DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Πανελλήνια Ένωση: ΟΧΙ στην ωρομισθία!

Πανελλήνια Ένωση: ΟΧΙ στην ωρομισθία! 01.09.2006 Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης πραγματοποίησε στις 28, 30 και 31 Αυγούστου 2006 σειρά συναντήσεων με Υπευθύνους Διευθύνσεων και Τομέων στο Υπουργείο Παιδείας. Αποκλειστικό θέμα συζητήσεων ήταν η κάλυψη των φετινών αναγκών που έχουν προκύψει με την επέκταση του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Εκ μέρους των καθηγητών Γερμανικής γλώσσας εκφράστηκε η άποψη πως η προκήρυξη 396 θέσεων ΑΣΕΠ για τον κλάδο ΠΕ07 αποτελούν επίσημη «ομολογία» για τις αυξημένες ανάγκες που έχουν προκύψει με την εφαρμογή της
υπ’ αρ. Φ52/53055028/Γ1/01.06.2006 εγκυκλίου . Οι ανάγκες όμως αυτές «προκύπτουν ήδη από φέτος και όχι από τη διετία 2007-08 και 2008-09».
Σύμφωνα με στοιχεία των κατά τόπους Δ/νσεων Α/θμιας Εκπ/σης συγκροτούνται περισσότερα από 2.700 τμήματα Γερμανικής Γλώσσας από τα οποία προκύπτουν τουλάχιστον 5.400 διδακτικές ώρες. Επιπλέον, τα ολόκληρα κενά και οι κενές ώρες σε Γυμνάσια και Λύκεια όλης της χώρας μπορούν να συνδυαστούν -σχεδόν σε κάθε περίπτωση- με ώρες Δημοτικών Σχολείων που ανήκουν στα όρια των αντίστοιχων Γραφείων.

Στο υπόμνημα που πρωτοκολλήθηκε στα «Εισερχόμενα» του Γραφείου της κ. Γιαννάκου γίνεται λόγος για «αδυναμία κάλυψης των κενών ωρών από ωρομίσθιους, καθώς για την εξεύρεση ωρομισθίων πέρσι τοποθετήθηκε ακόμη και Πτυχιούχος με ημερομηνία λήψης Πτυχίου την 15η Ιουλίου 2005 (!)».
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης τόνισε πως «βεβιασμένες κινήσεις για αθρόες προσλήψεις ωρομισθίων θα υπονομεύσουν την επιτυχή επέκταση του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» δεδομένου ότι στις περισσότερες περιοχές θα παρατηρηθούν φαινόμενα έλλειψης ενδιαφέροντος από τους συναδέλφους».

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης εκτίμησε τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί και αφορούν στις κενές ώρες σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια και κατέληξε στη διατύπωση του αιτήματος για πρόσληψη 500 αναπληρωτών τοποθετημένους στη Β/θμια Εκπ/ση που να συμπληρώνουν κενές ώρες στα αντίστοιχα 6θέσια και άνω Δημοτικά σχολεία. Τέλος, ζητήθηκε συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό πριν την έναρξη του σχολικού έτους για να συζητηθεί εκ νέου το ζήτημα που έχει προκύψει.

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές δραστηριότητες που διοργανώνονται το Σεπτέμβριο. Στις Εκθέσεις Βιβλίου-Ημερίδες Επιμόρφωσης έχουν προγραμματιστεί 45λεπτες ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα την κατάσταση που διαμορφώνεται στο εργασιακό τοπίο των καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας.

Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου, Capsis Hotel, Μοναστηρίου 18, Πλ. Δημοκρατίας
Πρόγραμμα Aθήνας, Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου, Titania Hotel, Πανεπιστημίου 52 (Μετρό: Στάση Ομόνοια)


Ολόκληρο το Υπόμνημα
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Π.Ε.
Αρ. Πρωτ.: 51/2006

Αθήνα, 01.09.2006

Προς την
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
κ. Μαριέττα Γιαννάκου

Κοινοποίηση:
- κ. Γ. Καλό, Υφ.Ε.Π.Θ.
- κ. Α. Καραμάνο, Γενικό Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ.
- κ. Κ. Ράμμα, Ειδικό Γραμματέα ΥΠ.Ε.Π.Θ.
- κ. Δ. Γεώργα, Πρόεδρο Δ.Σ. ΟΛΜΕ
-κ. Δ. Μπράτη, Πρόεδρο Δ.Σ. ΔΟΕ
- Εκπαιδευτικούς συντάκτες ΜΜΕ

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

με την ευκαιρία της νέας χρονιάς, σας απευθύνουμε την παρούσα επιστολή θέλοντας να επισημάνουμε την κατάσταση που διαμορφώνεται φέτος στις σχολικές μονάδες όσον αφορά στον κλάδο ΠΕ07 (Γερμανικής γλώσσας).

