DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΟΛΜΕ: Αντί για το Υπουργείο Παιδείας νομοθετεί το Υπουργείο Εσωτερικών!

Σύμφωνα με το Ν. 3833/2010 που ψηφίστηκε από τη Βουλή ο λόγος του αριθμού των ετήσιων διορισμών εκπαιδευτικού προσωπικού προς τον αριθμό των αποχωρήσεων, για την περίοδο 01-01-2011 έως 31-12-2013, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από ένα προς ένα (παρ. 2 του άρθρου 11). Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι επιτυχόντες του Α.Σ.Ε.Π.

Συγκεκριμένα στο νόμο προβλέπεται ότι «οι επιτυχόντες σε διαδικασίες επιλογής τακτικού προσωπικού του Α.Σ.Ε.Π. και των φορέων για τους οποίους έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσµατα µέχρι την 31.12.2009, διορίζονται σταδιακά, βάσει σειράς επιτυχίας, µε έναρξη το β´ εξάµηνο του έτους 2010 για όσους εξαιρούνται από την αναστολή της προηγούµενης παραγράφου και ο διορισµός όλων όσων περιλαµβάνονται στους οριστικούς πίνακες ολοκληρώνεται µέχρι την 31.12.2012»

Όπως εκτιμά ο εκπαιδευτικός αναλυτής Χρ. Κάτσικας σε άρθρο του στα «ΝΕΑ»,
«τα χιλιάδες κενά που θα δημιουργηθούν τόσο από τη μείωση των προσλήψεων μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών όσο και από το κύμα φυγής που αναμένεται να διαμορφωθεί από τις δυσμενείς αλλαγές στο συνταξιοδοτικό το Υπουργείο Παιδείας φιλοδοξεί να το καλύψει με δυο τρόπους:

α. με τη εξοικονόμηση των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών από τις συγχωνεύσεις τμημάτων (ήδη υπάρχουν προφορικές εντολές των Περιφερειαρχών για 30άρια τμήματα)
β. με τη μείωση των αποσπάσεων σε φορείς του Υπουργείου Παιδείας κατά 50%. Για το τελευταίο το νέο νομοθετικό πλαίσιο (ν. 3833/2010) προβλέπει ότι (παρ. 8 του άρθρου 11) οι «αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010 »

Ωστόσο όσοι έχουν γνώση των διαδικασιών της σχολικής εκπαίδευσης εκφράζουν έντονα την ανησυχία τους για τη νέα σχολική χρονιά και προβλέπουν ότι μπορεί να εξελιχθεί στη χειρότερη χρονιά των τελευταίων πολλών χρόνων από την άποψη των κενών που δεν θα μπορούν να καλυφθούν, των εκπαιδευτικών που θα εξαναγκαστούν να «γίνουν λάστιχο» και κυρίως από την άποψη των χιλιάδων ωρών που θα χαθούν σε βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των μαθητών.

Για τα ζητήματα αυτά η ΟΛΜΕ με έγγραφό της ζητάει επειγόντως συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας επισημαίνοντας ότι έχει καταθέσει στην Υπουργό από τις 26/02/2010 τις προτάσεις του κλάδου»Ο.Λ.Μ.Ε.
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 32 27 382
email:olme@otenet.gr
www.olme.gr                                                             Αθήνα, 18/3/10
Α.Π.: 1061

ΠΡΟΣ:

την Υπουργό Παιδείας
κ. Α. Διαμαντοπούλου

ΘΕΜΑ: Αίτημα για άμεση συνάντηση

Κυρία Υπουργέ,

Τα χρόνια προβλήματα που ταλανίζουν την δημόσια εκπαίδευση απαιτούν την ύπαρξη διαλόγου και τη δημιουργία κλίματος συναίνεσης και συνεργασίας μεταξύ όλων των συντελεστών της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ, ανταποκρινόμενο άμεσα στο αίτημά σας για κατάθεση προτάσεων, σας απέστειλε στις 26/02/2010 τις προτάσεις του κλάδου στις ενότητες που μας ζητήσατε.

Παράλληλα, από τις 27/01/2010 σάς έχει επιδοθεί σχέδιο Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας που αναφέρεται σε όλα τα ζητήματα των εκπαιδευτικών και της εκπαίδευσης, έτσι ώστε να ξεκινήσει η διμερής συλλογική διαπραγμάτευση.
Επίσης, επισημάναμε πως ουσιαστικά μέχρι σήμερα αρνείστε την πλέον δημοκρατική διαδικασία διαλόγου, την έναρξη συλλογική διαπραγμάτευσης με στόχο την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και συλλογικής συμφωνίας, μη εφαρμόζοντας τον αντίστοιχο νόμο!


Δυστυχώς, παρά τις παραινέσεις σας για συνεργασία με τις εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες, δεν φαίνεται να είναι η συναίνεση και η συνεργασία μέσα στις πολιτικές σας επιλογές. Ενώ, μέχρι σήμερα, δεν έχετε ανταποκριθεί στο αίτημά μας να οριστεί συνάντηση του Δ.Σ. της ΟΛΜΕ μαζί σας, προκειμένου να υπάρξει η απαραίτητη ανταλλαγή απόψεων για τα ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική διαδικασία, τα αιτήματα του κλάδου και τις αλλαγές που προτίθεστε να κάνετε -και οι οποίες προαναγγέλλονται από τα ΜΜΕ- παρακολουθήσαμε τις εξαγγελίες σας για το «Νέο Σχολείο» από τα ΜΜΕ, χωρίς να έχει προηγηθεί καμία συζήτηση με τους φορείς της εκπαίδευσης.

Επιπροσθέτως, με έκπληξη διαπιστώσαμε να νομοθετούνται διατάξεις που αφορούν τον εργασιακό βίο των εκπαιδευτικών και την ανατροπή σύνθεσης των υπηρεσιακών μας συμβουλίων (ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΔΕ), όχι από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Διαμαρτυρόμενοι για τη μέχρι σήμερα καθυστέρηση στην έναρξη διαπραγματεύσεων και θεωρώντας ότι ο ευαίσθητος χώρος της εκπαίδευσης δεν προσφέρεται για επικοινωνιακή πολιτική, απαιτούμε άμεσα συνάντηση μαζί σας.