DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΟΛΜΕ: Παρέμβαση για το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών

07.02.2008 Αναλυτικό υπόμνημα με τις προτάσεις του συνδικαλιστικού κινήματος για το εργασιακό καθεστώς των μονίμων και των συμβασιούχων καθηγητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατέθεσε το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας.
Αναδημοσιεύουμε παρακάτω ολόκληρο το κείμενο:

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

H τελευταία προσπάθεια ενιαίας ρύθμισης του εργασιακού καθεστώτος και των υπηρεσιακών μεταβολών των εκπαιδευτικών έγινε το 1997 με το προεδρικό διάταγμα 100/96, που συμπλήρωσε και τροποποίησε το Π.Δ. 50/97. Στα χρόνια όμως που ακολούθησαν και μέχρι σήμερα έχουν δημιουργηθεί νέες ανάγκες. Μπροστά στα νέα δεδομένα, καθημερινά καταδεικνύεται η ανάγκη ενός νέου θεσμικού πλαισίου, που θα συμβάλει στην εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αλλά και θα αμβλύνει τις ανισότητες αναφορικά με το εργασιακό καθεστώς χιλιάδων εκπαιδευτικών.
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ πάρα πολλές φορές, μέσα από τα συλλογικά όργανα του συνδικαλιστικού μας κινήματος, έχει αναδείξει πλευρές των παραπάνω προβλημάτων και έχει επισημάνει την αναγκαιότητα για μια εκ νέου και συνολική αντιμετώπιση του πλαισίου των υπηρεσιακών μεταβολών (διορισμοί, τοποθετήσεις, αποσπάσεις, μεταθέσεις).
Ταυτόχρονα, επιμένουμε στη διεκδίκηση των ώριμων και δίκαιων αιτημάτων του κλάδου μας, που θα βελτιώσουν το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών, αλλά και θα συμβάλουν θετικά στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Τα αιτήματά μας είναι:
α) με νομοθετική ρύθμιση, μείωση των μαθητών ανά τμήμα στους 25 στα Γυμνάσια και Γενικά Λύκεια, 20 στην ΤΕΕ και στις κατευθύνσεις και 10 μαθητές ανά καθηγητή στα εργαστήρια,
β) πλήρης σύνταξη στους εκπαιδευτικούς με 30 χρόνια υπηρεσίας, ώστε να ανανεωθεί το έμψυχο δυναμικό της εκπαίδευσης, να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και να αμβλυνθεί το οξύ πρόβλημα της ανεργίας των νέων εκπαιδευτικών,
γ) καθιέρωση της ετήσιας επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με απαλλαγή από τα διδακτικά τους καθήκοντα.
Πρέπει επίσης να τονίσουμε, πως δεν είναι δυνατόν να τελεσφορήσει καμία προσπάθεια για τη βελτίωση της κατάστασης, εάν δεν υπάρξει σωστός προγραμματισμός και δε ληφθεί πρόνοια, ώστε να στελεχώνονται όλα τα σχολεία πλήρως και έγκαιρα με το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό, για να μη χάνονται ανυπολόγιστες ώρες διδασκαλίας, κάτι που δυστυχώς συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο.

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ συμβάλλοντας στην προσπάθεια να αντιμετωπιστεί, καταρχήν, το σύνθετο πρόβλημα των υπηρεσιακών μεταβολών και έχοντας ως κύριο στόχο την ολοκληρωμένη λύση του προτείνει τα παρακάτω:

1. Προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων

Κάθε πρόσληψη, αναπληρωτή ή ωρομίσθιου καθηγητή/-τριας στη δημόσια δευτεροβάθμια ή πρωτοβάθμια εκπαίδευση (δεν εξαιρείται, βεβαίως, η πρόσληψη ωρομισθίου για διδασκαλία στην ΠΔΣ) να πραγματοποιείται από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών (πίνακα κατάταξης με βάση την πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία σε δημόσιες σχολικές μονάδες της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ) και, σε περίπτωση εξάντλησής του, από πίνακα με βάση την ημερομηνία λήψης πτυχίου.
Με αυτό τον τρόπο θα εκλείψουν οι αδικίες σε βάρος συναδέλφων που οφείλονται στον ανισότιμο τρόπο αντιμετώπισής τους αλλά και θα σταματήσουν οι τεράστιες πιέσεις προς τους Δ/ντές Εκπαίδευσης για προσλήψεις στις συγκεκριμένες θέσεις έξω από ένα πλαίσιο αρχών και ενιαίων κριτηρίων.

