DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Ο.Ι.Ε.Λ.Ε: Εισήγηση του Δ.Σ. σχετικά με το υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ

 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)

Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδ. Αθηνών 20376/58

Χαλκοκονδύλη 13, 104-32, Αθήνα

Τηλ: 5238148, 5230819

Fax: 5230819

e-mail: oiele@ath.forthnet.gr,

oieleomospondia@gmail.com

 site:          www.oiele.gr

___________________________________________________________________

Αθήνα, 10/6/2015

Αριθμ. Πρωτ: 39611

 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ

ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

Κεντρικό αίτημα της Ομοσπονδίας προς τη νέα πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας ήταν η αποκατάσταση της συνταγματικής νομιμότητας στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλίζονται η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων σπουδών, δίκαιες και αξιοπρεπείς συνθήκες αμοιβής και εργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για θεσμικά ζητήματα και για τις εργασιακές σχέσεις στα ιδιωτικά σχολεία, στα κέντρα ξένων γλωσσών και στα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε γενικές γραμμές κινούνται σε θετική κατεύθυνση. Πρέπει να σημειωθεί ότι ειδικά για τα φροντιστήρια δευτεροβάθμιας και τα κέντρα ξένων γλωσσών πρόκειται για τις πρώτες ουσιαστικές νομοθετικές παρεμβάσεις εδώ και δεκαετίες σε ένα χώρο που απασχολεί περίπου 70.000 εκπαιδευτικούς. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι υπάρχουν συγκεκριμένες προβλέψεις, ή απουσία ρυθμίσεων στο νομοσχέδιο που θα δυσχεράνουν την αποκατάσταση της νομιμότητας και δίνουν τη δυνατότητα στους επιχειρηματίες του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης να συνεχίσουν να λειτουργούν υπό συνθήκες ασυδοσίας.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ – ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ

Το μεγαλύτερο πλήγμα που δέχτηκε ο κλάδος στην περίοδο των Μνημονίων, ακόμη μεγαλύτερο και από την δραματική συρρίκνωση των αποδοχών μας, ήταν η παραβίαση της συνταγματικής επιταγής με την εγκύκλιο, αρχικά, και μετέπειτα με τη νομοθετική παρέμβαση Αρβανιτόπουλου που επί της ουσίας καταργούσε την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας στην ιδιωτική εκπαίδευση, τη μετέφερε στο Υπουργείο Εργασίας και ισοπέδωνε τα εργασιακά μας δικαιώματα. Με την Παράγραφο Ζ  του Άρθρου Πρώτου του Κεφαλαίου Α του Ν.4254/2014 επιβάλλονταν οι ελεύθερες και αναιτιολόγητες απολύσεις, χωρίς όριο και έλεγχο από την Πολιτεία, κατ’ απαίτηση του Συνδέσμου των σχολαρχών και ορισμένων μεγαλοεπιχειρηματιών με ισχυρές πολιτικές διασυνδέσεις με την προηγούμενη κυβέρνηση. Τα αποτελέσματα αυτής της νομοθετικής παρέμβασης γνωστά σε όλους. Δεκάδες συνάδελφοι με συνδικαλιστική δράση, που είχαν διεκδικήσει δεδουλευμένες αποδοχές, ή είχαν καταγγείλει παρανομίες στα σχολεία τους βρέθηκαν στο δρόμο μετά από εκδικητικές καταγγελίες σύμβασης. Το Υπουργείο Παιδείας και οι υπηρεσίες του δεν γνωρίζουν καν ποιοι υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία, διότι ο έλεγχος επί των διορισμών και των απολύσεων ήταν αδύνατος. Κανείς δεν ξέρει, ποιοι υπογράφουν τίτλους σπουδών, ποιοι εφαρμόζουν ωρολόγια προγράμματα. Αποτέλεσμα του χάους και της διόγκωσης της ανομίας που όλοι ζούμε καθημερινά στην ιδιωτική εκπαίδευση ήταν η Κομισιόν να επιβάλλει στη χώρα μια ντροπιαστική απόφαση: το πάγωμα της αντιστοίχισης του Εθνικού με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων, λόγω της απροθυμίας των προηγούμενων κυβερνήσεων να λάβουν μέτρα για να αντιμετωπίσουν την παρανομία.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

