DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, Συλλογή υπογραφών για την ελεύθερη επιλογή της Β΄ Ξένης γλώσσας σε Γυμνάσια και Δημοτικά (20.04.2017)

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (ΠΕΚΑΓΕΠΕ) σας καλεί να στηρίξετε, και μέσω  της συμμετοχής σας στην ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών στο avaaz, το αίτημα για την άμεση ανάκληση των Υπουργικών Αποφάσεων που καταργούν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής της Β’ Ξένης Γλώσσας στα Γυμνάσια και τα Δημοτικά, υποβαθμίζοντας δραματικά την παρεχόμενη Ξενόγλωσση Εκπαίδευση από το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Σύστημα στην Ελλάδα.

 

Για να μεταβείτε στο χώρο συλλογής υπογραφών πατήστε εδώ

 

Στη νέα Υπουργική Απόφαση (53476/ΓΔ4/28‐3‐2017) αναφέρεται πως «Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου». Η  παραπάνω ρύθμιση ωστόσο καθίσταται ιδιαίτερα προβληματική, καθώς  αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια της αντίστοιχης  Υπουργικής Απόφασης (Φ12/657/70691/Δ1/26-04-2016) και της Διευκρινιστικής Εγκυκλίου (87776/Δ1/30-5-2016) για την Πρωτοβάθμια, οι οποίες είχαν σαν συνέπεια τον αποκλεισμό ενός τρίτου περίπου των μαθητών/μαθητριών από την διδασκαλία της γλώσσας επιλογής τους. Με αυτό το δεδομένο η νέα ρύθμιση υποχρεώνει στην πραγματικότητα ένα σημαντικό κομμάτι των μαθητών/μαθητριών στην συνέχιση της  υποχρεωτικής διδασκαλίας μιας γλώσσας την οποία δεν είχαν ή δεν θα έχουν καταρχήν επιλέξει ελεύθερα στην Ε’ Δημοτικού.

Επιπλέον η υλοποίηση της παραπάνω ρύθμισης που προβλέπεται στην νέα Υ.Α. για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπονομεύεται ή και ακυρώνεται τελείως από μια σειρά συμπληρωματικές και παράλληλα αντιφατικές ρυθμίσεις που την συμπληρώνουν. Η βασικότερη εξ αυτών είναι η ακόλουθη: «Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην Α΄ τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης».

Η νέα Υπουργική Απόφαση:

 • Καταστρατηγεί το δημοκρατικό και παιδαγωγικά αναφαίρετο δικαίωμα των μαθητών και των γονέων για ελεύθερη και συνειδητή επιλογή της Β’ Ξένης Γλώσσας.
 • Εξαναγκάζει τους μαθητές να διδαχθούν άλλη Ξένη Γλώσσα από αυτήν που επιθυμούν, με μόνο κριτήριο την αριθμητική και συχνά οριακή πλειοψηφία της εκάστοτε επιλεγόμενης γλώσσας.
 • Καθιστά υποχρεωτική την αριθμητική ταύτιση των τμημάτων Ξένης Γλώσσας με τα υφιστάμενα τμήματα Γενικής Παιδείας, στερώντας σε ικανό αριθμό μαθητών/μαθητριών τη δυνατότητα να διδαχθούν την γλώσσα της επιλογής τους και οδηγώντας στην δημιουργία πολυπληθών τμημάτων, ακυρώνοντας ουσιαστικά το αντικείμενο της γλωσσικής επικοινωνίας. ·
 • Έχει ως συνέπεια τη δημιουργία αρνητικού μαθησιακού και παιδαγωγικού κλίματος και αντικινήτρων μάθησης. · 
 • Ανατρέπει για πολλοστή φορά τον οικογενειακό προγραμματισμό αναφορικά με την επιθυμητή επιλογή της εκάστοτε Β’ Ξένης Γλώσσας.
 • Πλήττει καίρια τον οικονομικό προϋπολογισμό των γονέων, αφού τους ωθεί υποχρεωτικά στην Ιδιωτική Ξενόγλωσση Εκπαίδευση, αδιαφορώντας για τις δυσμενέστατες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες που αυτοί βιώνουν.
 • Οδηγεί πλέον στη σύσταση αποκλειστικά γαλλόφωνων ή γερμανόφωνων τάξεων και σχολείων σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.
 • Έχει σαν αποτέλεσμα τη δραματική συρρίκνωση και συνεχή απαξίωση του αντικειμένου εργασίας εκατοντάδων διορισμένων εκπαιδευτικών Γερμανικής (ΠΕ07) και Γαλλικής (ΠΕ05) Φιλολογίας.
 • Δεν επιτρέπει την παροχής μιας σταθερής, ποιοτικής και πιστοποιήσιμης Ξενόγλωσσης Παιδείας από τις δομές της δημόσιας και δωρεάν Εκπαίδευσης στην χώρα μας, αναιρώντας στην πράξη την δέσμευση της Πολιτείας για άμεση και ουσιαστική αναμόρφωσή της.
 • Καθιστά ανέφικτη την δυνατότητα σύνδεσης της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Δημόσιο Σχολείο με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (Κ.Π.Γ.), ακυρώνοντας στην πράξη τον σχεδιασμό του νέου Ε.Π.Σ. και μην υλοποιώντας ‐παρά τις περί του αντιθέτου δεσμεύσεις‐, το πάγιο αίτημα του συνόλου της ξενόγλωσσης επιστημονικής εκπαιδευτικής κοινότητας και βεβαίως της χειμαζόμενης ελληνικής κοινωνίας.
 • Υποβαθμίζει το αυτοτελές γνωστικό αντικείμενο των Ξένων Γλωσσών, παρόλο που αυτό αποτελεί τομέα πολιτικής και στρατηγικής προτεραιότητας και ανταγωνιστικό εφόδιο στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
 • Αντίκειται στην έμπρακτη εφαρμογή της Πολιτικής Προαγωγής της Πολυγλωσσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την οποία έχει συνυπογράψει και η Ελλάδα.

 

Αναγκαία βήματα

Σας καλούμε να υποστηρίξετε τις προσπάθειές μας για την απόσυρση των Υπουργικών Αποφάσεων με όποιο τρόπο θεωρείται πρόσφορο (ψηφίσματα Φορέων προς το Υπουργείο Παιδείας, εμπλοκή και ψηφίσματα Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, συμμετοχή σε παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο, συμμετοχή στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΠΕΚΑΓΕΠΕ, κινητοποιήσεις κάθε είδους και μορφής, δημοσιοποίηση του ζητήματος κ.ο.κ.) και βεβαίως με την μαζική συμμετοχή σας στην ηλεκτρονική συλλογή υπογραφών στο avaaz και την διάδοση του εν λόγω ψηφίσματος, στο οποίο σημειώνεται ότι μπορεί να λάβει μέρος κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης, ασχέτως καθηγητικής ιδιότητας.

 

Με εκτίμηση

Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

 

ΥΓ: Καλούμε τα μέλη της ΠΕΚΑΓΕΠΕ σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 21.04.2017 και ώρα 12.00 στο Goethe-Institut Athen (Ομήρου 14-16, Αθήνα) με θέμα τις Υπουργικές Αποφάσεις «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1171/τ.Β΄/4-04-2017) και «Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου (ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1324/τ.Β΄/26-04-2016).

 

--------------------------------------------------

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)  www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.pdv.org.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επιστημονικές Ενώσεις Γαλλικής-Γερμανικής: Ενημέρωση για τη συνάντηση με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο Κωνσταντάτο

Την Τρίτη 11-4-2017, εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων των Εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07 συναντήθηκαν με τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σπύρο Κωνσταντάτο για το ζήτημα της υπ΄αριθμ. 53476/ΓΔ4/28-3-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα: «Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων» (ΦΕΚ 1171/τ.Β΄/4-4-2017).