Με την επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και συγκεκριμένα στα 6θέσια και άνω Δημοτικά σχολεία προκύπτουν αυξημένες ανάγκες σε εκπαιδευτικό προσωπικό ΠΕ05 και ΠΕ07.
Όσον αφορά τον κλάδο ΠΕ07, τα κατά προσέγγιση 3.200 Δημοτικά σχολεία στα οποία θα ενταχθεί το μάθημα «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα», απαιτούν και το ανάλογο προσωπικό.

Δεδομένου ότι:
α) οι μόνιμοι συνάδελφοι που υπηρετούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών στα Γυμνάσια και τα Λύκεια που προσφέρουν το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας,
β) οι αναπληρωτές που θα κληθούν να τοποθετηθούν κατά το σχολικό έτος 2006-07, αν λάβει κανείς υπόψη του τους ρυθμούς προσλήψεων της τελευταίας διετίας, δεν θα μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση,
γ) οι ωρομίσθιοι που θα προσληφθούν δεν θα μπορέσουν να στελεχώσουν παρά μόνο ένα μικρό μέρος των σχολικών μονάδων όπου θα παρουσιαστούν ανάγκες για προσωπικό. Στις περισσότερες περιοχές της χώρας ο αριθμός των μελών του Πίνακα Μηδενικής Προϋπηρεσίας είναι εξαιρετικά χαμηλός με αποτέλεσμα την αδυναμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως πέρυσι για την κάλυψη των αναγκών στα 219 Δημοτικά σχολεία, όπου διδάχτηκε πιλοτικά το μάθημα της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας, τοποθετήθηκε ως ωρομίσθια ακόμη και συνάδελφος με Α/Α 442 στον Πίνακα Μηδενικής Προϋπηρεσίας (ημερομηνία λήψης Πτυχίου Γερμανικής Φιλολογίας: 17 Ιουλίου 2005).

Κυρία Υπουργέ,
η απόφασή σας για επέκταση του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είχε ως επακόλουθο τον καθορισμό για τον κλάδο ΠΕ07 396 θέσεων στον επόμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Επισημαίνουμε, όμως, πως η επέκταση του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» ξεκινά την τρέχουσα σχολική χρονιά, ενώ οι θέσεις που προκηρύχτηκαν αφορούν σε διορισμούς κατά τη διετία 2007-08 και 2008-09.
Πιστεύουμε πως για την εύρυθμη λειτουργία των 1450 Γυμνασίων και Λυκείων που συμπεριλαμβάνουν το μάθημα «Γερμανική Γλώσσα» στο πρόγραμμά τους και για την επιτυχή επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» στα 6θέσια και άνω Δημοτικά σχολεία απαιτείται η απόφασή σας για κάλυψη των αναγκών με 500 αναπληρωτές τοποθετημένους στη Δευτεροβάθμια Εκπ/ση με συμπλήρωση ωραρίου σε Δημοτικά σχολεία των αντίστοιχων περιοχών. Οι κατά τόπους Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης σε συνεργασία με τις Δ/νσεις Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης να καθορίσουν την κατανομή των σχολικών μονάδων σύμφωνα με γεωγραφικά κριτήρια και σύμφωνα με τα εβδομαδιαία προγράμματα.

Εάν επιλεγεί η λύση της πρόσληψης αποκλειστικά ωρομισθίων στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, τότε δεν θα καλυφθούν παρά μόνο οι ώρες που προκύπτουν σε ορισμένα μεγάλα αστικά κέντρα. Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει δυσλειτουργία των σχολικών μονάδων με ανυπολόγιστες συνέπειες στους μαθητές και τους γονείς τους και θα ερμηνευτεί ως άνιση μεταχείριση της περιφέρειας σε σχέση με «προνομιακές» περιοχές.

Επισημαίνουμε επίσης το γεγονός πως κατά τη φετινή διαδικασία υποβολής αιτήσεων-δηλώσεων προτιμήσεων για κατάταξη στον Πίνακα Αναπληρωτών, οι συνάδελφοί μας ερωτήθηκαν σχετικά με την επιθυμία τους να απασχοληθούν ως Αναπληρωτές στην Α/θμια Εκπ/ση. Οποιαδήποτε βεβιασμένη απόφαση που θα καταλήξει σε αθρόες προσλήψεις ωρομισθίων θα ακυρώσει ουσιαστικά το στόχο του ΥΠΕΠΘ για επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος «Δεύτερη Ξένη Γλώσσα» σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Κυρία Υπουργέ,
Σας καλούμε να λάβετε υπόψη Σας τις επισημάνσεις μας κατά τη λήψη των τελικών σας αποφάσεων σχετικά με την κάλυψη των φετινών αναγκών του κλάδου ΠΕ07 και ζητούμε συνάντηση με τον αρμόδιο Υφυπουργό πριν την έναρξη του σχολικού έτους.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΤΣΙΟΜΠΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΙΑΤΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Υπόμνημα προς την Υπουργό Παιδείας, κ. Γιαννάκου (PDF)

υπ’ αρ. Φ52/53055028/Γ1/01.06.2006 εγκυκλίου

Πτυχιούχος

Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης

Πρόγραμμα Aθήνας