2. Αποσπάσεις σε υπηρεσίες και οργανισμούς

Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των εκπαιδευτικών που αποσπώνται σε μη εκπαιδευτικές υπηρεσίες και οργανισμούς έχει διευρυνθεί απαράδεκτα (7.000 περίπου). Αυτό προκαλεί διαδοχικές παρενέργειες σ’ όλο το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών.
Κρίνουμε αναγκαίο τα κενά διοικητικού προσωπικού στην Κεντρική Υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, στις περιφερειακές υπηρεσίες, στα σχολεία κ.λπ. να καλύπτονται με μόνιμους διορισμούς διοικητικών υπαλλήλων καθώς και με εθελοντικές μετατάξεις εκπαιδευτικών. Για όσο ακόμη χρόνο θα υπάρχουν τα κενά αυτά, η ΟΛΜΕ δεν είναι καταρχήν αντίθετη με την κάλυψή τους με αποσπάσεις εκπαιδευτικών, οι οποίες θα πραγματοποιούνται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται κατά προτεραιότητα η εύρυθμη λειτουργία όλων των σχολείων από την 1η του Σεπτέμβρη.
Σχετικά, προτείνουμε τα παρακάτω:
α) Όλες οι αποσπάσεις να γίνονται από το ΚΥΣΔΕ, το όργανο που θα πρέπει να έχει στην ευθύνη του το σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών (προκειμένου να έχει τη συνολική εικόνα της κατάστασης).
β) Να θεσμοθετηθούν μοριοδοτούμενα κριτήρια για όλες τις κατηγορίες αποσπάσεων (από νομό σε νομό, από σχολείο σε σχολείο, στον ΟΕΕΚ και τα ΙΕΚ, στα ΑΕΙ-ΑΤΕΙ, σε διοικητικές θέσεις κ.λπ.).
γ) Οι αποσπάσεις των καθηγητών στις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΠΘ, στις περιφερειακές δ/νσεις και γραφεία εκπαίδευσης, στα ΠΕΚ, στα ΙΕΚ και τους άλλους οργανισμούς εκτός των ΑΕΙ να γίνονται για μια τριετία και με δυνατότητα ανανέωσης για μια ακόμη διετία.
Ως κίνητρα προτείνουμε:
1.Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν τα μόρια της οργανικής τους θέσης και πάντως, σε κάθε περίπτωση, όχι πάνω από τέσσερα (4) μόρια (μονάδες).
2.Οι αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί να αποκτούν δικαίωμα μετάθεσης με τη συμπλήρωση της τριετίας ακόμα και αν δεν έχουν υπηρετήσει ένα έτος στη νέα οργανική τους θέση.
δ)Οι νεοδιόριστοι να μην έχουν δικαίωμα απόσπασης σε υπηρεσίες, εκπαιδευτικές ή μη. Αποσπάσεις νεοδιορίστων να γίνονται μόνο σε περιπτώσεις υπεραριθμίας και μόνο σε σχολική μονάδα άλλου ΠΥΣΔΕ. Στην περίπτωση αυτή, για την απόσπασή τους να λαμβάνονται υπόψη τα μόρια που συγκεντρώνουν για την τοποθέτησή τους σε σχολική μονάδα.

