DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Μέλη ΔΕΠ ΤΓΓΦ ΕΚΠΑ: Ανοικτή επιστολή προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες - Ξεπέρασαν τις 10.000 οι υπογραφές ενάντια στη συγχώνευση των ξενόγλωσσων τμημάτων (20.02.2013)

Μέλη ΔΕΠ ΤΓΓΦ ΕΚΠΑ: Ανοικτή επιστολή προς τους φοιτητές και τις φοιτήτριες - Ξεπέρασαν τις 10.000 οι υπογραφές ενάντια στη συγχώνευση των ξενόγλωσσων τμημάτων (20.02.2013) 20.02.2013 Ξεπέρασε τις 10.000 ο αριθμός των υπογραφών που συγκεντρώνονται στο http://www.change.org/petitions/professor-konstantinos-arvanitopoulos-greek-minister-of-education-save-the-departments-of-english-french-german-italian-and-spanish ενάντια στην προτεινόμενη συγχώνευση των «ξενόγλωσσων» Τμημάτων της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ. Είναι χαρακτηριστικό πως η ανταπόκριση στο κάλεσμα αυτό έχει υπερβεί κατά πολύ τα ελληνικά σύνορα και την ευρωπαϊκή ήπειρο.


ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

Αγαπητοί φοιτητές και αγαπητές φοιτήτριες,

Θα έχετε ήδη ενημερωθεί ότι το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ προβλέπει μεταξύ άλλων την δημιουργία ενός «Τμήματος Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας» με 5 «κατευθύνσεις»: 1. Αγγλικής Γλώσσας, 2. Γαλλικής Γλώσσας, 3. Γερμανικής Γλώσσας, 4. Ισπανικής Γλώσσας και 5. Ιταλικής Γλώσσας». Θεωρούμε όμως χρέος μας να σας ενημερώσουμε για τους λόγους της διαφωνίας μας με την επιχειρούμενη συγχώνευση των Ξένων Φιλολογιών σε ένα Τμήμα «Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας». Και αυτό γιατί η συγχώνευση αφορά όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή ανεξαρτήτως του εξαμήνου σπουδών τους και ασχέτως των μαθημάτων που έχουν ήδη περάσει!

Το ΑΘΗΝΑ υποτίθεται ότι στοχεύει στην αναδιαμόρφωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ώστε αυτή να εκπληρώνει κριτήρια «αριστείας», αλλά και να προσφέρει στους αποφοίτους «επαγγελματικό ορίζοντα και κινητικότητα, κοινωνική ένταξη και καταξίωση».

Στην περίπτωσή μας ωστόσο κάνει ακριβώς το αντίθετο.

Γιατί:
1. Οι φιλολογικές σπουδές δεν είναι μόνο διαδικασία εκμάθησης γλώσσας. Η γλώσσα είναι το «εργαλείο» εκείνο, το οποίο αφενός αναλύεται από την εκάστοτε ειδική Γλωσσολογία και αφετέρου λειτουργεί ως το μέσο εκφοράς του λογοτεχνικού και φιλοσοφικού λόγου της κάθε γλωσσικής κοινότητας και σε αυτούς ακριβώς τους τομείς εξειδικεύεται ο φιλόλογος. Με βάση όμως την ονομασία του νέου αυτού «Τμήματος», οι φοιτητές και οι φοιτήτριες θα πρέπει περιοριστούν σε μια στείρα εκμάθηση ξένων γλωσσών, ενώ θα διδάσκονται μια κοινή φιλολογία. Οι ξένες γλώσσες όμως δεν έχουν μία κοινή φιλολογία. Το νέο Τμήμα θα σημάνει δηλαδή την συρρίκνωση των γνωστικών αντικειμένων και της έρευνας, διότι πόσα μαθήματα, για παράδειγμα, θα μπορούσε να προσφέρει η «κατεύθυνση» της γερμανικής γλώσσας στα τέσσερα αυτά χρόνια παράλληλα και με τις άλλες «κατευθύνσεις»;

