DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κώστας Παπαχρήστος: Επιστολή στην εκπαιδευτική κοινότητα

Παπαχρήστος Κώστας                                          Μαρούσι, 7-9-2015

Σχ. Σύμβουλος Δημ. Εκπ/σης

π. Προϊστάμενος Δ/νσης Σπουδών

Α/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

(2010-2015)

Τηλ.: 6946459606

Mail: papachristos.kostas@yahoo.gr

 

                                                                                    ΠΡΟΣ:

·   Όλους τους Εκπ/κούς και τα Στελέχη της  Πρωτοβάθμιας  Εκπ/σης της Χώρας

·   Εκπαιδευτικές & Επιστημονικές Ενώσεις

·   Μ.Μ.Ε.

                   

                                                                                               

                                           

«ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΗΣ  ΜΑΘΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ  ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΤΗΤΑΣ»

 

Με την ευκαιρία της αποχώρησης από τη Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης της Α/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.

 

 

Αγαπητές Συναδέλφισσες, Αγαπητοί Συνάδελφοι

 

Με την αποχώρησή μου από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας & Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.), θέλω να ευχαριστήσω θερμά:

1.       Όλους τους  Συναδέλφους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημοτικών & Νηπιαγωγείων) της Χώρας μας για τη συνεργασία που είχαμε τα τελευταία πέντε (5) έτη. Τα τελευταία 5 έτη που ήταν από τα πιο δύσκολα στη νεότερη ιστορίας μας. Δύσκολα και για το ελληνικό σχολείο αφού έπρεπε να πορευτεί σε καταστάσεις, που δεν είχαμε γνωρίσει τις τελευταίες δεκαετίες.

2.      Τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων, που γνωρίζω ότι βίωσαν πρωτόγνωρες δυσκολίες και προβλήματα από τις συνεχείς, αλλεπάλληλες αλλαγές και παλινωδίες στην εκπαιδευτική πολιτική του Υπουργείου Παιδείας. Αλλαγές που δεν μπορούσαν να κατανοηθούν και να εξηγηθούν, χωρίς επαρκή ενημέρωση, τον απαραίτητο χρόνο και χωρίς τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας και των Δ/ντών των σχ. μονάδων, που έπρεπε μόνο να τις υλοποιήσουν…

3.      Τους Δ/ντές Α/θμιας Εκπ/σης για την ειλικρινή και γόνιμη συνεργασία όποτε και όπου χρειάστηκε. Οι Δ/ντές Εκπ/σης, οι οποίοι μετά την κατάργηση των Γραφείων και παρά τη μη εξασφάλιση μόνιμου και εξειδικευμένου προσωπικού, χωρίς τους αναγκαίους πόρους, προσπάθησαν αντιμετωπίζοντας μεγάλες δυσκολίες να στελεχώνουν τις σχολικές μονάδες ώστε να λειτουργούν χωρίς σοβαρά προβλήματα.

4.      Τους Σχολικούς Συμβούλους Προσχολικής, Δημοτικής, Ειδικής Αγωγής και τους Σχ. Συμβούλους Ειδικοτήτων. Η συνεργασία μας ήταν υποδειγματική, παρά το ότι το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. δεν έδωσε και δε δίνει την αναγκαία στήριξη σε ένα θεσμό που αποκλειστικά έχει ως στόχο τη στήριξη των εκπαιδευτικών και την ποιότητα του παραγόμενου έργου.

 

*Να ευχαριστήσω επίσης τους Περιφερειακούς Δ/ντές, με τους οποίους η συνεργασία από το 2010 ήταν εποικοδομητική. Η Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. θα μπορούσε να βοηθήσει τις Περιφερειακές Δ/νσεις, με την προϋπόθεση να ήταν στις συναντήσεις  που πραγματοποιούνταν στις οποίες το περιεχόμενο, η ποιότητα και  η παιδαγωγική λειτουργία των σχολικών μονάδων δεν ενδιέφερε πολύ…!!.

·        Να ευχαριστήσω τη Δ.Ο.Ε. για τη συνεργασία και την επικοινωνία, που ήταν παραγωγική, όποτε χρειάστηκε. 

