DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Κέντρα Ξένων Γλωσσών: 21 ώρες την εβδομάδα θα δίνουν 25 ένσημα μηνιαίως στους εκπαιδευτικούς (01.09.2015)

Ψηφίστηκε επί της αρχής και επί των άρθρων το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτιστμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», στο οποίο περιλαμβάνεται η παρακάτω ρύθμιση για τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών:

ΑΡΘΡΟ 30

Ρυθµίσεις για τα θέµατα Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

1. α) Οι ιδιοκτήτες των φροντιστηρίων και των κέντρων ξένων γλωσσών καταθέτουν αµελλητί στις οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων:
αα) το αναλυτικό εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων, από όπου να προκύπτει ο αριθµός των τµηµάτων και των µαθητών του κάθε τµήµατος, οι ώρες διδασκαλίας κάθε µαθήµατος και ο διδάσκων/καθηγητής κάθε διδακτικής ώρας,
ββ) αντίγραφα των συµβάσεων εργασίας που συνάπτουν µε τους διδάσκοντες / καθηγητές, ώστε οι διευθύνσεις εκπαίδευσης να κάνουν έλεγχο των τυπικών προσόντων των διδασκόντων ή καθηγητών.
   
    β) Οι οικείες διευθύνσεις εκπαίδευσης αποστέλλουν υποχρεωτικά το αναλυτικό εβδοµαδιαίο ωρολόγιο πρόγραµµα µαθηµάτων στις οικείες διευθύνσεις του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ) και στις οικείες διευθύνσεις του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
   
    γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων καθορίζεται η διαδικασία και ο χρόνος κατάθεσης και αποστολής του αναλυτικού εβδοµαδιαίου ωρολογίου προγράµµατος µαθηµάτων και των αντιγράφων των συµβάσεων εργασίας, καθώς και κάθε άλλησχετική λεπτοµέρεια.

2. Κατά τις ηµέρες αργιών οι διδάσκοντες / καθηγητές δικαιούνται τις αντίστοιχες αποδοχές, χωρίς να υποχρεούνται να εργάζονται. Σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές και τις διακοπές, οι αποδοχές καταβάλλονται προσαυξηµένες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

3. Το εβδοµαδιαίο ωράριο πλήρους διδακτικής απασχόλησης στα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών καθορίζεται στις είκοσι µία (21) διδακτικές ώρες. Η συµπλήρωση πλήρους εβδοµαδιαίου ωραρίου αντιστοιχεί σε είκοσι πέντε (25) ένσηµα µηνιαίως, ανεξαρτήτως της κατανοµής των διδακτικών ωρών µέσα στην εβδοµάδα.