Στη συζήτηση που διήρκεσε πλέον της μιάμισης ώρας, οι Επιστημονικοί Φορείς εξέφρασαν με κατηγορηματικό τρόπο την έντονη αντίρρησή τους στην εν λόγω Υπουργική Απόφαση και ανέπτυξαν την επιχειρηματολογία τους σχετικά με τα σοβαρά προβλήματα που θα δημιουργήσει και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς η εν λόγω Υ.Α. αποτελεί συνέχεια αυτής που τέθηκε σε ισχύ την φετινή σχολική χρονιά (2016-2017) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στο πλαίσιο της συζήτησης  ο κ. Κωνσταντάντος εξήγησε ότι η ως άνω Υ.Α. είναι απόρροια του περιορισμού των πιστώσεων και πως εντάσσεται στην προσπάθεια του Υπουργείου, αφενός μεν να μην υπάρξουν κενά με την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 και αφετέρου να καλυφθούν οι περιοχές στις οποίες υπάρχει έλλειψη καθηγητών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07.

Δεδομένου ωστόσο ότι η συγκεκριμένη Υ.Α. είναι παιδαγωγικά και διδακτικά αυθαίρετη καθώς και κοινωνικά άδικη, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πλήθος δισεπίλυτων προβλημάτων για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία, όπως άλλωστε απεδείχθη στην πράξη και με την περίπτωση της Υπουργικής Απόφασης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων τονίζουν ότι δεν προτίθενται πλέον να ανεχτούν αποφάσεις που έχουν ως αποτέλεσμα την απόλυτη υποβάθμιση και απαξίωση της διδασκαλίας της Β’ Ξένης Γλώσσας.

Ως εκ τούτου δηλώνουν ότι θα εντείνουν τον αγώνα τους για την απόσυρση τόσο της νέας Υπουργικής Απόφασης για την Δευτεροβάθμια, όσο και της αντίστοιχης Υπουργικής Απόφασης για την Πρωτοβάθμια, σε συνεργασία μάλιστα  με συνδικαλιστικούς και Τοπικούς Φορείς.

Καλούμε τους συναδέλφους να είναι σε εγρήγορση και να ενημερώνονται από τις ιστοσελίδες των Φορέων.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων

των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας


--------------------------------------------------

 

04.04.2017 Δημοσιεύτηκε σήμερα στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» νέα Υπουργική Απόφαση για τη διδασκαλία της δεύτερης ξένης γλώσσας, με την οποία επεκτείνονται όλες οι ρυθμίσεις που θεσπίστηκαν πέρυσι για τα Δημοτικά Σχολεία και στα Γυμνάσια. Το Δ.Σ. της ΠΕΚΑΓΕΠΕ θα εκτιμήσει την κατάσταση που διαμορφώνεται πλέον και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και θα προχωρήσει στην οργάνωση της αντίδρασης του κλάδου.

Η ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Η επιλογή της δεύτερης ξένης Γλώσσας που γίνεται στην Ε΄ τάξη του Δημοτικού ισχύει έως και την Γ΄ τάξη του Γυμνασίου. Με ευθύνη των Διευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων βεβαιώνεται εγγράφως η δεύτερη ξένη γλώσσα που διδάχτηκε κάθε μαθητής/τρια στο Δημοτικό. Η παραπάνω έγγραφη βεβαίωση επισυνάπτεται στον Τίτλο Σπουδών των μαθητών/τριών κατά την εγγραφή τους στο Γυμνάσιο, στις 15 Ιουνίου.

2. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργούν δύο ή περισσότερα τμήματα γενικής παιδείας δημιουργούνται στην Α΄ τάξη παράλληλα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας, ο αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αντίστοιχο αριθμό των τμημάτων γενικής παιδείας της συγκεκριμένης τάξης. Στα Γυμνάσια όπου λειτουργεί ένα τμήμα γενικής παιδείας οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης διδάσκονται τη δεύτερη ξένη γλώσσα που πλειοψηφεί.
Αν ο αριθμός μαθητών/τριών της γαλλικής γλώσσας είναι ακριβώς ίσος με τον αριθμό εκείνων της γερμανικής γλώσσας, τότε διδάσκεται ως δεύτερη ξένη γλώσσα αυτή για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Σε κάθε περίπτωση ο/η εκπαιδευτικός παρέχει την κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη στους/ στις μαθητές/τριες που δεν έχουν διδαχθεί στο Δημοτικό τη γλώσσα του τμήματος στο οποίο εντάσσονται, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία εκμάθησης της δεύτερης ξένης γλώσσας. Προς αυτή την κατεύθυνση ο/η εκπαιδευτικός κάνει τις απαραίτητες προσαρμογές στο διδακτικό υλικό και επιδεικνύει την απαιτούμενη ευελιξία και επιείκεια σε όλα τα επίπεδα κατά τα πρώτα στάδια εκμάθησης της γλώσσας.