Με το άρθρο 48 του πολυνομοσχεδίου, όπως δημοσιεύτηκε, αποκαθίσταται η συνταγματική νομιμότητα και γίνεται ένα σημαντικό βήμα για να πειστούν οι ευρωπαϊκοί θεσμοί ότι αντιμετωπίζονται τα ακραία φαινόμενα παρανομίας στην ιδιωτική εκπαίδευση. Σημαντικότερη συνέπεια των διατάξεων του άρθρου είναι η επαναφορά της εποπτείας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών από το Υπουργείο Εργασίας που βρίσκεται σήμερα στο Υπουργείο Παιδείας.

ΟΙ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ 8, 9 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΟΥΣ

Τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων αφορούν άμεσα οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 48 του νομοσχεδίου.


8. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται η παράγραφος Ζ του άρθρου Πρώτου του Κεφαλαίου Α του ν.4254/2014 (Α’ 85) και οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 47 του ν.3848/2010 (Α’ 71) και επανέρχονται σε ισχύ τα άρθρα 30 και 33 του νόμου 682/77 και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του νόμου 1351/83.

9.Στο άρθρο 30 του ν.682/77 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

 

«Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 της ΠΥΣ 6/2012 (Α’ 38) και της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ άρθρου πρώτου του ν.4093/2013».

 

10. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 36 του ν.682/77 προστίθεται η φράση: «Με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας είναι δυνατό να συμφωνηθούν ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς».

 

Τι σημαίνουν συνοπτικά τα συγκεκριμένα άρθρα για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς;

1.      Επανέρχεται η εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και των εποπτικών του οργάνων στις εργασιακές μας σχέσεις.

 Πλέον κάθε υπηρεσιακή εξέλιξη (πρόσληψη, απόλυση, κ.λπ.) θα πρέπει να ελέγχεται από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης και από το αντίστοιχο υπηρεσιακό συμβούλιο.  Με αυτό τον τρόπο η πολιτεία θα γνωρίζει επακριβώς ποιοι υπηρετούν στα ιδιωτικά σχολεία και θα αποφεύγεται η πρόσληψη προσωπικού χωρίς τα νόμιμα προσόντα, χωρίς διοριστήρια και θα αποτραπούν το όνειδος της αδήλωτης εργασίας και ο κίνδυνος για έκδοση παράνομων τίτλων σπουδών, λόγω υπογραφής τους από μη νόμιμους εκπαιδευτικούς.

2.      Τέλος στις αναιτιολόγητες απολύσεις

 Η κατάργηση της νομοθετικής ρύθμισης Αρβανιτόπουλου αλλά και του άρθρου 47 του ν. 3848/2010 καταργούν την έννοια της αναιτιολόγητης καταγγελίας σύμβασης. Κι επειδή οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών μιλούν για «σοβιετικά» μέτρα, τους υπενθυμίζουμε ότι ακόμη και στην Αμερική των εξαιρετικά ελαστικών εργασιακών σχέσεων υπάρχει (με το Education Act του 1964) για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς η δυνατότητα της εξέτασης από εκπαιδευτικό συμβούλιο της νομιμότητας και της ενδεχόμενης καταχρηστικότητας μιας απόλυσης. Περιττό, βέβαια, να τονίσουμε ότι αναιτιολόγητη απόλυση για εκπαιδευτικούς του ιδιωτικού τομέα δεν υφίσταται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

3.      Αποκαθίσταται η αληθής έννοια του άρθρου 36 του ν. 682/77 σχετικά με τις αποδοχές μας

