή: Δεν υπάρχουν πλέον κενές θέσεις στα 9 Workshop. Έχει τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Σας ευχαριστούμε!

Το Παράρτημα Βόρειας Ελλάδας της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. προκειμένου να βοηθήσει όλους τους συναδέλφους καθηγητές Γερμανικής Φιλολογίας, αλλά και όλων των ειδικοτήτων γενικότερα, να εμπλουτίσουν τις διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές τους διοργανώνει στις 13 Μαρτίου 2011, ημέρα Κυριακή, στο 3ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη, (Μητροπολίτου Γενναδίου 3), ημερίδα επιμόρφωσης, με βιωματικά σεμινάρια που στοχεύουν στη βελτιστοποίηση των διδακτικών και παιδαγωγικών πρακτικών μέσα στην τάξη.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι καθηγητές Γερμανικής Φιλολογίας, αλλά και όλοι οι δάσκαλοι και καθηγητές που το επιθυμούν.
Η συμμετοχή στα σεμινάρια θα είναι δωρεάν.

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να επιλέξουν από κάθε κύκλο σεμιναρίων το σεμινάριο που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.

Η εγγραφή γίνεται:
α) με τη συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης εγγραφής (πατήστε εδώ) με e-mail στο chatzopoulou@deutsch.gr ή και
β) τηλεφωνικά [2310-843167 και ώρες 20.00-22.00] για να κρατήσετε θέση.

Οι συμμετέχοντες θα εγγράφονται στα εργαστήρια με τη σειρά που θα φτάνει η αίτηση εγγραφής τους. Στη λήξη της ημερίδας θα διανεμηθούν σε όλους βεβαιώσεις συμμετοχής καθώς και τα νέα Plakate για τις αίθουσες διδασκαλίας.


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
(για εκτυπώσιμη μορφή πατήστε εδώ)

8.00-9.00: Εγγραφές

9.00-11.45: 1ος  Κύκλος workshop
*W1. Johanna Chardaloupa, Dozent Perperidis Georg: „Projektarbeit mit Neuen Medien“
Sie planen ein Projekt mit Ihrer Klasse, oder Sie beteiligen Sich an einem Europäischen, Kultur-, Umwelt- oder Gesundheitsprojekt und möchten dieses Projekt „pfiffiger“ darstellen, dokumentieren, präsentieren. Dies soll die „Aufgabe“ dieses Workshop sein!
Blogs, Wikis, Prezi, Glogster, slideshare, myplick, vimeo, vuvox , lams sind einige freie Programme, die vorgestellt werden.
Wenn Sie vielleicht spezielle Wünsche oder Fragen haben, dann setzen Sie sich mit dem Veranstalter in Verbindung, damit sie weitergeleitet und im Workshop beantwortet werden.

W2. Assist. Prof. Andromachi Sapiridou: „DaF im Primarbereich: Wie lassen sich die Prinzipien des frühen Fremdsprachenlernens in DaF-Lehrwerken realisieren?“

Der Vortrag besteht aus zwei Teilen: Im kurzen theoretischen Teil werden zwei typische Curricula für den DaF-Unterricht mit Kindern miteinander verglichen und dabei wird sich ein Bündel von Prinzipien herauskristallisieren, die den Unterricht charakterisieren sollten. Diese werden wir aus der Nähe betrachten und in ihrer praktischen Anwendung in einem Lehrwerk für Kinder studieren können. Im Workshop können dann die TeilnehmerInnen selbst nach diesen Prinzipien Ausschau halten. Dazu werden die Lehrwerke, die zur Zeit in den griechischen Grundschulen im Umlauf sind, in Gruppenarbeit analysiert. Die Ergebnisse dieser Suche werden anschließend im Plenum vorgestellt.

W3. Hans-Martin Wickert: „Übungen zur Entfaltung der aktiven Sprechtätigkeiten im Fremdsprachenunterricht“

[09.00-10.30] In dem Workshop stelle ich den TeilnehmerInnen Übungen vor, die den Lernenden behilflich sein können, in kommunikativen Situationen spontan und angemessen zu reagieren. Die Übungen regen dazu an, das sprachliche Handeln mit körperlichen Aktivitäten zu verbinden; dadurch wird ein ganzheitliches Lernen gefördert, das die Sinne einbezieht und einen emotionalen Bezug zum Lerngegenstand ermöglicht. Alle Übungen erprobe ich mit den TeilnehmerInnen, damit sie diese in ihrem Unterricht anwenden können.