·        Την Π.Ε.Σ.Σ. για τη συνεχή συνεργασία σε όλα τα θέματα της εκπαίδευσης, την ανταλλαγή απόψεων, εμπειριών και ιδεών και για τη στήριξη που παρείχε όποτε χρειάστηκε.

·        Την Πανελλήνια Ένωση Δ/ντών Α/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης για τη γόνιμη και χρήσιμη συνεργασία με τη Δ/νση Σπουδών Π.Ε.

·        Την Πανελλήνια Ένωση Δ/ντών σχολικών μονάδων για τις προτάσεις και τις ιδέες για τη λειτουργία της σχολικής μονάδα και για τα γενικότερα θέματα της εκπαίδευσης.

 

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι,

 

Θέλουμε να γνωρίζετε ότι η Δ/νση Σπουδών Α/θμιας Εκπ/σης του Υπ. Παιδείας κι εγώ προσωπικά, καταθέταμε συνεχώς ολοκληρωμένες Προτάσεις (μέχρι τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου 2015) για όλα τα θέματα που αφορούσαν στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση, όπως ενδεικτικά:

 

1.      Τα θέματα Προγραμματισμού και λειτουργίας στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης (Δημοτικά & Νηπιαγωγεία).

2.      Την ενίσχυση της Αντισταθμιστικής λειτουργίας για την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και την καταπολέμηση της σχολικής αποτυχίας και σχολικής διαρροής. Την αύξηση των δυνατοτήτων για την παροχή Ίσων ευκαιριών σε όλους τους μαθητές του ελληνικού δημόσιου σχολείου.

3.      Την αντιμετώπιση των φαινομένων της σχολικής βίας και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, που να βοηθά στην ανάπτυξη της διαπροσωπικής επικοινωνίας, των αλληλεπιδράσεων και της κατανόησης για την κοινωνικοποίηση και ένταξη όλων των μαθητών.

4.      Την προώθηση των διαπολιτισμικών αρχών της ειρηνικής συμβίωσης και της συνεργασίας όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (εκπαιδευτικών – μαθητών – γονέων & τοπικής κοινωνίας).

5.      Την ενδοσχολική επιμόρφωση για την προώθηση των ανωτέρω αρχών, τη βελτίωση των διδακτικών προσεγγίσεων και του εκπαιδευτικού έργου.

6.      Την αναβάθμιση της Προσχολικής Εκπ/σης (εκσυγχρονισμός πλαισίου, πρόωρη αποχώρηση – κτιριακό – αριθμός νηπίων  ανά τμήμα- σχολικοί βοηθοί- τμήματα ένταξης- ώρα γεύματος, οργανικότητα  κτλ) (στην τελευταία πολιτική ηγεσία, έχει κατατεθεί από τη Δ/νση  12/σέλιδο  Υπόμνημα, αλλά δεν ασχολήθηκε ποτέ…).

 

7.      Την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούσαν τα Ολοήμερα Δημ. Σχολεία:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕ  Ε.Α.Ε.Π.

7.1.Τα βασικά θέματα που σημείωσαν οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι σχολικοί Σύμβουλοι στη σχετική έρευνα, εστιάζονται:

1.      Στην ανεπαρκή Μελέτη/Προετοιμασία των μαθητών (σσ. 34-36, 38). Προτείνεται η ένταξη ωρών στον πρωινό κύκλο των μαθημάτων.

2.      Στην έγκαιρη στελέχωση, κυρίως των ειδικοτήτων (σ.40)

3.      Δυσκολίες στη διαμόρφωση του Ωρολογίου Προγράμματος (λόγω ειδικοτήτων) (σ. 40)

4.      Κούραση των μαθητών (σ. 41)

5.      Μη ύπαρξη μόνιμου προσωπικού (σ. 40-41)

6.      Διάσπαση συνέχειας διδασκαλίας (Γλώσσας – Μαθηματικών) (σ. 40-42)

7.      Μείωση διδακτέας ύλης (σ. 40-41).