2. Με την προτεινόμενη συγχώνευση τόσο διαφορετικών Φιλολογιών και Τμημάτων το πρόγραμμα σπουδών θα αλλάξει υποχρεωτικά για να προσαρμοστεί στο νέο Τμήμα και αυτό θα έχει ολέθριες επιπτώσεις σε όσους θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στη Γερμανία ή να δουλέψουν εκεί. Γνωρίζετε - και ειδικά όσοι έχετε ήδη παρακολουθήσει μαθήματα σε γερμανικά πανεπιστήμια μέσω του Προγράμματος ERASMUS - ότι το πρόγραμμα σπουδών μας έχει ως πρότυπο το γερμανικό μοντέλο, που προβλέπει επιστημονικές εργασίες κατά την διάρκεια των σπουδών και διπλωματική εργασία στο τέλος. Γι αυτό και οι απόφοιτοι μας έως σήμερα γίνονται δεκτοί και σε διεθνούς κύρους μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Σε ποιο πανεπιστήμιο της Γερμανίας ή της Αυστρίας θα γίνουν δεκτοί οι απόφοιτοι του νέου Τμήματος για μεταπτυχιακές σπουδές, όταν αυτό δεν θα έχει την εξειδικευμένη κατάρτιση που προσφέρει το ομόλογο Τμήμα Γλώσσας και Φιλολογίας του εξωτερικού;

3. Τα σημερινά Τμήματα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής υπηρετούν διακριτούς και αυτόνομους κλάδους της επιστήμης και παράγουν επιστήμονες με αναγνωρισμένες και διεθνώς, αλλά και από το ελληνικό κράτος, ειδικεύσεις με συγκεκριμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Με τη δημιουργία ενός Τμήματος Ξένων Γλωσσών και Φιλολογίας τίθεται το ερώτημα πού θα προσληφθούν οι απόφοιτοι του. Ποιος ενδιαφέρεται να προσλάβει εργαζόμενους που είναι απόφοιτοι γενικώς «ξένων γλωσσών»; Ποιος θα εμπιστευτεί τα παιδιά του σε δάσκαλο που κατέχει μια γλώσσα σε επίπεδο «Κατεύθυνσης» πτυχίου ξένων γλωσσών, και όχι ως αντικείμενο επιστημονικής και σε βάθος κατάρτισης και εξειδίκευσης διάρκειας τεσσάρων ετών;

4. Οι απόφοιτοι ενός Τμήματος με το ασαφές και ξεπερασμένο επιστημονικά γνωστικό αντικείμενο των «Ξένων Γλωσσών και της Φιλολογίας» δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν σε μια αγορά εργασίας που απαιτεί την εις βάθος κατοχή ενός επιστημονικού πεδίου. Γι αυτό όσον αφορά στην υποτιθέμενη κοινωνική ένταξη, οι απόφοιτοι μας, εξαιτίας του απαξιωμένου τους πτυχίου είτε θα βρεθούν μπροστά στο φάσμα της ανεργίας, είτε θα αμείβονται με πολύ λιγότερα χρήματα απ' ό,τι άλλοι με πτυχία Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ενώ δεν θα έχουν την δυνατότητα να εξελιχθούν επαγγελματικά και να αναλάβουν θέσεις ευθύνης.
Για το Τμήμα μας αυτή η συγχώνευση σημαίνει το τέλος του, αλλά και το μαρασμό της Γερμανικής Φιλολογίας στην Ελλάδα, κάτι που θα έχει μακροπρόθεσμα αρνητικές συνέπειες στην εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας, ενώ αναφορικά με τα μέλη ΔΕΠ το νέο Τμήμα θα περιορίσει σημαντικά την ερευνητική τους δράση, αφού για να διδάξεις απλά την γλώσσα αρκεί να έχεις ένα πτυχίο Φιλολογίας!


Με βάση τα παραπάνω και με δεδομένο ότι
►    τo σχέδιο Αθηνά για τις ξένες Φιλολογίες δεν προβλέπει χρόνο προσαρμογής, δεν αφορά δηλαδή μόνο τους νέους εισακτέους, αλλά αφορά όλους τους φοιτητές που σπουδάζουν αυτή τη στιγμή ανεξαρτήτως του εξαμήνου σπουδών τους και οι οποίοι θα βρεθούν ξαφνικά με ένα πτυχίο «Ξένων Γλωσσών με κατεύθυνση την Γερμανική Γλώσσα».
►    το σχέδιο Αθηνά θα συρρικνώσει την παρεχόμενη παιδεία και θα υποβαθμίσει το επίπεδο σπουδών σας και την επαγγελματική σας κατάρτιση, και άρα θα περιορίσει και τις δυνατότητες της επαγγελματικής σας αποκατάστασης,

είναι απαραίτητη και αναγκαία
 η συμμετοχή όλων μας
στον αγώνα
για την διατήρηση
της ανεξαρτησίας και αυτοδυναμίας
του Τμήματος μας.


Τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Ανοικτή επιστολή στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας