DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Μήνυμα της Προέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ: ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΦΕΡΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ! Οι πρώτοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Γερμανικών στην Πρωτοβάθμια - Αιτήσεις για μετάταξη μέχρι τις 2 Απριλίου - Κατάταξη σε Βαθμό και ΜΚ (30.03.2013)

Μήνυμα της Προέδρου της ΠΕΚΑΓΕΠΕ: ΚΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΦΕΡΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ! Οι πρώτοι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Γερμανικών στην Πρωτοβάθμια - Αιτήσεις για μετάταξη μέχρι τις 2 Απριλίου - Κατάταξη σε Βαθμό και ΜΚ  (30.03.2013)
ΦΩΤΟ: Μπροστά την κεντρική πύλη του ΥΠΑΙΘΠΑ στο Μαρούσι (02.11.2012)


30.03.2013
Η κατάταξη σε Βαθμό και Μισθολογικό Κλιμάκιο (ΜΚ)  των μονίμων εκπαιδευτικών που θα μεταταγούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δεν αλλάζει, καθώς δεν προβλέπεται επανακατάταξη σε περίπτωση μετάταξης.  Οι  μόνιμοι εκπαιδευτικοί κατατάχτηκαν από 1-11-2011 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του βαθμολογίου-μισθολογίου του ν. 4024/2011) σε βαθμό και ΜΚ. Οποιαδήποτε άλλη προσέγγιση στο θέμα είναι εκτός πραγματικότητας.

26.03.2013
Αρκετές συναδέλφισσες και συνάδελφοι απευθύνθηκαν στο ΔΣ της ΠΕΚΑΓΕΠΕ ζητώντας διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία των μετατάξεων. Ομαδοποιήσαμε τις απορίες και παραθέτουμε παρακάτω ορισμένες βασικές πληροφορίες:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ
Θα πρέπει να συντρέχουν δύο προϋποθέσεις για να υποβάλει κανείς αίτηση:
Α) Να έχουν περάσει δύο χρόνια από το διορισμό μέχρι τις 2 Απριλίου 2013 (αποκλείονται οι συνάδελφοι που διορίστηκαν το καλοκαίρι του 2011)
Β) Να έχει συμπληρωθεί πενταετής εκπαιδευτική υπηρεσία μέχρι 2/4/2013. Στην υπηρεσία αυτή συμπεριλαμβάνεται και η προϋπηρεσία ως συμβασιούχου (αναπληρωτή ή ωρομίσθιου) στη Δευτεροβάθμια όμως Εκπαίδευση (η προϋπηρεσία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση δε συνυπολογίζεται). Πρακτικά δηλ. αποκλείονται οι συνάδελφοι που διορίστηκαν το 2008 και δεν είχαν επαρκή προϋπηρεσία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
Οι συνάδελφοι που υπέβαλλαν αίτηση μετάθεσης, δε χρειάζεται παρά μόνο να συμπληρώσουν την αίτηση (για να κατεβάσετε το έντυπο αίτησης μετάταξης πατήστε εδώ) και να την αποστείλουν στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν οργανικά ή έχουν τοποθετηθεί προσωρινά (για τους αποσπασμένους). Οι υπόλοιποι θα πρέπει να προσκομίσουν όλες τις υπηρετήσεις τους.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ
Ισχύουν τα κριτήρια των μεταθέσεων, εκτός από τη μοριοδότηση της συνυπηρέτησης, της εντοπιότητας και της πρώτης προτίμησης.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
Το μάθημα της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας (Γερμανικά ή Γαλλικά) διδάσκεται αυτή τη στιγμή στην Ε´ και ΣΤ´ Δημοτικού για δύο ώρες την εβδομάδα.

  • Η πρόταση που καταθέσαμε ως ΠΕΚΑΓΕΠΕ από κοινού με τις επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Γαλλικής Φιλολογίας στις 28.02.2013 (πατήστε εδώ) στο ΥΠΑΙΘΠΑ αναφέρει σχετικά:«Για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 1. Την έναρξη της παράλληλης διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας στην Δ´ τάξη του Δημοτικού σχολείου, με παράλληλη αύξηση των ωρών διδασκαλίας, σύμφωνα με τα πορίσματα της «Εξωτερικής Αξιολόγησης» των Πράξεων «Εφαρμογή Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση», που παρουσιάστηκαν στις 25 Ιανουαρίου 2013 στο κεντρικό Συνέδριο για την αποτίμηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή και λειτουργία του Προγράμματος Β’ Ξένης Γλώσσας (Γαλλικής, Γερμανικής) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».
  • Και οι 13 Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας έχουν καταθέσει στην κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου πρόταση για την κατανομή των οργανικών θέσεων ανά κλάδο. Τα Δ.Σ των επιστημονικών ενώσεων έχουν ζητήσει να δημοσιοποιηθούν έγκαιρα οι σχετικοί πίνακες, ώστε να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι πριν την κατάθεση των αιτήσεων μετάταξης, σε ποια συγκεκριμένα σχολεία θα συσταθούν οι οργανικές θέσεις.
  • Το εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας - αυτή τη στιγμή - στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχει ως εξής: Εκπαιδευτικοί τετραθέσιων (4/θ) και πάνω δημοτικών σχολείων, αν έχουν μέχρι 10 χρόνια υπηρεσίας, ώρες είκοσι τέσσερις (24), αν έχουν από 10 μέχρι και 15 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι τρεις (23), αν έχουν από 15 μέχρι 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι δύο (22), και αν έχουν πάνω από 20 έτη υπηρεσίας, ώρες είκοσι μία (21).
  • Για να καλυφθεί το ωράριο από τους κλάδους που έχουν λίγες ώρες στο πρόγραμμα (όπως οι κλάδοι ΠΕ07, ΠΕ05, ΠΕ08, ΠΕ32) η οργανική θέση δίδεται σε ένα Δημοτικό Σχολείο, αλλά αφορά ομάδα σχολείων ή όμορες ομάδες.
Τέλος, παραθέτουμε παρακάτω τον πίνακα με τις θέσεις για μετάταξη για τον κλάδο Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07)

Περιφέρεια                          Θέσεις
                                              ΠΕ07


Αττικής                                39

Κεντρικής Μακεδονίας            17

Κρήτης                                 6

Δυτικής Ελλάδας                    6

Αν/κής Μακεδονίας Θράκης     5

Θεσσαλίας                            5

Πελοποννήσου                      5

Νοτίου Αιγαίου                     4

Στερεάς Ελλάδας                  3

Ηπείρου                             3

Δυτικής Μακεδονίας              3

Ιονίων Νήσων                      2

Βορείου Αιγαίου                   2

ΣΥΝΟΛΟ                               100

Το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε.

21.03.2013
Ένα χρόνιο αίτημα του κλάδου μας, που με υπομονή και επιμονή, θέτει σε όλες τις πολιτικές ηγεσίες του Υπουργείου Παιδείας και ευρύτερα σε όλη την ελληνική κοινωνία ήδη από το σχολικό έτος 2007-08 η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. (για το σχετικό υλικό πατήστε εδώ) αρχίζει να ικανοποιείται σήμερα:

Οι πρώτοι εκατό μόνιμοι εκπαιδευτικοί Γερμανικής Γλώσσας (ΠΕ07) θα βρίσκονται το Σεπτέμβριο στα δημοτικά σχολεία

Ένα μικρό μέρος των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για τη διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση θα καλυφθεί με αυτόν τον τρόπο, ανοίγοντας το δρόμο για την οριστική λύση του προβλήματος με το μόνο παιδαγωγικά και εργασιακά ορθό τρόπο: Μετατάξεις μονίμων εκπαιδευτικών από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και νέοι διορισμοί.
Η φετινή ενεργοποίηση του απαξιωτικού για την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτικούς θεσμού της ωρομισθίας (πρόσληψη για τέσσερεις διδακτικές ώρες την εβδομάδα στη μέση του σχολικού έτους!) πρέπει να αποτελέσει μια θλιβερή παρένθεση στην εκπαιδευτική ιστορία της χώρας.

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Ο ΜΑΖΙΚΟΣ ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ

Σε υπόμνημα της ΠΕΚΑΓΕΠΕ προς τον τότε Υπουργό Παιδείας κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη (αρ. Πρωτ. 123/5-11-2007) αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Τέλος, αναμένουμε την απάντησή σας στο αίτημά μας για τη σύσταση οργανικών θέσεων και την έναρξη διορισμών ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το σχολικό έτος 2008-09 καθώς και για τη διαδικασία αιτήσεων για μετάταξη μόνιμα διορισμένων συναδέλφων ΠΕ07 από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση»

Δε σταματήσαμε όμως εκεί. Στα πρώτα χρόνια σε συνεργασία με τις επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και τη τελευταία διετία και σε αγαστή συνεργασία με τις επιστημονικές ενώσεις των εκπαιδευτικών Καλλιτεχνικών (ΠΕ08), Πληροφορικής (ΠΕ19-20) και Θεατρικών Σπουδών (ΠΕ32) καταφέραμε να φτάσουμε στο σημερινό αποτέλεσμα.

Σε αυτή τη δημιουργική κατεύθυνση σας καλώ όλες και όλους να συνεχίσουμε. Κανένας αγώνας δεν πηγαίνει χαμένος, παρά μόνο αυτός που δε γίνεται ποτέ!

Τέλος, θέλω να ευχηθώ στα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ – των οποίων η διάλυση και η μετατροπή σε μεταλυκειακό ΙΕΚ αποφεύγεται τελικά ύστερα από τον επιτυχή αγώνα που δώσαμε όλοι μαζί το τελευταίο δίμηνο – να συνεχίσουν το ακαδημαϊκό τους έργο με νέα ορμή!

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΚΡΙΤΖΑΛΙΩΤΗ
Πρόεδρος της ΠΕΚΑΓΕΠΕ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Μετατάξεις εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας, ΠΕ08 Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, ΠΕ32 Θεατρικών Σπουδών, ΠΕ18.41 Δραματικής Τέχνης, ΠΕ19 Πληροφορικής Πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ΠΕ20 Πληροφορικής Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι. από τη Δ/θμια στην Π/θμια εκπαίδευση