3. Τοποθετήσεις στην περιοχή μετάθεσης

Τα τελευταία χρόνια έχει αυξηθεί πολύ ο αριθμός των εκπαιδευτικών που δεν έχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα και βρίσκονται στη «διάθεση» των οικείων ΠΥΣΔΕ. Το ποσοστό των καθηγητών με αυτό το εργασιακό καθεστώς σε ορισμένες περιοχές υπερβαίνει το 25% του συνόλου των καθηγητών!
Συνέπεια αυτής της κατάστασης είναι κάθε χρόνο να μετακινείται συνεχώς ένας μεγάλος αριθμός καθηγητών, με ό,τι αρνητικό αυτό συνεπάγεται για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων αλλά και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, παρά το γεγονός ότι τα σχολεία μπορεί να έχουν τα ίδια κενά ανά ειδικότητα για πάρα πολλά χρόνια. Παρατηρείται, επίσης, κάθε Σεπτέμβρη, ενώ υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός καθηγητών στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ, τα σχολεία να εξακολουθούν να έχουν λειτουργικά κενά, τα οποία, κατά κανόνα, καλύπτονται πολύ αργότερα, με συνέπεια την απώλεια μεγάλου αριθμού διδακτικών ωρών, οι οποίες δεν αναπληρώνονται.
Για να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα προτείνουμε τα παρακάτω:
Οι οργανικές θέσεις των αποσπασμένων για μια τριετία στις υπηρεσίες που εποπτεύει το ΥΠΕΠΘ να χαρακτηρίζονται από τα ΠΥΣΔΕ ως κενές οργανικές θέσεις και να δίνονται για βελτιώσεις και τοποθετήσεις μετατιθεμένων στην περιοχή. Όταν ο αποσπασμένος επιστρέψει στην οργανική του θέση, ο συνάδελφος που κατείχε για τρία χρόνια αυτή τη θέση, εφόσον κριθεί υπεράριθμος, να μπορεί να διεκδικήσει μια νέα οργανική θέση. Επίσης, όλες οι οργανικές θέσεις καθηγητών που υπηρετούν σε θέσεις με τριετή τουλάχιστον θητεία (όπως οι προϊστάμενοι Γραφείων και εκπαιδευτικών θεμάτων, οι δ/ντές των σχολείων, οι υπεύθυνοι διάφορων τομέων όπως ΓΡΑΣΕΠ, Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης κ.ά.) πρέπει να χαρακτηρίζονται από τα ΠΥΣΔΕ ως κενές οργανικές θέσεις για τοποθετήσεις άλλων συναδέλφων.
Με αυτό τον τρόπο εκτιμούμε ότι θα μειωθεί σημαντικά ο αριθμός των εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ. Φυσικά, σε καμιά περίπτωση η ρύθμιση αυτή δε θα λύσει οριστικά το πρόβλημα. Γι’ αυτό προτείνουμε, επίσης, τα παρακάτω με στόχο τα σχολεία τον Σεπτέμβρη να ξεκινούν με το μέγιστο αριθμό εκπαιδευτικών και τις ελάχιστες μετακινήσεις κατά την έναρξη των μαθημάτων.
Όσοι/-ες εκπαιδευτικοί δεν είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε κενή οργανική θέση κατά τη διαδικασία τοποθετήσεων Μαΐου – Ιουνίου, να τοποθετούνται σε κάποιο σχολείο με καθεστώς οιονεί οργανικής θέσης (οι εκπαιδευτικοί αυτοί δηλαδή δεν θα αντιμετωπίζουν το φάσμα της ακούσιας μετακίνησής τους σε άλλη σχολική μονάδα με τη λήξη του διδακτικού έτους, και μάλιστα χωρίς αποχρώντα λόγο). Πρόκειται για λειτουργική σχέση, η οποία σημαίνει αντιστοίχιση σε υπαρκτό λειτουργικό κενό, σύμφωνα με σχετική εκτίμηση και απόφαση του οικείου ΠΥΣΔΕ. Εάν το Σεπτέμβριο στο σχολείο όπου έχει τοποθετηθεί με την παραπάνω διαδικασία ο/η εκπαιδευτικός διατηρείται πλήρες το λειτουργικό κενό, συνεχίζει να το καλύπτει. Σε αντίθετη περίπτωση, διατίθεται για συμπλήρωση ωραρίου σε κάποιο γειτονικό σχολείο, όπως συμβαίνει και σήμερα.
Το καθεστώς αυτό εξυπηρετεί πρωτίστως τη σχολική μονάδα και τους μαθητές και ταυτόχρονα παρέχει την αυτονόητη προστασία στους εκπαιδευτικούς ως εργαζόμενους, οι οποίοι θα μπορούν απερίσπαστοι, κατά το δυνατόν, να επιδίδονται στο εκπαιδευτικό έργο τους. Ταυτόχρονα, με τον τρόπο αυτό περιορίζονται ουσιαστικά άσκοπες και δαπανηρές μετακινήσεις. Οι καθηγητές/-τριες που τοποθετούνται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με την παραπάνω διαδικασία δεν θα έχουν προτεραιότητα για την κάλυψη οργανικής θέσης που μπορεί να προκύψει στο σχολείο τους. Το οργανικό αυτό κενό πρέπει να είναι δυνατόν να διεκδικείται από το σύνολο των καθηγητών/τριών με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις διατάξεις περί μεταθέσεων.
- Η τοποθέτηση των καθηγητών/-τριών που βρίσκονται τώρα στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ πρέπει να γίνει με σειρά αρχαιότητας στη περιοχή και με τα μόρια μετάθεσης που έχουν.
- Για τις εντός ΠΥΣΔΕ τοποθετήσεις προτείνουμε να προηγούνται κατά σειρά: Υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτικοί στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και βελτιώσεις – νεομετατιθέμενοι.
- Οι τοποθετήσεις συναδέλφων στα λειτουργικά κενά κατά την έναρξη της σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβρης) να γίνονται, κατά σειρά, ως εξής: υπεράριθμοι, εσωτερικές αποσπάσεις, αποσπάσεις από άλλα ΠΥΣΔΕ, νεοδιοριζόμενοι.