 

7.2. Ζητήσαμε να επανεξεταστούν από το Μάρτιο του 2015,  οι Εγκύκλιοι του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.  (2013 & 2014) και να καταργηθούν, οι οποίες αφορούσαν τη στελέχωση των Ολοήμερων Δημοτικών όλης της Χώρας. (Προέβλεπαν παρουσία εκπαιδευτικού στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εφ´ όσον υπάρχει διαθέσιμος. Στα Ολοήμερα Δημοτικά με ΕΑΕΠ, προέβλεπαν λειτουργία του ολοήμερου προγράμματος με τις διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών και με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων, με αποτέλεσμα να αλλοιώνεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας του σχολείου αυτού αφού οι μαθητές δεν κάνουν τη μελέτη των μαθημάτων και δεν προετοιμάζουν τις κατ’ οίκον εργασίες).

 

7.3.Ζητήσαμε να εξεταστεί το θέμα της Ενοποίησης των τύπων των Ολοήμερων Δημ. σχολείων προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανισότητες και οι αδικίες που έχουν δημιουργηθεί.

*ΣΗΜΕΡΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ 3 Τύποι Δημ. σχολείων: α) Κλασικά Ολοήμερα δημ. σχολεία (2600 περίπου,  40% του μαθητικού πληθυσμού) β) ολοήμερα με Ε.Α.Ε.Π. (1330, 53% του μαθητικού πληθυσμού)  και γ) Κλασικά, μη Ολοήμερα, Δημ. σχολεία (500 περίπου, 7% του μαθητικού πληθυσμού).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ουδέποτε ασχολήθηκε η πολιτική ηγεσία με τα θέματα αυτά!!

 

Να επισημάνουμε και το εξής Απίστευτο:

Η τελευταία πολιτική ηγεσία αρνήθηκε να υπογράψει την τροποποίηση των Υπουργικών αποφάσεων (Φ.12/520/61575/Γ1/30-05-2011, ΦΕΚ 1327/16-06-2011, τ. β´) & (Φ.12/530/62626/Γ1/02-06-2011, ΦΕΚ 1345/16-06-2011, τ. β´), που η Δ/νση Σπουδών Π.Ε. είχε καταθέσει από (27-05-2015)  ώστε τα σχολεία να δέχονται τους μαθητές στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, «χωρίς οι μαθητές να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση εργασίας ή σχετική δήλωση ανεργίας».

Η Δ/νση Σπουδών Π.Ε., πήρε την πολιτική ευθύνη και με εγκύκλιο το Μάιο 2015, έδινε τη δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς βεβαιώσεις εργασίας ή ανεργίας, αλλά η πολιτική ηγεσία αρνήθηκε να αλλάξει τις Υ.Α. (λόγω του ότι προκαλείται κόστος για το δημόσιο!!), όπως ανέφερε…

 

 

8.      Την ένταξη των καλών πρακτικών των σχολείων των Ζωνών Εκπ/κής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) για την ένταξη όλων των μαθητών, χωρίς διακρίσεις και την ενίσχυση της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

9.      Την πρόσληψη Ψυχολόγων και Κοινωνικών λειτουργών για τη ψυχοκοινωνική στήριξη των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας  στις σχολικές μονάδες όλης της Χώρας (Ήταν έτοιμη η πρόταση επί Ειδ. Γραμματείας κ. Δραγώνα Θ. – (2010 -11)…

 

10.  Τη σύσταση και την κατανομή οργανικών θέσεων  κλάδων  (Γαλλικών ΠΕ05, Γερμανικών ΠΕ07, Καλλιτεχνικών ΠΕ08, Θεατρικής Αγωγής ΠΕ32, Δραματικής Τέχνης ΠΕ18.41, Πληροφορικής ΠΕ19-ΠΕ20, Αγγλικής ΠΕ06, Φυσικής Αγωγής  ΠΕ11, Μουσικών ΠΕ16) ανά περιοχή μετάθεσης  και Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (σε συνεργασία με τη Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.) και την καταθέσαμε στην πολιτική ηγεσία (15-05-15).  

