DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Ομόφωνα αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΚΑΓΕΠΕ να ζητήσει την απόσυρση των Υπουργικών Αποφάσεων για τα Γυμνάσια και τα Δημοτικά (23.04.2017)

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Έκτακτη Γενική Συνέλευση ΠΕΚΑΓΕΠΕ 

ΘΕΜΑ:
Οι Υπουργικές Αποφάσεις:  «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017) και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016).

 

Την Παρασκευή 21.04.2017 και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των εκπαιδευτικών Γερμανικής Φιλολογίας στο Ινστιτούτο Goethe Αθηνών, σε συνέχεια της μεγάλης αναστάτωσης που προκάλεσε στους εκπαιδευτικούς  των εμπλεκόμενων κλάδων η  Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου  1171/τ.Β΄/4-4-2017), καθώς αφαιρεί και από τους μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας.

Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται, ότι αντίστοιχη Υπουργική Απόφαση με Θέμα: «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β’/26-04-2016)  που αφορούσε στις διαδικασίες επιλογής της Β΄ Ξένης Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο, είχε εκδοθεί πριν από ακριβώς ένα έτος και για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Συνεπεία αυτής,  άνω του ενός τρίτου των μαθητών/μαθητριών της Ε’ τάξης δεν διδάχθηκαν τελικά την  ξένη γλώσσα της επιλογής τους, ενώ επιπλέον προκλήθηκε σωρεία προβλημάτων που άπτονται θεμάτων κοινωνικής, επιστημονικής, ψυχοπαιδαγωγικής και διδακτικής φύσης και αφετέρου θεμάτων σχεδιασμού, τόσο σε επίπεδο διαχείρισης και οργάνωσης του υπάρχοντος εκπαιδευτικού προσωπικού, όσο και σε επίπεδο οργάνωσης και χρηστής διοίκησης των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων ευθύνης τους.

 Στο πλαίσιο της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης συζητήθηκαν και εξετάστηκαν ενδελεχώς όλες οι πτυχές του θέματος και υπό το πρίσμα και την εμπειρία των καταγεγραμμένων πλέον και δυστυχώς αρνητικότατων επιπτώσεων της ως άνω αναφερθείσας Υπουργικής Απόφασης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στην συνέχεια καταγράφηκαν αναλυτικά οι διαπιστώσεις και αποφάσεις των συναδέλφων που συμμετείχαν σε αυτήν.

Κοινή διαπίστωση όλων των παρευρισκομένων μελών μας ήταν ότι ο νευραλγικός τομέας της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης που παρέχεται από το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα της χώρας μας υφίσταται διαχρονικά, ειδικότερα δε την τελευταία διετία μια συστηματική και συντονισμένη υποβάθμιση, τόσο λόγω των ως άνω αποφάσεων, όσο και σωρείας άλλων άστοχων και αντιφατικών επιλογών ή/και παραλείψεων της Πολιτείας, την ίδια στιγμή μάλιστα  που οι  εκπρόσωποι αυτής, προεξάρχοντος του Υπουργού Παιδείας, προβαίνουν σε μεγαλόσχημες εξαγγελίες περί επικείμενης αναμόρφωσης και αναβάθμισής της.

Με δεδομένο ότι οι ως άνω Υπουργικές Αποφάσεις στερούνται πλήρως κάθε επιστημονικού ή/και  ψυχοπαιδαγωγικού χαρακτήρα, ενώ δεν ανταποκρίνονται ούτε στο ελάχιστο στις σημερινές αντικειμενικές ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, η Γενική Συνέλευση ομόφωνα και με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, αποφάσισε να ζητήσει την απόσυρση των ως άνω Υ.Α. και ανέθεσε στο Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ την σύνταξη Υπομνήματος προς την Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο και θα περιλαμβάνει τις διαπιστώσεις και αποφάσεις της επί του θέματος.

Το Δ.Σ. δεσμεύεται ότι θα συντάξει και θα γνωστοποιήσει εντός των επόμενων ημερών το ως άνω Υπόμνημα και σας καλεί να στηρίξετε, και μέσω της συμμετοχής σας στην ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών στο avaaz, τον αγώνα για την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων που καταργούν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στα Γυμνάσια και τα Δημοτικά και υποβαθμίζουν δραματικά την παρεχόμενη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση από το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα στην χώρα μας.

Για να μεταβείτε στο χώρο συλλογής υπογραφών πατήστε εδώ

ΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