DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΚΠγ: Σύνταξη καταλόγου εξεταστών/βαθμολογητών Τμηματικά οι συνεντεύξεις

ΚΠγ: Σύνταξη καταλόγου εξεταστών/βαθμολογητών Τμηματικά οι συνεντεύξεις Παρουσίαση ΚΠγ στην ημερίδα της Αθήνας (ΤΙΤΑΝΙΑ – 02/09/07)
21.09.2007 Από την Αθήνα ξεκινούν την Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου οι συνεντεύξεις για την ένταξη στον κατάλογο εξεταστών και βαθμολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ). Ήδη έχει κληθεί τηλεφωνικά περίπου το ένα τρίτο των συναδέλφων που είναι γραμμένοι στο μητρώο και διαμένουν στην Αττική.
Οι υπόλοιποι συνάδελφοι, που διαμένουν στην Αττική θα κληθούν τμηματικά να δώσουν τη συνέντευξη σε άλλες ημερομηνίες.
Σύμφωνα με ενημέρωση από το ΥΠΕΠΘ οι συνεντεύξεις θα ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 2007 τμηματικά και θα διεξαχθούν σε περισσότερες πόλεις από τις τρεις που είχε προγραμματιστεί αρχικά (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο).
Το πρόγραμμα των συνεντεύξεων θα δημοσιευθεί άμεσα, αλλά οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν και τηλεφωνικώς ή ηλεκτρονικά.
Το ακριβές πρόγραμμα των σεμιναρίων για τους εξεταστές και βαθμολογητές, που θα επιλεγούν, δεν έχει καθοριστεί ακόμα.

Μόλις υπάρξουν νεότερες πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα.

14.09.2007 Άρχισε από το ΥΠΕΠΘ η τηλεφωνική ειδοποίηση των συναδέλφων που καλούνται να περάσουν από προσωπική συνέντευξη για να ενταχθούν στον κατάλογο εξεταστών και βαθμολογητών του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ).
Από την άνοιξη του 2007 το ΚΠγ εντάχθηκε στο ΕΠΕΑΕΚ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση).
Στο πλαίσιο του προγράμματος το ΚΠγ χρηματοδοτείται πια και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Έτσι οι φορείς του ΕΠΕΑΕΚ για το ΚΠγ είναι το Υπουργείο Παιδείας, τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες, επιστημονικούς και διοικητικούς φορείς.

Στα Γερμανικά μεταξύ άλλων: διδάσκοντες του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστήμιου Dortmund και του Πανεπιστήμιου Tübingen.

Οι κυριότερες δραστηριότητες της επιστημονικής ομάδας των Γερμανικών μοιράζονται στα δύο υποέργα, το πρώτο αυτό των εξετάσεων και το δεύτερο της επιμόρφωσης εξεταστών και βαθμολογητών.

Υποέργο: επιμόρφωση
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων στο μητρώο, αφού ελέγχθηκαν τα τεκμήρια, διαπιστώθηκε ότι καταρχήν 1054 από τους ενδιαφερόμενους καθηγητές Γερμανικής Φιλολογίας έχουν τα τυπικά προσόντα και καλούνται σε προσωπική συνέντευξη για την αξιολόγηση τους με στόχο την επιλογή 300-450 από αυτούς, οι οποίοι και θα επιμορφωθούν για να ενταχθούν στον τελικό κατάλογο βαθμολογητών και εξεταστών του ΚΠγ. Ως τεκμήρια υπολογίστηκαν οι τίτλοι σπουδών.
Όσον αφορά την προσωπική συνέντευξη θα προσκληθούν προσωπικά όλες και όλοι οι συνάδελφοι, ακόμη και αν στο παρελθόν αξιολογήθηκαν μέσω άλλης συνέντευξης. Ο λόγος της επανάληψης των συνεντεύξεων είναι η δίκαιη και διαφανής επιλογή, αφού τόσο το περιεχόμενο της συνέντευξης όσο και ο υπολογισμός των μορίων αξιολόγησης έχει διαμορφωθεί εκ νέου με σημαντικές διαφορές από το παρελθόν στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ.
Για τον τόπο και την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων θα υπάρξει τηλεφωνική ενημέρωση από το ΥΠΕΠΘ.ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (18/2007) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 3«ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΠΡΟΒΟΛΗΣ» της Πράξης «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας», της Κατηγορίας Πράξεων 2.1.2.ιζ, της Ενέργειας 2.1.2, του Μέτρου 2.1, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ.

Ημερομηνία Λήξης Υποβολής Προσφορών: 30-10-2007 και ώρα 12:00

Πρόκειται για ένα έργο συνολικού προϋπολογισμού 927.000 ΕΥΡΩ και αντικείμενο την υλοποίηση ενός συνεκτικού και ολοκληρωμένου επικοινωνιακού συστήματος που στοχεύει στην πληροφόρηση, στη διάχυση αποτελεσμάτων και στην ευαισθητοποίηση των τελικών ωφελούμενων της Πράξης «Σύστημα Αξιολόγησης και Πιστοποίησης Γλωσσομάθειας».
Πιο συγκεκριμένα, στόχος είναι η παροχή υπηρεσιών δημοσιότητας και προβολής του Έργου, η οποία περιλαμβάνει την εκπόνηση διαφόρων μέσων προβολής και ενημέρωσης (έντυπο υλικό, διαφημίσεις στον Τύπο, ενημερωτικές και προωθητικές ενέργειες στα ΜΜΕ), καθώς και τη διενέργεια ημερίδας. Οι ενέργειες που θα υλοποιηθούν έχουν ως στόχο την ενημέρωση του κοινού, της εκπαιδευτικής κοινότητας, Δημοσίων Φορέων, καθώς και Ιδρυμάτων και Οργανισμών
για το ΚΠΓ και την προώθησή του στην αγορά εργασίας ως ένα έγκυρο, αξιόπιστο και
διαδεδομένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας
, ώστε να δημιουργηθεί εμπιστοσύνη του κοινού και της επιστημονικής κοινότητας στην αξιοπιστία του συστήματος.

ΦΩΤΟ από την ημερίδα επιμόρφωσης που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση στις 02/09/2007 στην Αθήνα.
Αριστερά:Ιωάννα Κουτίβα, Ε.Ε.ΔΙ.Π, τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
Στο κέντρο: Wilhelm Benning, Πρόεδρος του τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ και Αντιπρόεδρος της ΚΕΕ του ΚΠγ.
Δεξιά: Δάφνη Βηδενμάιερ, Επίκουρη Καθηγήτρια, τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ.
Και οι τρεις πανεπιστημιακοί αποτελούν μέλη της επιστημονικής ομάδας για τα Γερμανικά του ΚΠγ.