  Παραθέτουμε συγκεντρωτικά και για ενημέρωση σας  τα στοιχεία ως  εξής: 

ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΑΓΓΛΙΚΩΝ

ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ  

ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΜΟΥΣΙΚΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ

   ΠΕ05

   ΠΕ06

     ΠΕ07

        ΠΕ08

  ΠΕ11

   ΠΕ16

ΠΕ19/ΠΕ20

ΠΕ32/18.41

 

552

1260

471

1102

1252

747

1355

825

7564

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΙΘΜΟΥ  ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ  ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ της χώρας (με αναφορά σε ομάδες σχολείων )

 

·        Η Πρόταση αυτή έδινε λύσεις στο υπαρκτό πρόβλημα των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων που υπάρχουν και εργάζονται στην Α/θμια Εκπαίδευση και είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία των σχολικών μονάδων με ΕΑΕΠ και όχι μόνο.

·        Θα μπορούσε να γίνει ένας καταμερισμός σε δύο έτη όσον αφορά την κατανομή και την τοποθέτηση των εκπαιδευτικών.

Το επόμενο διάστημα θα δοθούν περισσότερες  λεπτομέρειες  για το θέμα αυτό καθώς και την αντιμετώπισή του από την πολιτική ηγεσία.

 

11.  Καταθέσαμε ολοκληρωμένη Πρόταση για την Ενδοσχολική Επιμόρφωση όλων των Εκπαιδευτικών (130.000) για το σχολικό έτος 2015-16 (Μάιος 2015).  Η Πρόταση αφορούσε την προαιρετική συμμετοχή των σχολικών μονάδων με χρηματοδότηση ώστε με βάση τις ανάγκες τους να κάνουν προγράμματα ενδοσχολικής επιμόρφωσης.

► Προτείναμε Σύστημα Επιμόρφωσης το οποίο να πραγματοποιείται σύμφωνα με το μοντέλο της Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης. Δηλαδή, να αποτελεί και να θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της εργασίας των εκπαιδευτικών και ως εκ τούτου είτε να πραγματοποιείται κατά τις ώρες εργασίας τους είτε  τις ώρες που οι ίδιοι θα επιλέξουν, με βάση την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

 «Σκοπός της Πρότασης ήταν η ανάπτυξη προγραμμάτων ενδοσχολικής επιμόρφωσης (ΕΝ.ΕΠ.) με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε σχολικής μονάδας για τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Παράλληλα θα μπορούσε να συμβάλει στη διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου για την ενδοσχολική επιμόρφωση στα σχολεία της γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας….

 Η ενδοσχολική επιμόρφωση αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές μορφές επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών καθώς συνδέεται άμεσα με όλες τις πτυχές του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα (οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών και μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών, ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης, διδακτικές και παιδαγωγικές πρακτικές, προώθηση και εφαρμογή καινοτομιών, αντισταθμιστικές και υποστηρικτικές δράσεις, φοίτηση και επιδόσεις των μαθητών, άνοιγμα του σχολείου στην τοπική κοινωνία).

 

12.  Ενδεικτικά επίσης, αναφέρουμε θέματα για τα οποία κατατέθηκαν προτάσεις όπως:

·        συντονισμός για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των διαπολιτισμικών προγραμμάτων στις σχολικές μονάδες της χώρας, προτάσεις για την υλοποίηση δράσεων ένταξης των μαθητών Ρομά (Μάιος – Αύγουστος 2015)

·         εισηγήσεις για νομοθετικές ρυθμίσεις,  προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των κονδυλίων του ΕΣΠΑ που αφορούν στην Α/θμια Εκπαίδευση (Μάιος – Αύγουστος 2015)

·        προτάσεις για τη χρήση και ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία, προτάσεις για την εξ αποστάσεως επιμόρφωση - υλοποίηση προγραμμάτων και επιμορφωτικών δράσεων του eTwinning,  κτλ (Μάιος – Αύγουστος 2015)

·        προτάσεις για την αξιοποίηση των κατασκηνώσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Φεβρουάριος – Αύγουστος 2015)

·        προτάσεις για την Αλλαγή του Οργανογράμματος του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Φεβρουάριος – Αύγουστος 2015)