 Το άρθρο 36 του ν. 682/77 προβλέπει ότι οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί λαμβάνουν «τουλάχιστον» τις ίδιες αποδοχές με αυτές των δημόσιων εκπαιδευτικών (η ρύθμιση αυτή παραμένει σε ισχύ). Σκοπός του νομοθέτη ήταν να κατοχυρώσει ως  κατώτερο όριο των αποδοχών μας  αυτές του δημοσίου (το 1977 πολλά ιδιωτικά σχολεία κατέβαλαν χαμηλότερες αποδοχές στους εκπαιδευτικούς από αυτές που λάμβαναν οι δημόσιοι συνάδελφοι). Οι εκπρόσωποι των σχολαρχών τα τελευταία χρόνια, προσβάλλοντας τη νοημοσύνη οποιουδήποτε μιλά την ελληνική γλώσσα, επιχειρούσαν να πείσουν ότι το «τουλάχιστον» σημαίνει «ακριβώς οι ίδιες αποδοχές». Με την παράγραφο 10 του άρθρου 47 δίδεται, πλέον, η δυνατότητα σε ιδιωτικά σχολεία και τους αιρετούς εκπροσώπους των ιδιωτικών εκπαιδευτικών να υπογράφουν Συλλογικές Συμβάσεις με βελτιωμένους όρους αμοιβής και εργασίας.

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ 48 ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

– ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ –

 

 

Οι ρυθμίσεις του άρθρου 48 του σχεδίου νόμου για την εκπαίδευση αποτελούν την πρώτη ουσιαστική παρέμβαση του κράτους σε έναν άβατο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, τα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών. Κατά την προ Μνημονίων περίοδο οι εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί είχαν τη δυνατότητα, μέσω των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, να κατοχυρώσουν ένα μίνιμουμ επίπεδο εργασιακών σχέσεων, ωστόσο και τότε οι παραβιάσεις της νομοθεσίας από τους ιδιοκτήτες ήταν συχνές. Η κατάσταση όμως έγινε δραματική με την εφαρμογή των Μνημονίων, όταν και καταργήθηκαν επί της ουσίας οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

 

Παράγραφος 6 –Ωράριο και απονομή ενσήμων

 

Παρ. 6: Το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους διδασκαλίας στα Φροντιστήρια και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθορίζεται στις 21 ώρες. Η συμπλήρωση πλήρους εβδομαδιαίου ωραρίου συνεπάγεται την απονομή 25 ενσήμων μηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανομής των διδακτικών ωρών μέσα στην εβδομάδα.

 

Μετά την κατάργηση των ΣΣΕ του κλάδου, οι εργοδότες, εκμεταλλευόμενοι το ευνοϊκό γι’ αυτούς νομοθετικό πλαίσιο, αποφάσισαν να εμπαίξουν την κοινωνία ισχυριζόμενοι το αδιανόητο: ότι τα Φροντιστήρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών είναι μεν εκπαιδευτικές μονάδες, ωστόσο αρνούνταν πλέον στους εργαζόμενούς τους την ιδιότητα του εκπαιδευτικού, αφού δεν τους αναγνωρίζουν αντίστοιχο εκπαιδευτικό ωράριο. Πρακτικά τους κάλεσαν σε διδασκαλία 40 ωρών εβδομαδιαίως με όλες τις πρόσθετες εργασίες που συνεπάγεται η δουλειά τους (ενημέρωση στο επιστημονικό αντικείμενο, προετοιμασία μαθήματος, φύλλα εργασίας, σημειώσεις, διαγωνίσματα, διορθώσεις, ενημερώσεις ιστοσελίδων, δημοσιεύσεις σε εφημερίδες κλπ)ώστε  να πάρουν τον κατώτερο μισθό της εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, άλλοτε με προσαύξηση επιστημονικού επιδόματος και άλλοτε όχι.

 

Η ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων προκάλεσε τραγικές συνέπειες στους εργαζόμενους που έχασαν μέχρι και το 90% του εισοδήματός τους (οι μέσες αμοιβές φθάνουν περίπου τα 3-4 ευρώ μικτά την ώρα). Πλέον κραυγαλέο παράδειγμα της φρικτής κατάστασης που επικράτησε στο χώρο η υπογραφή ψευδοσύμβασης μεταξύ των εργοδοτών στο χώρο των Κέντρων Ξένων Γλωσσών και του εργοδοτικού, κίτρινου σωματείου που στήθηκε από συγγενείς των εργοδοτών και προβλέπει μικτό ωρομίσθιο ύψους 2,92 ευρώ την ώρα!

 

Με την παράγραφο 6,  η πολιτεία κάνει ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση του εργασιακού Μεσαίωνα αναγνωρίζοντας το στοιχειώδες: ότι οι εργαζόμενοι καθηγητές δικαιούνται εκπαιδευτικού ωραρίου. Λύνει επιπρόσθετα ένα σοβαρό ασφαλιστικό πρόβλημα με την απόδοση 25 ενσήμων ανεξάρτητα κατανομής ωρών.

