DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων (20.04.2010)

20.04.2010 Σε εγκύκλιο που εξέδωσε η Υπουργός Παιδείας με θέμα: «Καταχώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών διδακτικού έτους 2009-2010» αναφέρονται τα εξής:

"Σας κάνουμε γνωστό ότι το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού Π.Ε. και Δ.Ε. (Ο.Π.ΣΥ.Δ./Π.Ε. & Δ.Ε.) τίθεται σε λειτουργία για την καταχώριση των στοιχείων πρόσληψης των αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι προσλήφθηκαν κατά το διδακτικό έτος 2009-2010.

Η καταχώριση των στοιχείων πρόσληψης θα γίνει ηλεκτρονικά με ευθύνη σας, απευθείας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα. Οι ημερομηνίες καταχώρισης ορίζονται από 23-04-2010 έως 07-05-2010. Τα στοιχεία που καταχωρούνται είναι :

1. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

     α)  Ο αριθμός και η ημεροχρονολογία της Υπουργικής Απόφασης πρόσληψης.
     β)  Ο αριθμός και η ημεροχρονολογία της Πράξης του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
     γ)  Η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας του εκπαιδευτικού στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
     δ)  Η καταληκτική ημερομηνία υπηρεσίας του εκπαιδευτικού.
 
Ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας των αναπληρωτών αποτελεί η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ενώ καταληκτική ημερομηνία της υπηρεσίας αποτελεί η 21η Ιουνίου για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η 30ή Ιουνίου για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Η καταχώριση της ημερομηνίας λήξης της υπηρεσίας των αναπληρωτών θα πραγματοποιηθεί κατά την τρέχουσα διαδικασία. 

Σημειώνεται ότι θα παραμείνει σε εκκρεμότητα η καταχώριση του αριθμού και της ημερομηνίας έκδοσης της Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα παρέχεται εξουσιοδότηση προς τους Διευθυντές Π.Ε. και Δ.Ε. για τη λύση της σύμβασης εργασίας. Υπενθυμίζεται, δε, ότι για τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα παραιτηθούν ή απολυθούν ενόσω έχει καταχωριστεί η ημερομηνία λήξης προσφοράς υπηρεσίας, αυτή θα πρέπει να αντικατασταθεί, από την αρμόδια Δ/νση ή Γραφείο, με τη νέα ημερομηνία παραίτησης ή απόλυσης. Για τις περιπτώσεις των εκπαιδευτικών που δεν ανέλαβαν υπηρεσία, παραιτήθηκαν ή θα παραιτηθούν, ο αριθμός της Υπουργικής Απόφασης ανάκλησης της πρόσληψής τους θα καταχωριστεί από την υπηρεσία σας. Ειδικότερα για τους εκπαιδευτικούς που παραιτήθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους καταχωρίζεται η τελευταία ημέρα προσφοράς εργασίας πριν τη λύση της σύμβασης. Τυχόν άλλες αλλαγές που θα προκύψουν, θα καταχωριστούν με τη λήξη του διδακτικού έτους.

2. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

     α)  Ο αριθμός και η ημεροχρονολογία εκάστης πράξης πρόσληψης του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
     β)  Οι ώρες υπηρεσίας ανά μήνα.

Ημερομηνία έναρξης της υπηρεσίας των ωρομισθίων αποτελεί η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στη Σχολική Μονάδα.

Σε περίπτωση, που η πράξη πρόσληψης έχει τροποποιηθεί, θα καταχωρισθεί και ο αριθμός της πράξης αυτής με την ημεροχρονολογία της.

Κατά την καταχώριση θα αναγράφονται στο πεδίο «ΣΧΟΛΕΙΟ» αναλυτικά όλα τα σχολεία που περιλαμβάνονται στην Πράξη πρόσληψης ή την τροποποίηση αυτής, με την ένδειξη Κανονικό-Ολοήμερο-Δυσπρόσιτο-Ειδικό Σχολείο (για τις περιπτώσεις που τοποθετήθηκαν για κάλυψη διδακτικών αναγκών ελλείψει προσωπικού Ειδικής Αγωγής), καθώς και ο αριθμός ωρών ανά σύμβαση και ανά μήνα για κάθε σχολείο.