·        προτάσεις για την αλλαγή του Προγράμματος του ΕΣΠΑ (για τη σχολική βία). Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε κατεύθυνση διαχειριστική, χωρίς ουσιαστική συμμετοχή του εκπαιδευτικού κόσμου και των αρμόδιων Δ/νσεων του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (Σπουδών Π.Ε. – Σπουδών Δ.Ε.- Ειδικής Αγωγής). Το αποτέλεσμα θα είναι να μην υπάρχουν οφέλη σημαντικά για την εκπαιδευτική κοινότητα. ( 2013-2015)

·        προτάσεις για την αλλαγή και τη βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας των Σχολικών Συμβούλων. Σαφής προσδιορισμός της θέσης και των καθηκόντων των Σχ. Συμβούλων ως κορυφαίων στελεχών της εκπαιδευτικής πυραμίδας. Αποσαφήνιση σχέσεων και αρμοδιοτήτων ως στελεχών της Διοίκησης που έχουν την ευθύνη για την παιδαγωγικής και επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών….

 

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

 

·        Στο Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται μακροπρόθεσμος σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής, εφαρμογή της πολιτικής, αξιολόγηση των επιδράσεων από την εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής, συνεχής ανατροφοδότηση και προσαρμογή του πλαισίου, αλλά και ανάλυση των αποτελεσμάτων…

·        Στο Υπουργείο Παιδείας είναι αναγκαία η συνέχεια και η  συμφωνία σε ένα μίνιμουμ πολιτικών που να είναι γνωστές, κάθε φορά από την αρχή του σχολικού έτους στην εκπαιδευτική κοινότητα ώστε να μη βιώνει συνεχείς αλλαγές και παλινωδίες. 

·        Το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται συνεχή αύξηση των πόρων και εξαίρεση από τις πολιτικές του Μνημονίου για να μην ακυρώνονται στην πράξη οι όποιοι αρχικοί σχεδιασμοί των εκπαιδευτικών πολιτικών.

·        Το Υπουργείο Παιδείας έχει ανάγκη τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών φορέων στο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών πολιτικών και των όποιων αλλαγών. Η αγνόηση των εκπαιδευτικών της πράξης και η χρησιμοποίησή τους αποκλειστικά ως εκτελεστικά όργανα, θα ακυρώνει κάθε προσπάθεια αλλαγών στην πράξη.

·        Το Υπουργείο Παιδείας οφείλει να προωθήσει την αξιολόγηση των γενικότερων εκπαιδευτικών πολιτικών, του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολό του και των επιμέρους θεσμών και παραγόντων διαμόρφωσης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων, με σκοπό την ανατροφοδότηση των απαιτούμενων αλλαγών και τη βελτίωση της «ποιότητας» (Σαλτερής, 2006, 2014).

·        Το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται άμεση Αλλαγή του Οργανογράμματος.  Ένταξη εκπαιδευτικών πολιτικών που να στοχεύουν στην ποιότητα της εκπαίδευσης. Στελέχωση των Δ/νσεων που απευθύνονται στον εκπαιδευτικό κόσμο και την εκπαιδευτική διαδικασία από δοκιμασμένα στελέχη της εκπαίδευσης

·        Το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται Άμεσες αλλαγές στην Οργάνωση και Διοίκηση της εκπ/σης. Η Διοίκηση δε λειτουργεί ερήμην της παιδαγωγικής διαδικασίας, αλλά την υπηρετεί αποκλειστικά και τη στηρίζει.

·        Το Υπουργείο Παιδείας χρειάζεται Διαμόρφωση νέου Καθηκοντολόγιου όπου να αποτυπώνονται με σαφήνεια οι Ρόλοι όλων (εκπαιδευτικών, στελεχών, φορέων). Η επιλογή των στελεχών (Ν.4327, 50- Α´, 14/05/2015), αποσπασματικό χαρακτήρα έχει. Χωρίς την αλλαγή του πλαισίου προς το συλλογικότερο, αλλά και τη δυνατότητα αποφάσεων από το Δ/ντή της σχολικής μονάδας δεν μπορεί να προσφέρει κάτι το ουσιαστικό..