 

Παράγραφοι 4 και 5 – Αργίες, Διακοπές και αμοιβή εργασίας κατά τη διάρκεια αυτών

 

Παρ. 4: Οι ημέρες διακοπών και αργιών των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Κέντρων Ξένων Γλωσσών καθορίζονται ως εξής:

 

Α. Διακοπών:

 

Ι) Χριστουγέννων, από την 24η Δεκεμβρίου μέχρι και την 3η Ιανουαρίου,

ΙΙ) Πάσχα, από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και Τρίτη του Πάσχα.

 

Β. Αργιών:

 

Ι) όλες τις Κυριακές

ΙΙ) τις θρησκευτικές γιορτές των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Πνεύματος

ΙΙΙ) τις εθνικές επετείους της 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου

IV) 17η Νοεμβρίου

V) την Καθαρά Δευτέρα

VI) την 1η Μαΐου

VII) την κατά τις ισχύουσες διατάξεις ημέρα αργίας για την έδρα κάθε φροντιστηρίου και κέντρου ξένων γλωσσών λόγω τοπικής θρησκευτικής ή εθνικής γιορτής

VIII) τη γιορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

 

Παρ. 5: Κατά τις ημέρες αργιών και διακοπών οι καθηγητές δεν υποχρεούνται να παρέχουν την εργασία τους δικαιούμενοι των αντίστοιχων αποδοχών. Σε περίπτωση απασχόλησης των καθηγητών σε ημέρες Κυριακής, οι αποδοχές  των εργαζομένων προσαυξάνονται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Παρά το γεγονός ότι για πρώτη φορά η πολιτεία περιορίζει τις διακοπές Χριστουγέννων και Πάσχα, η νομική κατοχύρωση των διακοπών και αργιών με την παράλληλη εξασφάλιση των αποδοχών των εργαζομένων, αντιμετωπίζει σε ένα βαθμό τις καταχρηστικές συμπεριφορές των εργοδοτών που πήραν ακραίες διαστάσεις μετά την κατάργηση των ΣΣΕ του κλάδου, καθώς ο ακραίος, κανιβαλικός ανταγωνισμός μεταξύ των εργοδοτών, στηριγμένος στις εξευτελιστικές αμοιβές, επέβαλλε την συνεχή (εφταήμερη) και αδιάκοπη λειτουργία των φροντιστηρίων και κέντρων ξένων γλωσσών.

Το γεγονός αυτό επέφερε δραματικά αποτελέσματα στις βιολογικές αντοχές και στον ψυχισμό των μαθητών – εφήβων που μετεβλήθησαν σε πειραματόζωα 365 ημερών συνεχούς διδασκαλίας και επέκτεινε φαινόμενα αποστροφής στην εκπαιδευτική πράξη. Οδήγησε στην εξουθένωση των εργαζομένων και στην καταστροφή της οικογενειακής τους ζωής. Επιπροσθέτως η λειτουργία των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών κατά τις ημέρες των αργιών, αποτελεί άμεση και σαφή προσβολή στο νόημα εορτών και επετείων (17 Νοέμβρη, 1η Μάη, εθνικές και θρησκευτικές εορτές).

 

Η ρητή κατοχύρωση των αργιών και διακοπών κρίνεται ως μέτρο θετικό που πρέπει να συνοδευτεί με αυστηρό έλεγχο της πολιτείας.

 

Παράγραφοι 2 και 3 – Εποπτεία της Πολιτείας επί των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Κέντρων Ξένων Γλωσσών για την αντιμετώπιση της ανασφάλιστης εργασίας

Παρ. 2: Τα φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων γλωσσών καταθέτουν στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων το αναλυτικό εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων, από όπου πρέπει να προκύπτει ο αριθμός των Τμημάτων και των μαθητών του κάθε τμήματος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε μαθήματος και ο διδάσκων κάθε διδακτικής ώρας.