Παραδείγματα:
α) 11ο Δ.Σχ. Κορωπίου-3 ώρες εβδομαδιαίως/9 ώρες τον Οκτώβριο, 10 ώρες το Νοέμβριο.
β) Γυμνάσιο και Λύκειο Συκεών-4 και 4 ώρες εβδομαδιαίως/13 και 14 ώρες τον Οκτώβριο, 15 και 15 το Νοέμβριο αντίστοιχα.

Σε πρώτη φάση θα καταχωρισθούν οι ώρες υπηρεσίας που έχουν προσφερθεί μέχρι και την 31η Μαρτίου του τρέχοντος έτους.

Για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους θα ακολουθήσει συμπληρωματική εγκύκλιος. Υπενθυμίζεται ότι με την αριθμ. 67092/Δ2/22-05-2008 (ΦΕΚ 954/22-05-08 τ.β’) Υ.Α. ορίζεται ότι, η σύμβαση των ωρομισθίων εκπ/κών, εφόσον δεν συντρέχουν άλλοι λόγοι, λύεται αυτοδικαίως την 21η Ιουνίου κάθε διδακτικού έτους.

Για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών, που παραιτήθηκαν ή καταγγέλθηκε η σύμβαση εργασίας τους για οποιονδήποτε λόγο, καταχωρίζεται η τελευταία ημέρα προσφοράς εργασίας πριν τη λύση της σύμβασης.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Οι καταχωρίσεις των στοιχείων αφορούν σε προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν μόνο από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών κάθε κλάδου του τρέχοντος διδ. έτους 2009-2010 στο κανονικό πρόγραμμα (Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), στα Ολοήμερα Σχολεία και στην Ενισχυτική Διδασκαλία.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  Δεν καταχωρίζονται στην παρούσα φάση προϋπηρεσίες που προσφέρθηκαν στα πιλοτικά προγράμματα τουρκικής και ρωσικής γλώσσας.

2. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα περιλαμβάνει τις σχετικές ενδείξεις, καθώς και τις ενδείξεις Κανονικό, Ολοήμερο και Δυσπρόσιτο Σχολείο.

3. Για τυχόν προσλήψεις, που πραγματοποιήθηκαν με μη σύννομο τρόπο και ανακλήθηκαν δε θα κατάχωρισθούν τα στοιχεία και κατ´ επέκταση δεν θα εκδίδονται βεβαιώσεις προϋπηρεσίας. Εξυπακούεται ότι στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί σχετικές βεβαιώσεις, αυτές θα πρέπει, επίσης, να ανακληθούν.

4. Είναι γνωστό ότι τα παραπάνω αποτελούν τα συστατικά στοιχεία προσμέτρησης της προϋπηρεσίας και η καταχώριση αυτών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και ελέγχου, ώστε αυτά να αντιπροσωπεύουν το ακριβές χρονικό διάστημα έναρξης και λήξης της προσφοράς υπηρεσίας.

Παρακαλούμε όπως, για τυχόν τεχνικά προβλήματα ή διευκρινίσεις που θα προκύψουν κατά την καταχώριση και αφορούν στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, οι χειριστές καταχώρισης να απευθύνονται στην Ομάδα Στήριξης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (τηλ. 210-344 2531, 344 2523, 344 2925, 344 2543).
Θέματα ή διευκρινίσεις διοικητικής φύσεως να γνωστοποιούνται με e-mail στις Υπηρεσίες μας και να αποφεύγεται η τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ενιαία. Η παρούσα κοινοποιείται στις Διευθύνσεις Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής, στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής, στη Δ/νση ΣΕΠΕΔ, στη Διεύθυνση Εκκλησιαστικής Εκπαίδευσης και στη Σιβιτανίδειο Σχολή, μόνο προς ενημέρωσή τους.
Τέλος, βάσει του χρονοδιαγράμματος που έχει καταρτιστεί για την ολοκλήρωση των διαδικασιών καταχώρισης προϋπηρεσίας αναπληρωτών και ωρομισθίων, αποσπάσεων, υποβολής αιτήσεων αναπληρωτών και ωρομισθίων και διορισμών, οι ημερομηνίες εκάστης διαδικασίας θα πρέπει να τηρηθούν απαραίτητα για την επίτευξη του βασικού στόχου της ομαλής έναρξης του σχολικού έτους και της παρουσίας του εκπαιδευτικού προσωπικού σε ποσοστό 100% στα σχολεία από την πρώτη ημέρα λειτουργίας τους".