DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠγ): Εξετάσεις και για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σε ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test)

ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ (ΚΠγ): Εξετάσεις και για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σε ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test) Από το ΥΠ.Ε.Π.Θ ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2008 μέχρι και την Παρασκευή 8 Φεβρουαρίου 2008 θα υποβάλλονται στις Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας αιτήσεις για συμμετοχή στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.

ΤΟ ΝΕΟ ΕΠΙΠΕΔΟ "Α"
Συνοπτικές προδιαγραφές κοινής διαβαθμισμένης εξέτασης στα επίπεδα Α1 και Α2

Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν για τα επίπεδα Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ´ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test), Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» και Γ1 «πολύ καλή γνώση» στις γλώσσες Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική στις 10 και 11 Μαΐου 2008.

Για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους (η εξουσιοδότηση γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599/86, άρθρο 8) ή με εκπρόσωπο: α) εκπαιδευτικού φορέα, β) κέντρου ξένων γλωσσών τα εξής:

1) Μία φωτογραφία μικρού μεγέθους

2) Παράβολο δημοσίου
α. Ένα παράβολο δημοσίου των 40 ευρώ για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σ´ένα ενιαίο διαβαθμισμένο test)
β. Ένα παράβολο δημοσίου των 50 ευρώ για το επίπεδο Β1 «μέτρια γνώση»
γ. Ένα παράβολο δημοσίου των 60 ευρώ για το επίπεδο Β2 «καλή γνώση»
δ. Ένα παράβολο δημοσίου των 70 ευρώ για το επίπεδο Γ1 «πολύ καλή γνώση»
Τα παράβολα εκδίδονται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττονται υπέρ του Δημοσίου, Κ.Α.Ε. 3741.

3) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας (ή ελλείψει ταυτότητας, των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου, δηλαδή αυτών όπου αναφέρονται ο αριθμός, τα στοιχεία ταυτότητας, καθώς και η φωτογραφία του κατόχου) ή άλλο νόμιμο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας.

4) Ειδικό έντυπο «Aίτηση» που διατίθεται προς συμπλήρωση από την επιτροπή συγκέντρωσης δικαιολογητικών, στις κατά τόπους Διευθύνσεις ή Γραφεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ιστολόγιο επικοινωνίας αξιολογητών Γερμανικής του ΚΠγ


.......(Από το αρχείο επικαιρότητας του www.deutsch.gr *)

22.11.2007 Αναγνώριση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στη Γερμανία

Και στο Πανεπιστήμιο του Ντόρτμουντ θα μπορούν πλέον να σπουδάζουν οι κάτοχοι του ελληνικού Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (επιπέδου Γ1) χωρίς να υποχρεώνονται στις γλωσσικές εξετάσεις DSH 2. Σε επιστολή που έλαβε από το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου του Ντόρτμουντ και μας κοινοποίησε ο κ. Benning, Πρόεδρος του Γερμανικού Τμήματος Αθηνών, με θέμα «Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας – Γερμανικά (ΚΠΓ) – Αναγνώριση ως ισότιμο/αντίστοιχο [της γλωσσικής εξέτασης] του DSH 2 στο Πανεπιστήμιο Ντόρτμουντ» γίνεται λόγος για «ενημέρωση της Ακαδημαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικών Υποθέσεων σχετικά με αυτή την εξέλιξη».

Μετά τις περσινές αποφάσεις της συνόδου των Ιταλών Πρυτάνεων, πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γερμανίας ανακοινώνουν το ένα μετά το άλλο την αναγνώριση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ως ισότιμου εγγράφου πιστοποίησης γνώσης ξένων γλωσσών.

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας ξεκίνησε να χορηγείται το 2003 με απόφαση του ΥΠΕΠΘ, το οποίο διενεργεί εξετάσεις σε περισσότερα από 150 εξεταστικά κέντρα δύο φορές το χρόνο. Προσεχώς αναμένεται να διενεργηθούν εξετάσεις για πρώτη φορά στα επίπεδα Α1 και Α2 στα οποία μπορούν να συμμετέχουν και μαθητές Δημοτικού και Γυμνασίου με φροντίδα των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας. Με χαμηλά εξέταστρα, δωρεάν έκδοση αντιγράφων και δίγλωσση όψη του εγγράφου το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας καθίσταται ιδιαίτερα πρακτική λύση για όσους θέλουν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Υπεύθυνο για τη Γερμανική Γλώσσα είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών (Γερμανικό Τμήμα), Πρόεδρος του οποίου είναι ο κ. Benning, που προσέφερε τόσα πολλά στο θεσμό ως Πρόεδρος της Επιστημονικής Ομάδας.

Παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες ορισμένων κύκλων, το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αγκαλιάζει ολοένα και περισσότερους Έλληνες πολίτες και δικαιώνει όσους διεκδικούσαν τη θέσπισή του την προηγούμενη δεκαετία. Στο καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης αναγράφεται η στήριξη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ως βασικός στόχος καθώς συμβαδίζει με τις αρχές της Πολυγλωσσίας και της Πολυπολιτισμικότητας, ενώ η δεξιότητα της γλωσσικής Διαμεσολάβησης κατέχει εξέχουσα θέση.

Περισσότερα: ΚΠΓ

* Κάνοντας κλικ στο ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ (κάτω δεξιά στην ιστοσελίδα) μπορεί κανείς να ανατρέξει σε όλες τις ειδήσεις που έχουν αναρτηθεί στο www.deutsch.gr στα δυόμιση χρόνια της λειτουργίας του.

Συνοπτικές προδιαγραφές κοινής διαβαθμισμένης εξέτασης στα επίπεδα Α1 και Α2

ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