 

Παρ. 3: Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αμελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης, οι οποίες είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων, αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας που συνάπτουν με τους διδάσκοντες. Οι ανωτέρω διευθύνσεις εκπαίδευσης υποχρεούται να χορηγούν στις διευθύνσεις του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ), στους επιθεωρητές εργασιακών σχέσεων και στις διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ τα κατατεθειμένα σε αυτές στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Με απόφαση του υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή στοιχεία της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

 

Οι παράγραφοι 2 και 3 αποτελούν ένα συνεκτικό πλαίσιο που δίνει τη δυνατότητα δραστικού περιορισμού της ανασφάλιστης εργασίας. Η κλοπή των ασφαλιστικών εισφορών στο χώρο των Φροντιστηρίων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών είναι θηριώδης, καταγεγραμμένη και ομολογημένη και αποτελεί μια βαθειά πληγή όχι μόνο για τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος αλλά και μια προσωπική πληγή για κάθε εργαζόμενο χωριστά. Οι εργαζόμενοι στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών με τις άθλιες συνθήκες των διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου, βιώνουν μια επαναλαμβανόμενη καταθλιπτική καλοκαιρινή ανεργία. Με τη μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στερούνται και αυτού του επιδόματος ανεργίας και οδηγούνται στην απόγνωση. Με τις υπάρχουσες συνθήκες η κατοχύρωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και η απόδοση κατώτερης σύνταξης ( 4.500 ένσημα), γίνεται πρακτικά ακατόρθωτη.

 

Οι ρυθμίσεις του υπό κατάθεση σχεδίου νόμου δημιουργούν ένα νομικό πλαίσιο ελέγχου σε έναν μέχρι σήμερα ανεξέλεγκτο χώρο. Η Ομοσπονδία μας τονίζει, ωστόσο, ότι η επιτυχής εφαρμογή του εξαρτάται από την πολιτική βούληση της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. και από την πρακτική τακτικών ελέγχων σε Φροντιστήρια και ΚΞΓ. 

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ

Η ΟΙΕΛΕ εκτιμά πως για την εκπλήρωση του στόχου της αποκατάστασης συνθηκών νομιμότητας και της προστασίας του δημόσιου και κοινωνικού αγαθού της εκπαίδευσης που σύμφωνα με το Σύνταγμα παρέχεται στην ιδιωτική εκπαίδευση, είναι απαραίτητο να γίνουν οι ακόλουθες παρεμβάσεις στο υπό κατάθεση σχέδιο νόμου του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.:

·       Η επανασύσταση της Διεύθυνσης Ιδιωτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, για την οποία άλλωστε είχε δεσμευτεί η παρούσα πολιτική ηγεσία. Η λειτουργία της Διεύθυνσης είναι απαραίτητη, ώστε να υπάρχει συνολική εποπτεία του χώρου της ιδιωτικής εκπαίδευσης και να ελέγχεται η εφαρμογή της νομοθεσίας. Η σημερινή χαοτική κατάσταση που επικρατεί λόγω της διασποράς των αρμοδιοτήτων της εν λόγω Δ/νσης που καταργήθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας  προκειμένου να αρθεί η εποπτεία του κράτους και να συνεχισθεί το όργιο της ανομίας στην ιδιωτική εκπαίδευση πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα. Χωρίς μια κεντρική υπηρεσία που θα ελέγχει το χώρο με τη στενή συνεργασία της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. οι προσπάθειες για αποκατάσταση της νομιμότητας θα καταστούν εξαιρετικά δυσχερείς.

·       Με τις προβλέψεις για την παρέκκλιση παρακάμπτεται η εποπτεία του Υπουργού Παιδείας επί των διαφοροποιήσεων στο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα και η εισήγηση παιδαγωγικού χαρακτήρα του εκάστοτε υποστηρικτικού θεσμού (ΚΕΜΕ, Π.Ι. κ.λπ.) και ανατίθεται ο έλεγχος των παρεκκλίσεων και των πρόσθετων δραστηριοτήτων στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η Ομοσπονδία εκτιμά ότι θα πρέπει ο έλεγχος των παρεκκλίσεων και των πρόσθετων δράσεων να γίνεται με ευθύνη της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (μέσω υπουργικών αποφάσεων) και θεωρεί απαραίτητο τον καθορισμό των προσόντων των ανθρώπων που θα διδάσκουν σε αυτές καθώς και τους όρους πραγματοποίησής τους.