4. Τοποθετήσεις πολυτέκνων

Το θέμα των πολύτεκνων οικογενειών και ειδικότερα των πολύτεκνων εκπαιδευτικών είναι ιδιαίτερης σημασίας, αν συνδυαστεί μάλιστα με το οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Πρωτίστως, όμως, είναι θέμα γενναίων οικονομικών και κοινωνικών κινήτρων και παροχών, που οφείλει να σχεδιάσει και να προωθήσει η Πολιτεία. Είναι εσφαλμένη η αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων με διοικητικές ρυθμίσεις που θίγουν εργασιακά δικαιώματα άλλων συναδέλφων.
Το τελευταίο διάστημα εμφανίστηκαν σοβαρά προβλήματα, όπως:
- συνάδελφοι που υπηρετούν επί χρόνια στην περιφέρεια για να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα μόρια, ώστε, όταν θελήσουν, να έλθουν στο κέντρο, αδυνατούν, γιατί τυχόν οργανικά κενά καλύπτονται από νεοδιόριστους ή μετατιθέμενους πολύτεκνους εκπαιδευτικούς, καθώς αυτοί οι συνάδελφοι τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα,
- αρχαιότεροι συνάδελφοι με προσωρινή τοποθέτηση σε κάποια σχολεία δεν έχουν καμία ελπίδα να πάρουν οργανική θέση, αφού για την κατάληψή της θα προηγηθούν τυχόν πολύτεκνοι. Συνέπεια αυτού είναι εκπαιδευτικοί με πολυετή προσωρινή τοποθέτηση σε κάποιο σχολείο να έχουν καταστεί ή να κινδυνεύουν να καταστούν την επόμενη σχολική χρονιά υπεράριθμοι,
- συνάδελφοι με οργανική θέση για χρόνια σε κάποιο σχολείο κινδυνεύουν να καταστούν υπεράριθμοι, αν τυχόν τοποθετηθεί στο σχολείο τους κάποιος συνάδελφος πολύτεκνος, καθώς ο τελευταίος εξαιρείται από τη διαδικασία άρσης της υπεραριθμίας. Η περίπτωση αυτή αφορά όλους σχεδόν τους εκπαιδευτικούς.
Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προβλημάτων απαιτείται να ληφθούν υπόψη δύο βασικοί όροι:
-η διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων όλων των συναδέλφων. Η οργανικότητα αποτελεί κατάκτηση του κλάδου, διασφαλίζει την ισορροπία των εργασιακών μας σχέσεων και έχει θετικές συνέπειες στην άσκηση του έργου μας.
-η ουσιαστική οικονομική και κοινωνική στήριξη των πολύτεκνων συναδέλφων και των οικογενειών τους.
Ειδικότερα, προτείνουμε:
- Οι πολύτεκνοι εκπαιδευτικοί να προηγούνται στους διορισμούς. Εντός της περιοχής μετάθεσης, όταν καλύπτονται νέες οργανικές θέσεις, δεν πρέπει να προηγούνται έναντι όλων των συναδέλφων της αντίστοιχης ειδικότητας εφόσον οι τελευταίοι έχουν περισσότερες μονάδες μετάθεσης.
- Η ρύθμιση της υπεραριθμίας να εφαρμόζεται με τον ίδιο τρόπο για όλους τους συναδέλφους (και τους πολύτεκνους). Για το σκοπό αυτό απαιτείται και τροποποίηση της σχετικής διάταξης που αφορά την ειδική κατηγορία πολυτέκνων, του Π.Δ. 50/96. Οι διευκολύνσεις των πολύτεκνων συναδέλφων ως προς τις εξωδιδακτικές υποχρεώσεις τους δεν μπορεί να γίνονται σε βάρος των υπόλοιπων συναδέλφων και σε βάρος της ίδιας της λειτουργίας της σχολικής μονάδας.
- Θεωρούμε, επίσης, απόλυτα αναγκαία την ενίσχυση των πολύτεκνων συναδέλφων με όλα εκείνα τα ουσιαστικά μέτρα, που θα αποδεικνύουν στην πράξη τη δέουσα ευαισθησία της πολιτείας απέναντί τους (μείωση διδακτικού ωραρίου κ.λπ.).

5. Καθηγητές/-τριες ΙΔΑΧ από ιδιωτικά σχολεία

Οι εκπαιδευτικοί ιδιωτικού δικαίου αόριστου χρόνου προτείνουμε να έχουν την ίδια μεταχείριση με όλους τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς. Να διορίζονται δηλαδή κανονικά σε περιοχές όπου γίνονται διορισμοί και με σειρά που καθορίζεται με βάση το χρόνο υπηρεσίας που έχουν συγκεντρώσει. Να υπηρετούν τουλάχιστον ένα χρόνο στη θέση διορισμού τους και κατόπιν με βάση τα μόρια μετάθεσής τους να μπορούν να μετατίθενται.

6. Υπολογισμός των κενών

Στη διαμόρφωση, από την Κεντρική υπηρεσία του ΥΠΕΠΘ, των οριστικών κενών για τις μεταθέσεις και τους διορισμούς ανά περιοχή και ειδικότητα, να μετέχουν και οι αιρετοί του ΚΥΣΔΕ.

7. Τοποθέτηση καθηγητών/-τριών σε ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ

Με την εφαρμογή του ν. 3475/06 η τεχνική επαγγελματική εκπαίδευση είναι ο χώρος της εκπαίδευσης που δοκιμάζεται περισσότερο από πλήθος προβλημάτων. Αυτή η πολιτική στο χώρο της ΤΕΕ επιδείνωσε και το εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ. Έτσι, πολλοί συνάδελφοι καταδικάζονται σε εργασιακή αβεβαιότητα, περιπλάνηση και ανασφάλεια
Το κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, στο διάστημα που λειτουργούσαν τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), ήταν ότι υπήρχε ένας τύπος σχολείου και απλώς οι διαφορές περιορίζονταν στο ποιες ειδικότητες παρείχε το ένα σχολείο σε σχέση με κάποιο άλλο στην ίδια ή σε γειτονική πόλη. Η ίδρυση των ΕΠΑΛ και των ΕΠΑΣ ανέτρεψε αυτό το δεδομένο. Τα ΕΠΑΛ λειτουργούν σχεδόν σε κάθε πόλη. Οι ΕΠΑΣ λειτουργούν, ως επί το πλείστον, μία σε κάθε πρωτεύουσα νομού ή, για μεγάλες περιοχές, μία σε κάθε περιοχή μετάθεσης. Υπάρχουν και περιπτώσεις που ενώ λειτουργούσε ΤΕΕ σε μια περιοχή μετάθεσης, δεν λειτουργεί εκεί ΕΠΑΣ.
Το κύριο γνώρισμα των νέων αυτών σχολείων είναι ότι λειτουργούν πια με διαφορετικές ειδικότητες (ειδικότητες που περιλαμβάνονταν στα ΕΠΑΛ δεν περιλαμβάνονται στις ΕΠΑΣ, και αντίθετα, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων). Έτσι συνάδελφος με αρκετά χρόνια υπηρεσίας σε ΤΕΕ που μετατράπηκε σε ΕΠΑΛ συγκεκριμένης ειδικότητας, που έχει διδακτικές ώρες μόνο στις ΕΠΑΣ (π.χ. φυσιοθεραπείας), είναι υπεράριθμος στο σχολείο του (ΕΠΑΛ) και τοποθετείται υποχρεωτικά σε ΕΠΑΣ.
Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και για συναδέλφους των ΕΠΑΣ που οι ειδικότητές τους δεν παρέχονται πια από τις ΕΠΑΣ αλλά από τα ΕΠΑΛ, και βέβαια, για τους συναδέλφους γενικών μαθημάτων (ΠΕ02, ΠΕ03 κ.λπ.) για τους οποίους δεν υπάρχουν πλέον διδακτικές ώρες στις ΕΠΑΣ.
Σύμφωνα με το νόμο 3475/06, στο άρθρο 19 προβλέπεται ότι οι καθηγητές των ΤΕΕ που μετατρέπονται σε ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ καταλαμβάνουν αυτοδικαίως τις οργανικές θέσεις στα ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ με την ολοκλήρωση της μετατροπής. Επειδή όμως έχουν δημιουργηθεί πολλές υπεραριθμίες προτείνουμε:
α) Οι υπεράριθμοι όλων των ειδικοτήτων να τοποθετούνται κατά προτεραιότητα σε κενές οργανικές θέσεις ή να τοποθετούνται ως πλεονάζοντες σε σχολεία μιας ομάδας σχολείων που περιλαμβάνει τα ΕΠΑΛ και τις ΕΠΑΣ της ίδιας πόλης ή γειτονικών πόλεων, αν δεν υπάρχει σχολείο στην ίδια πόλη ή στην περιοχή μετάθεσης ή σε γειτονική πόλη σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οικείων ΠΥΣΔΕ.
β) όλοι οι καθηγητές/-τριες τεχνικών ειδικοτήτων που η ειδικότητά τους καταργήθηκε στο σχολείο όπου υπηρετούσαν, αλλά και οι καθηγητές/-τριες μαθημάτων γενικής παιδείας των ΤΕΕ που μετατράπηκαν σε ΕΠΑΣ, να τοποθετηθούν στο πλησιέστερο ΕΠΑΛ ή ΕΠΑΣ στο οποίο προβλέπεται η αντίστοιχη ειδικότητα, ανεξάρτητα από το αν υπάρχει οργανικό κενό ή όχι, και η χρονική αφετηρία τοποθέτησής τους να ανατρέχει στο χρόνο που είχαν τοποθετηθεί στα ΤΕΕ από τα οποία προέρχονται.
Τονίζουμε πως είναι αναγκαίο πλέον να υλοποιηθούν άμεσα οι προτάσεις της ομοσπονδίας μας για κατάργηση του ν.3475/06. Να δημιουργηθεί δημόσιο Μεταλυκειακό Έτος Ειδίκευσης, λειτουργικά συνδεδεμένο με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που θα αξιοποιεί την υποδομή και το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΕΠΑΛ, και θα μπορεί να περιλαμβάνει το σύνολο των ειδικοτήτων που παρέχονται σήμερα, αλλά και όποια άλλη κριθεί αναγκαίο να δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, με ταυτόχρονη κατάργηση και ενσωμάτωση σε αυτό κάθε άλλης μορφής επαγγελματικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΙΕΚ κ.λπ.). Επίσης, θα πρέπει άμεσα να συμπεριληφθούν στα ΕΠΑΛ τουλάχιστον όλες εκείνες οι ειδικότητες για τις οποίες υπάρχουν αντίστοιχες σχολές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

8. Ωράριο εκπαιδευτικών και άλλες ρυθμίσεις

Είναι αναγκαίο να προωθηθούν μια σειρά από ρυθμίσεις που ικανοποιούν χρόνια αιτήματα των εκπαιδευτικών. Αυτές οι ρυθμίσεις ρέπει άμεσα να υλοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη για τις υπηρεσιακές μεταβολές.
Α) Να θεσπιστεί μειωμένο ωράριο για τους καθηγητές/καθηγήτριες που είναι γονείς παιδιών με αναπηρία πάνω από 67%, όπως ισχύει για όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο τομέα, στα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 2527/1997. Η ανωτέρω μείωση του ωραρίου να ισχύει και για τους καθηγητές/-τριες που έχουν οι ίδιοι/-ιες αναπηρία πάνω από 67% ή έχουν υποστεί έμφραγμα μυοκαρδίου, έχουν υποβληθεί σε αγγειοπλαστική ή by pass εγχείρηση.
Β) Να μειώνεται το ωράριο των εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων με συνυπολογισμό ολόκληρης της δημόσιας προϋπηρεσίας, εφόσον έχει προσφερθεί με το ίδιο πτυχίο, ανεξάρτητα από το αν αυτή είναι εκπαιδευτική ή όχι (ίσχυε με παλαιότερη εγκύκλιο και καταργήθηκε τα τελευταία χρόνια).
Γ) Οι 3 ώρες του μειωμένου ωραρίου των υπευθύνων εργαστηρίων σε όλους τους τύπους σχολείων να αφαιρούνται από το ωράριο που έχει ήδη ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας του.
Δ) Στις ειδικές κατηγορίες μεταθέσεων να περιληφθούν όσοι εκπαιδευτικοί ή τα παιδιά τους πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι (ινσουλινοεξαρτώμενα άτομα).
Ε) Μείωση του ωραρίου των πολύτεκνων εκπαιδευτικών κατά 3 ώρες από το ωράριο διδασκαλίας που προβλέπεται σύμφωνα με τα χρόνια υπηρεσίας.

