DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΟΛΜΕ: Να δημιουργηθεί ξεχωριστός πίνακας για τους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου (08.07.2010)


08.07.2010 Υπόμνημα της ΟΛΜΕ στο Υπουργείο Παιδείας. Παραθέτουμε παρακάτω το πλήρες κείμενο: 


Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 010 32 30 073 - 32 21 255
FAX: 010 33 11 338 –32 27 382
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr

Αθήνα, 7/7/10
Α.Π.: 1335
ΠΡΟΣ :
- την Υπουργό Παιδείας
κ. Α. Διαμαντοπούλου
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
Υφυπουργό Παιδείας
κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου


ΘΕΜΑ: Μόνιμοι διορισμοί – Προσλήψεις αναπληρωτών

Κυρία Υπουργέ,
Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιμά ότι λόγω των προωθούμενων αντιασφαλιστικών διατάξεων που προωθεί η κυβέρνηση θα έχουμε κύμα φυγής εκπαιδευτικών από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Με αφορμή αυτή την εξέλιξη το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ επανέρχεται και καταθέτει εκ νέου την πάγια θέση του ως εξής:
•Προσλήψεις μονίμων εκπαιδευτικών για όλα τα κενά.
•Προσλήψεις αναπληρωτών πρέπει να γίνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για πραγματική αναπλήρωση, όπως άλλωστε προβλέπει και ο ν. 1566/85.
•Ολα τα κενά για πρόσληψη αναπληρωτών να δίνονται στην αρχή της χρονιάς και οι προσλήψεις τους, κατά το δυνατόν, να γίνονται σε μία φάση.

Με δεδομένο το νομοθετικό πλαίσιο που πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, η Ομοσπονδία μας θεωρεί απαραίτητο να δημιουργηθούν δύο (2) πίνακες διορισμού (αναπληρωτές, αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου). Η πρόσληψη ενός συναδέλφου με το καθεστώς του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου δεν πρέπει να συνεπάγεται και διαγραφή του από τον πίνακα αναπληρωτή πλήρους απασχόλησης, όταν μάλιστα προκύπτει κενό να έχει τη δυνατότητα να μεταπηδήσει στην καλύτερη γι’ αυτόν εργασιακή σχέση. Η συμπληρωματική εγκύκλιος που δίνει τη σχετική δυνατότητα, μόνον όμως στην περιοχή στην οποία έχει, ήδη, προσληφθεί ως αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου, θεωρείται ανεπαρκής.
Επειδή ο αναπληρωτής είναι συμβασιούχος ορισμένου χρόνου, θεωρούμε αδιανόητο ένας αναπληρωτής μειωμένου ωραρίου με ανάθεση πέντε (5) ωρών να παραβρίσκεται στο σχολείο όλες τις εργάσιμες μέρες και να αναλαμβάνει όλες τις πρόσθετες εργασίες που αναλαμβάνει ο αναπληρωτής πλήρους απασχόλησης και φυσικά ο μόνιμος συνάδελφος. Επ’ αυτού παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε τις σχετικές σας θέσεις.
Είναι λοιπόν προφανές ότι, όσον αφορά τη νέα εργασιακή σχέση του αναπληρωτή μειωμένου ωραρίου – και συνεπώς και μειωμένων αμοιβών – εκτός από τις φαινομενικά προβλεπόμενες βελτιώσεις στο εργασιακό καθεστώς σε σχέση με αυτό του ωρομισθίου, είναι δυνατόν να έχουμε δυσμενέστερες εργασιακές μεταβολές ακόμη και από αυτές του ωρομισθίου.
Επίσης, θεωρούμε δεδομένο ότι οι Δ/νσεις θα αθροίσουν τα κενά σε ώρες ιδίας ειδικότητας, που αφορούν γειτονικά σχολεία, ώστε να προσληφθούν αναπληρωτές πλήρους απασχόλησης και όχι μειωμένου ωραρίου.

06.07.2010
Σε συμπληρωματική εγκύκλιο (Αρ. Πρωτ. 79009/Δ2/6-7-2010) με θέμα τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων ορίζεται ότι:
«ΠΡΟΣΟΧΗ: Όσοι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου θα μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριό τους (μέχρι και 15 ώρες) στο κανονικό πρόγραμμα, την Π.Δ.Σ και το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (για τις ειδικότητες που απασχολούνται σε αυτό) στο ίδιο ή άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής.
Παράλληλα, εφόσον προκύψει κενή θέση για πρόσληψη αναπληρωτή με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή και την έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, θα μπορούν να καταλαμβάνουν τη θέση αυτή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλον υποψήφιο που προηγείται στην σειρά κατάταξης».

02.07.2010
Από τη Δ/νση Προσωπικού Δ/θμιας Εκπαίδευσης ανακοινώθηκε ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψήφιων αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, που προβλέπεται στις αριθμ. 73441/Δ2/23-6-2010 και 73493/Δ2/23-6-2010 και Φ.361.1/162/73512/Δ1/23-6-2010 εγκυκλίους, θα παραταθεί έως τις 7-7-2010.