·       Η διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών και της νομιμότητας της έκδοσης των τίτλων στα ιδιωτικά σχολεία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το Διευθυντή της ιδιωτικής σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής υπογράφει τους τίτλους και τις ενδοσχολικές διαδικασίες και εποπτεύει το εκπαιδευτικό προσωπικό. Με το καθεστώς που ισχύει μέχρι σήμερα οι διευθυντές είτε είναι οι ίδιοι οι σχολάρχες, είτε άνθρωποι του εργοδότη, είτε (σε αρκετές περιπτώσεις) άπειροι, πρωτοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που υπογράφουν κάθε έγγραφο που θα τους χορηγήσει ο εργοδότης με αποτέλεσμα να οξύνονται τα περιστατικά ανομίας. Είναι, επομένως, αναγκαίο η επιλογή των διευθυντών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων να γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται η νομιμότητα της έκδοσης των τίτλων και η ποιότητα των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

·       Με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο καταργείται η αξιολόγηση που προέβλεπε το υπ. αριθμ. 152/2013 Προεδρικό Διάταγμα και η οποία, με βάση την εκτίμηση της Ομοσπονδίας, ήταν αντιεπιστημονική και είχε τιμωρητικό χαρακτήρα. Πέρα όμως από την αξιολόγηση αυτή, σε πολλά ιδιωτικά σχολεία εφαρμόζονται εσωτερικές διαδικασίες αξιολόγησης που δεν έχουν ουδεμία πιστοποίηση και επιστημονική εγκυρότητα, δεν ελέγχονται από κανένα αρμόδιο εποπτικό θεσμό της πολιτείας, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιούνται έντεχνα ως μηχανισμός εκδίωξης «ανεπιθύμητων» εκπαιδευτικών. Θεωρούμε απαραίτητο να διευκρινιστεί στο νομοσχέδιο ότι στα ιδιωτικά σχολεία δεν θα εφαρμόζεται καμιά τέτοιου τύπου εκδικητική αξιολογική διαδικασία από τον ιδιοκτήτη, ή άνθρωπο του ιδιοκτήτη.

·       Είναι θετικό το γεγονός ότι προβλέπεται έλεγχος των κτηριακών εγκαταστάσεων, της ασφαλιστικής και της φορολογικής ενημερότητας των ξένων σχολείων. Όμως πρέπει να γίνει διαχωρισμός των αμιγώς ξένων σχολείων (που ανήκουν σε πρεσβείες κ.λπ.) και ακολουθούν διαφορετικό αναλυτικό πρόγραμμα από τα σχολεία που ακολουθούν το επίσημο ωρολόγιο και αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας. Τα δεύτερα πρέπει να συγκαταλέγονται στα ελληνικά ιδιωτικά σχολεία και να υπόκεινται ακριβώς στο ίδιο νομοθετικό καθεστώς. Εξυπακούεται ότι και τα αμιγώς ξένα σχολεία πρέπει να τελούν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας.

·       Η επικείμενη πολιτική αλλαγή και ο φόβος κάποιων σχολαρχών για νομοθετικές αλλαγές στην ιδιωτική εκπαίδευση οδήγησε αρκετά ιδιωτικά σχολεία να προχωρήσουν σε ξεκαθάρισμα λογαριασμών με εκπαιδευτικούς που είχαν στοχοποιήσει, είτε επειδή συμμετείχαν σε απεργίες, είτε επειδή διεκδικούσαν δεδουλευμένες αποδοχές, είτε επειδή κατήγγειλαν παρανομίες στο χώρο εργασίας τους. Τους τελευταίους μήνες έλαβαν χώρα εκδικητικές καταγγελίες σύμβασης, ακόμη και διευθυντών σχολικών μονάδων (χαρακτηριστική η περίπτωση του πρώην Γυμνασιάρχη της Σχολής Μωραΐτη Γιώργου Θαλάσση) παρά το γεγονός ότι αυτές οι απολύσεις απαγορεύονται από τη νομοθεσία. Θεωρούμε απαραίτητο οι καταγγελίες σύμβασης του τρέχοντος σχολικού έτους να ελεγχθούν ως προς τη νομιμότητα και την καταχρηστικότητά τους από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ                                               ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