9. Χρονοδιάγραμμα των υπηρεσιακών μεταβολών. Χρόνος διορισμών

Προτείνουμε να θεσμοθετηθούν αυστηρά χρονοδιαγράμματα για όλες τις διαδικασίες των υπηρεσιακών μεταβολών, έτσι ώστε την 1η του Σεπτέμβρη να βρίσκονται οι καθηγητές/-τριες στις θέσεις τους. Συγκεκριμένα, όλες οι μεταθέσεις, αποσπάσεις και διορισμοί να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 30 Ιουνίου, και πριν την έναρξη του διδακτικού έτους να έχουν προσληφθεί αναπληρωτές σε ενδεχόμενα λειτουργικά κενά. Η εισαγωγική επιμόρφωση των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών να ολοκληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη του διδακτικού έτους.
Για να αντιμετωπιστεί ριζικά το θέμα των έγκαιρων διορισμών των εκπαιδευτικών, αλλά και της παιδαγωγικής, οικογενειακής και ψυχολογικής προετοιμασίας των νεοδιόριστων, προτείνουμε τα εξής:
Οι διορισμοί να πραγματοποιούνται στις αρχές κάθε ημερολογιακού έτους και πάντως όχι αργότερα από την 1η Μαρτίου. Στο διάστημα αυτό και μέχρι το τέλος Ιουνίου οι εκπαιδευτικοί αυτοί παρακολουθούν οργανωμένο πρόγραμμα εισαγωγικής επιμόρφωσης, εντάσσονται στην σχολική ζωή τοποθετούμενοι σε σχολείο της περιοχής στην οποία διορίζονται, συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία της τάξης παρακολουθώντας διδασκαλίες καθηγητή/-τριας ίδιας ειδικότητας του σχολείου, πραγματοποιούν πρακτικές ασκήσεις διδασκαλίας κ.λπ. Με αυτό τον τρόπο οι εκπαιδευτικοί θα είναι προετοιμασμένοι να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία από την έναρξη της επόμενης σχολικής χρονιάς. Αυτό καθίσταται περισσότερο αναγκαίο λόγω της ελλιπούς παιδαγωγικής κατάρτισης των εκπαιδευτικών από τη βασική τους εκπαίδευση. Η πρόταση αυτή είναι ρεαλιστική και άμεσα εφαρμόσιμη.
Να σημειώσουμε ότι όλοι οι διορισμοί πρέπει να γίνονται με τα πλήρη προσόντα, που προβλέπει ο ν. 1566/85 άρθρ. 14 παρ. 8, όπως έχουμε επανειλημμένα προτείνει, και να καταργηθούν οι αντίθετες διατάξεις των ν.2834/00 άρθρο. 1 παρ. 6, ν.2909/01 άρθρ. 6 παρ. 21 και ν.3194/03 άρθρ. 8 παρ. 7. Επιμένουμε, δηλαδή, να είναι απαραίτητο προσόν για διορισμό το παιδαγωγικό πτυχίο τουλάχιστον για όσες ειδικότητες προβλέπονταν από το ν. 1566/1985.
Επίσης, προτείνουμε να συνεξετάζονται σε μια πρώτη φάση οι αιτήσεις για μετάθεση και οι αιτήσεις για απόσπαση από ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ. Έτσι, όποιος δεν παίρνει μετάθεση αλλά ζητά ταυτόχρονα και απόσπαση και πληροί της προϋποθέσεις του νόμου, να παίρνει την απόσπαση. Με αυτό τον τρόπο θα ικανοποιείται και το 80% των αποσπάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γρ. Καλομοίρης

Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κώστας Μπόικος

Περισσότερα:
Ιστοσελίδα ΟΛΜΕ