*W4. Karoulis Agis: „Computer-adaptives Testen zum Lehrwerk „Deutsch - ein Hit! 1“

Aufgabentypen von freien Testkonstruktionsprogrammen (z.B. Hot Potatoes) werden aus dem Internet herausgefischt, dargestellt und bearbeitet. Jeder Teilnehmer sollte seinen eigenen Laptop (mit kabelfreier Internetanschlussmöglichkeit) dabei haben, um selbständig arbeiten zu können.

12.00-14.45: 2ος Κύκλος workshop
*W5. Chatzopoulou Elli; Zikou Ioannis: „Moodeln Sie mit!“
Warum eigentlich MOODLE [Lernplattform]? Worin besteht der Mehrwert für Lehrer und für den Unterricht?
Wir zeigen erste Schritte in Moodle: Wie erstelle und gestalte ich einen Kurs? Wie platziere ich Bilder, Texte und Informationen? Welche sind die wesentlichen Aktivitäten?
Anhand eines Beispiels wird der Einsatz von Moodle im DaF-Unterricht an einer öffentlichen Schule vorgeführt und … alle machen mit!

W6. Αλεξανδρή Σ. Εκπαιδευτικός – Μουρελή Ε. Ψυχίατρος, Ομαδική αναλύτρια, Μπουτουλούση Ε. Γλωσσολόγος, Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. – Σπανοπούλου Ε. Εκπαιδευτικός: «Αναστοχαστική Πράξη: Ο αποκλεισμός στο σχολείο»

Τι κάνει ο/η εκπαιδευτικός με ένα παιδί που επιτίθεται συνεχώς στους συμμαθητές του και τους χτυπάει; Πώς μπορεί να ωθήσει στη μάθηση μια μαθήτρια που συστηματικά απαντάει στις ερωτήσεις με μη αναμενόμενο τρόπο;
Α) Θα παρουσιαστούν στοιχεία θεωρίας και πρακτικής μιας διεπιστημονικής ομάδας που συνεργάστηκε για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού στο σχολείο.
Β) Θα επεξεργαστούμε, παρόντες και συντονίστριες, ένα συγκεκριμένο πρόβλημα αποκλεισμού.

W7. Assist. Prof. Papadopoulou Charis-Olga: „Integration von Fertigkeiten im Primarbereich“

In diesem Workshop wird auf die Integration von Fertigkeiten im Primarbereich eingegangen und anhand von Beispielen gezeigt, wie man auf dem Lehrwerk „Luftballons“ Spracharbeit bereichern kann.
Die Zielsetzungen im Curriculum, die Themen im Lehrwerk „Luftballons“ und die Bedürfnisse der Teilnehmer werden festgestellt und angesprochen.

W8. Karin Vavatzanidis: „Lieder im Unterricht“

Mit Liedern Abwechslung in den Unterricht bringen, die Motivation der Schüler steigern und Lerninhalte angenehm verpacken. Wir schauen uns Beispiele an, die für den Unterricht entwickelt wurden, aber auch authentisches Liedgut. Wo kann man nach einem passenden Lied suchen? Wie könnte man es im Unterricht einsetzen? Mit diesen Fragestellungen soll möglichst praxisnah gearbeitet werden.

W9. Assist. Prof. Zachu Ekaterini; Makri Vassoula: „Play Deutsch!“

Theaterpraxis:
- Langeweile im Deutschunterricht bekämpfen
- die Schüler vom Schreibtisch wegbringen
- traditionelle Übungen interaktiv gestalten

*
Για την καλύτερη διεξαγωγή των σεμιναρίων με υπολογιστές είναι επιθυμητό – απαραίτητο να φέρετε laptop και να δηλώσετε τη mac address, τη φυσική διεύθυνσή του, έτσι ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο. Τη φυσική διεύθυνση του υπολογιστή σας τη βρίσκετε, πηγαίνοντας: έναρξη – εκτέλεση, δίνετε: cmd – και στη συνέχεια ipconfig[κενό]/all. Θα πρέπει να τη δηλώσουμε από πριν στον server του σχολείου, γι’ αυτό παρακαλούμε να μας τη στείλετε το συντομότερο δυνατό.