DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Νομοθετική ρύθμιση για τις αποσπάσεις (17.03.2010)

Δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» ο νόμος 3833/2010, οποίος προβλέπει στο άρθρο 11 παράγραφο 8 τα εξής:
«Από τη δημοσίευση του παρόντος δεν επιτρέπεται η απόσπαση εκπαιδευτικού προσωπικού σε θέσεις χωρίς πλήρη εκπαιδευτικά και διδακτικά καθήκοντα. Με ευθύνη του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, οι υφιστάμενες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αποσπάσεις εκπαιδευτικών μειώνονται υποχρεωτικά κατά πενήντα τοις εκατό (50%), το αργότερο μέχρι τις 30 Αυγούστου 2010».