DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Ιδιωτική Εκπαίδευση

Κέντρα Ξένων Γλωσσών

ΚΞΓ: ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
-Η Αναγγελία Πρόσληψης κατατίθεται στον ΟΑΕΔ μέχρι και 8 (ημερολογιακές) ημέρες μετά την πρόσληψη.
-Η Κατάσταση Προσωπικού και οι Όροι Μερικής Απασχόλησης κατατίθενται στην Επιθεώρηση Εργασίας μέχρι και 15 (ημερολογιακές) ημέρες μετά την πρόσληψη.
-Οι εισφορές στο ΙΚΑ (αγορά ενσήμων) κατατίθενται για κάθε μήνα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (τέλος Οκτωβρίου για ΙΚΑ Σεπτεμβρίου, κ.ο.κ.).

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ίδρυση Κέντρου Ξένων Γλωσσών

Προκειμένου να ιδρυθεί ένα φροντιστήριο Δ.Ε. ή Κ.Ξ.Γλωσσών απαιτείται
άδεια ίδρυσης κατόπιν γίνεται αίτηση ώστε η επιτροπή καταλληλότητας να
εξετάσει εάν το κτίριο είναι κατάλληλο, εφόσον το κτίριο κριθεί
κατάλληλο γίνεται αίτηση και χορηγείται άδεια λειτουργίας.

Η άδεια ίδρυσης ανανεώνεται κάθε χρόνο από 1 έως 31 Οκτωβρίου.

1. Φωτοτυπία της τελευταίας ανανέωσης
2. Παράβολο 12 ευρώ
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης
4. Ένσημα εκπαιδευτικών τελών 1.20 ευρώ

Επίσης είναι αναγκαία:

1. Ωρολόγιο πρόγραμμα του φροντιστηρίου Δ.Ε. ή Κ.Ξ.Γλωσσών
2. Καρτέλλες προσωπικού εφόσον απασχολείται διδακτικό προσωπικό πλην του ιδιοκτήτη (Η καρτέλα θα συνοδεύεται και από φωτοτυπία άδειας διδασκαλίας).
3. Έντυπο στο οποίο να φαίνεται το διδακτικό προσωπικό που απασχολείται πλην του ιδιοκτήτη ή δήλωση του ιδιοκτήτη ότι δεν απασχολεί διδακτικό προσωπικό.

Δικαιολογητικά ανανέωσης λειτουργίας ΚΞΓ

1. Φωτοτυπία της προηγούμενης ανανέωσης άδειας οικοδιδασκάλου (ή χορήγησης)
2. Παράβολο υπέρ ΕΛΙΓΕ ΚΑΕ 82397 (Δ.Ο.Υ)
3. Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

Άδειες διδασκαλίας σε φροντιστήρια

1. Αίτηση (υπάρχει έντυπο στη Δ/νση)
2. Αντίγραφο πτυχίου για φροντιστήριο Δ.Ε. και Κ.Ξ.Γλωσσών ή επάρκεια ξένης γλώσσας για Κ.Ξ.Γλωσσών
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 (συμπληρώνεται στη Δ/νση)
4. Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης (ισχύει για 3 μήνες από την έκδοση του, παραγγέλλεται και στο τηλ. 1502)
5. Παράβολο 6 ευρώ υπέρ ΕΛΙΓΕ ΚΑΕ 82397 στην ΔΟΥ
6. Φωτοαντίγραφο ταυτότητας θεωρημένο
7. Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (ισχύει για 6 μήνες από τη έκδοση του τηλ επιτροπής 27520 98133)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η άδεια εκδίδεται μια φορά και δεν ανανεώνεται

Όλα τα έντυπα που απαιτούνται καθώς και οι σχετικές αιτήσεις υπάρχουν στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης όπου παρέχεται κάθε σχετική πληροφορία.
Παρέχονται επίσης πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση επάρκειας ξένης γλώσσας (τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στι ΥΠΕΠΘ), την πρόσληψη αλλοδαπού σε Κ.Ξ.Γλωσσών (επίσης τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται στο ΥΠΕΠΘ), την τροποποίηση άδειας ίδρυσης φροντιστηρίου Δ.Ε. ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών, την μεταφορά φροντιστηρίου Δ.Ε ή Κέντρα Ξένων Γλωσσών, την χορήγηση προσωνυμίας, τον διορισμό δ/ντη σε Κέντρα Ξένων Γλωσσών (σε φροντιστήριο Δ.Ε. ο ιδιοκτήτης πρέπει να έχει τα προβλεπόμενα από το νόμο προσόντα).


Η σύμβαση για τους εργαζόμενους στα ΚΞΓ (2009-10)

Πληροφορίες για το Ταμείο Ανεργίας

Πληροφορίες για επίδομα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ


Η συλλογική σύμβαση για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (2007/08) - ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΜΟΙΒΩΝ

Το κείμενο της Συλλογικής Σύμβασης για τα Κ.Ξ.Γ. (2007/08)

Η Συλλογική Σύμβαση για τα ΚΞΓ 2006-07

ΤΑ 7138 ΚΕΝΤΡΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΟ – Σχολικό έτος 2006-07

Για εργαζόμενους στα ΚΞΓ: Αλλαγή τρόπου υπολογισμού επιδόματος ανεργίας (Ιούνιος 2007)