3. Οι Διευθυντές/ντριες των Γυμνασίων όπου διδάσκεται η ιταλική γλώσσα ενημερώνουν σχετικά εντός του Μαΐου τα Δημοτικά Σχολεία από τα οποία προέρχονται, σύμφωνα με την ισχύουσα χωροταξική κατανομή, οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης και οι Διευθυντές/ντριες των συγκεκριμένων Δημοτικών ενημερώνουν σχετικά τους γονείς της ΣΤ΄ τάξης. Εφόσον οι γονείς/κηδεμόνες επιθυμούν να διδαχθούν τα παιδιά τους την ιταλική γλώσσα, υποβάλλουν μέχρι τη 10η Ιουνίου σχετική δήλωση, την οποία οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών Σχολείων επισυνάπτουν στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο. Η επιλογή της ιταλικής γλώσσας προβλέπεται μόνο εφόσον η γλώσσα αυτή διδάσκεται στο Γυμνάσιο στο οποίο έχει ορισθεί να εγγραφούν οι ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες και δεν μπορεί να αποτελεί λόγο εγγραφής σε άλλο Γυμνάσιο.

4. Κατ’ εξαίρεση, οι γονείς/κηδεμόνες μαθητών/τριών που έχουν λόγους να αλλάξουν στην Α΄ Γυμνασίου την επιλογή δεύτερης ξένης Γλώσσας δύνανται να υποβάλουν σχετική αιτιολογημένη γραπτή αίτηση έως τη 10η Ιουνίου στη Διεύθυνση του Δημοτικού από το οποίο αποφοιτούν οι μαθητές/τριες. Οι Διευθυντές/ντριες των Δημοτικών σχολείων ενημερώνουν για την παραπάνω προθεσμία τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της ΣΤ΄ τάξης με επιστολή τους εντός του Μαΐου. Οι Διευθυντές/τριες των Δημοτικών επισυνάπτουν την αίτηση στον τίτλο σπουδών που αποστέλλουν στο Γυμνάσιο εγγραφής των μαθητών/τριών. Το Γυμνάσιο εγγραφής δύναται κατά περίπτωση να ικανοποιήσει το αίτημα, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις σχηματισμού τμημάτων σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος.

5. Αν μέχρι την 1η Οκτωβρίου του σχολικού έτους δεν έχει καλυφθεί η θέση του εκπαιδευτικού της ξένης γλώσσας που επιλέχθηκε από τις δηλώσεις προτίμησης, τότε οι μαθητές/τριες διδάσκονται την ξένη γλώσσα για την οποία υπάρχουν διαθέσιμες διδακτικές ώρες σε επίπεδο οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Με ευθύνη των οικείων Διευθυντών/ντριών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτούνται τα τμήματα δεύτερης ξένης γλώσσας του επόμενου σχολικού έτους (στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο αντίστοιχα) με βάση τις προβλέψεις της υπ’ αριθ. Φ12/657/70691/ Δ1/26-4-2016 υπουργικής απόφασης για το Δημοτικό καθώς και τις προβλέψεις των παραπάνω εδαφίων 1, 2, 3 και 4 για το Γυμνάσιο, το αργότερο έως 30 Ιουνίου του προηγούμενου σχολικού έτους.

Η με αριθ. 174424/Δ2/19-10-2016 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 3563) παύει να ισχύει από το σχολικό έτος 2017-2018

Η ισχύς αυτής της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-18.

Περισσότερα ...

ΦΕΚ - Επιλογή δεύτερης ξένης γλώσσας και συγκρότηση τμημάτων (04.04.2017)

Δελτίο τύπου ΠΕ05-07 (12.04.2017)