·        Το Υπουργείο Παιδείας έχει ανάγκη να κάνει πράξη την Αποκέντρωση με ενδυνάμωση Περιφερειακών Δ/νσεων, Δ/νσεων εκπ/σης και Σχολικών Συμβούλων. (Διασφάλιση Συνέργειας & Συνεργασίας, εξασφάλιση μόνιμου εξειδικευμένου προσωπικού τόσο διοικητικού όσο και εκπαιδευτικού….). Αποκέντρωση πολιτικών, πόρων, διαδικασιών και αυτοτέλειας των περιφερειακών οργάνων.

·        Το Υπουργείο Παιδείας πρέπει άμεσα να Θεσμοθετήσει την αυτοτέλεια της σχολικής μονάδας και τη δυνατότητα διαμόρφωσης του 20% και πλέον του Ωρολογίου Προγράμματος από αυτήν, με βάση τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες (κοινωνικές και παιδαγωγικές) της τοπικής κοινωνίας και της σύνθεσης του μαθητικού πληθυσμού.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι

 

Ως εκπαιδευτικοί, είναι αλήθεια, δεν μπορούμε να περιμένουμε πάντα «λύσεις από τα πάνω», οι οποίες βέβαια δεν έρχονται. Χρειάζονται «υπερβάσεις» σε όλα τα επίπεδα. Στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, του Συλλόγου Διδασκόντων, του Δ/ντή, του Σχολικού Συμβούλου, της Δ/νσης Επ/σης και της Περιφερειακής Δ/νσης.

 

Χρειάζεται καθημερινά να οικοδομούμε το σχολείο των «ίσων ευκαιριών», το σχολείο ως κοινότητα μάθησης, συνεργασίας & συλλογικότητας, με την ενίσχυση των αντισταθμιστικών παρεμβάσεων για τη στήριξη όλων των μαθητών, στην παροχή ίσων ευκαιριών προς όλους ανεξαρτήτως της πολιτισμικής, εθνικής,  θρησκευτικής ή κοινωνικής ομάδας από την οποία προέρχονται ή στην οποία ανήκουν.

 

Χρειάζεται συνεχώς να δημιουργούμε το σχολείο για όλα τα παιδιά. Το γενικό σχολείο οφείλει να εντάσσει ισότιμα τα παιδιά με αναπηρίες και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, στο πλαίσιο του ολιστικού σχολείου,  σύμφωνα με το οποίο πρέπει να διασφαλίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα για τα παιδιά αυτά - είτε οι ανάγκες αυτές οφείλονται σε μειονεξίες, στην κοινωνικοοικονομική κατάσταση, στη φυλή ή αλλού. Η μετατροπή του σχολείου για τους κοινούς μαθητές σε σχολείο για όλα τα παιδιά αποτελεί μια πρόκληση σε πολλά επίπεδα.

Ένα σχολείο με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά, χρειάζεται:

  1. Αποτελεσματική Εκπαιδευτική ηγεσία. 
  2. Υψηλές προσδοκίες των εκπαιδευτικών για όλους τους μαθητές.
  3. Να δίνει έμφαση στη διδασκαλία. 
  4. Να φροντίζει για Σχολικό κλίμα ώστε να επικρατεί πνεύμα συναδελφικότητας και συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού και μεταξύ του προσωπικού και του διευθυντή.  Οι αποφάσεις λαμβάνονται με δημοκρατικές μεθόδους. 
  5. Εποπτεία της επίδοσης των μαθητών. 
  6. Συνεργασία και ενεργός συμμετοχή των γονιών και της κοινότητας στο έργο του σχολείου. 
  7. Σεβασμός στα Ανθρώπινα Δικαιώματα και τα Δικαιώματα του παιδιού. Σεβασμός στη διαφορετικότητα. Προώθηση των αρχών της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης.
  8. Πρόληψη Συγκρούσεων, ανεπιθύμητων συμπεριφορών, φαινομένων ρατσισμού- προκαταλήψεων διακρίσεων, φαινομένων ενδοσχολικής βίας & εκφοβισμού.

 

ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ

 

 

 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ

 

ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