29.06.2010
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης ανακοινώνει τις τελευταίες διευκρινήσεις που έχουν προκύψει μετά από επικοινωνία με το Υπουργείο Παιδείας:
- ο κλάδος ΠΕ07 δεν θα δηλώσει περιοχές μέσα στο πεδίο ΟΛΟΗΜΕΡΟ.
- οι ώρες που θα προκύψουν στο ΟΛΟΗΜΕΡΟ πρόγραμμα της πιλοτικής φάσης των Δημοτικών Σχολείων θα καλυφθούν σύμφωνα με τις δηλώσεις περιοχών στα άλλα πεδία (ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ).
- για τις διευκρινιστικές αυτές οδηγίες δεν θα εκδοθεί υπουργική εγκύκλιος.

25.06.2010
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης επισημαίνει πως θα ήταν καλύτερα να κατατεθούν οι αιτήσεις στο τέλος της ερχόμενης εβδομάδας αφού ξεκινήσει να λειτουργεί το νέο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης των περιοχών προτίμησης στις Αιτήσεις με την προσθήκη επιλογών και για το Ολοήμερο. Όσοι συνάδελφοι κατέθεσαν ήδη τις αιτήσεις τους χωρίς Ολοήμερο να απαιτήσουν τη διόρθωση τους μόλις αυτό καταστεί δυνατό.

25.06.2010
Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης με τηλεφωνική επικοινωνία προς το Υπουργείο Παιδείας καταβάλει προσπάθεια για να αποκατασταθεί η αδυναμία επιλογής περιοχών στο πεδίο «Ολοήμερο Πρόγραμμα» καθώς από το Σεπτέμβρη εισάγεται και η ειδικότητά μας σε αυτό. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να παρακολουθούν την ενημέρωση καθώς θα υπάρξουν νεότερα.

23.06.2010
Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010-2011,

κ α λ ε ί

α) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού μέχρι 30.6.2010
β) εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν μόρια πάνω από τη βαθμολογική βάση από τον τελευταίο και τον προτελευταίο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ εκάστου κλάδου,
γ) εκπαιδευτικούς οι οποίοι επιθυμούν να εγγραφούν στο συμπληρωματικό πίνακα με μηδενικά μόρια, βάσει της ημεροχρονολογίας κτήσης του πτυχίου τους, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων σχολ. έτους 2010-2011.

Προσοχή:
- Προθεσμία υποβολής ορίζεται από 24-06-2010 μέχρι 02-07-2010.
- Ο κλάδος ΠΕ07 μπορεί να δηλώσει και περιοχές Α/θμιες για πρόσληψη Αναπληρωτή/Αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο/ Ωρομίσθιου.
- Ο κλάδος ΠΕ07 μπορεί να δηλώσει και περιοχές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα της Α/θμιας.
- Αίτηση θα πρέπει να υποβάλλουν και όσοι αναμένουν μόνιμο διορισμό μέσω της Προϋπηρεσίας (40%, 30μηνο, 24μηνο προκειμένου να ενταχθούν στους Πίνακες
Διορισμών).
Σημείωση: Στην πρώτη σελίδα της αίτησης υπάρχει πεδίο για δήλωση 40 περιοχών για πρόσληψη Αναπληρωτή. Εκεί, μπορεί κανείς να δηλώσει:
-έως 20 περιοχές για Αναπληρωτής και
-έως 20 περιοχές για Αναπληρωτής με μειωμένο ωράριο
με οποιαδήποτε σειρά επιθυμεί.


ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ
Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας. Όσοι προσλαμβάνονται ως αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου θα μπορούν να συμπληρώνουν το ωράριό τους (μέχρι και 15 ώρες) με ώρες ωρομισθίας  για το κανονικό πρόγραμμα, την Π.Δ.Σ και το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο (για τις ειδικότητες που απασχολούνται σ’ αυτό) στο ίδιο ή άλλο σχολείο της ίδιας περιοχής. Παράλληλα, εφόσον προκύψει κενή θέση για πρόσληψη αναπληρωτή με πλήρες ωράριο στην ίδια περιοχή και την έχουν δηλώσει στην αίτησή τους, θα μπορούν να καταλαμβάνουν τη θέση αυτή, στην περίπτωση που δεν υπάρχει ενδιαφέρον από άλλον υποψήφιο που προηγείται στην σειρά κατάταξης.

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ
Η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομίσθιων, που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Η εγκύκλιος με επισημάνσεις για τον κλάδο ΠΕ07

Αίτηση αναπληρωτή - ωρομισθίου 2010-11

Κωδικοί περιοχών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Κωδικοί περιοχών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης


Ολόκληρη η ανακοίνωση του Υπ. Παιδείας (23.06.2010)

-----------------------------
10.06.2010 Στο σημείο αυτό θα δημοσιευτεί η εγκύκλιος σχετικά με την πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων ένταξης στους Πίνακες Ωρομισθίων και Αναπληρωτών 2010-11 (με επισήμανση των φετινών αλλαγών) μόλις αυτή ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας.
ΤΑ ΝΕΑ, 09.06.2010
-----------------------------
Περισσότερα: Αναπληρωτές-Ωρομίσθιοι