DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Κατάργηση της επάρκειας διδασκαλίας. Προσφυγή συλλογικών φορέων καθηγητών Αγγλικής γλώσσας

Κατάργηση της επάρκειας διδασκαλίας. Προσφυγή συλλογικών φορέων καθηγητών Αγγλικής γλώσσας ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΣ «ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ» ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΑΝ ΣΤΙΣ 27/11/2003 ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΣΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ.


ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΕΠΘ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Η Πανελλήνια Ένωση καταγγέλλει την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για διακοπή χορήγησης επάρκειας διδασκαλίας στους 3ετείς φοιτητές ξενόγλωσσων τμημάτων που έχουν συμπληρώσει τις απαιτούμενες διδακτικές μονάδες.

-Επενδυτής (13-14/08/05):
Κύμα αντιδράσεων αναμένεται να προκαλέσει η άρνηση του υπουργείου Παιδείας να χορηγήσει επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε πτυχιούχους των πανεπιστημιακών σχολών

-Πανελλήνια Ένωση: Υπόμνημα στο ΥΠΕΠΘ για την κατάργηση της επάρκειας διδασκαλίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Δ. Ε.
Τραπεζούντος 10 T.K. 14233 Ν. Ιωνία
Τηλ.–Fax: 210-2777648 Κιν. 6973-470388

Αθήνα, 17/06/2005

Προς την
Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Κυρία Μαριέττα Γιαννάκου


ΘΕΜΑ: Κατάργηση «επάρκειας διδασκαλίας» για την Αγγλική, Γαλλική και Γερμανική Γλώσσα σε κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επιπέδου «άριστης γνώσης»

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕ.ΚΑ.ΓΕ.Δ.Ε. με αφορμή το έγγραφο με αριθμ.πρωτ. 379/27.5.2005 του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π.Αθηνών σας καλεί να αναλάβετε νομοθετική πρωτοβουλία κατάργησης της δικαιώματος διδασκαλίας της Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας σε κατόχους πιστοποιητικών γλωσσομάθειας επίπεδου «άριστης γνώσης», πριν τη διενέργεια για πρώτη φορά τον Απρίλιο του 2006 των εξετάσεων επιπέδου Γ2 του ΚΠγ, ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν έγκαιρα πως η απόκτηση της πιστοποίησης γλωσσομάθειας επιπέδου «άριστης γνώσης» δε μπορεί να οδηγήσει στη χορήγηση του δικαιώματος διδασκαλίας της γλώσσας, όπως εξάλλου συμβαίνει σε όλες τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η χώρα μας παράγει πλέον ικανό αριθμό πανεπιστημιακά καταρτισμένων καθηγητών Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας από τα Πανεπιστήμια Αθηνών και Θεσσαλονίκης που υπερκαλύπτουν τις ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό.
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως στο διαγωνισμό για την κατάρτιση πίνακα διοριστέων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διοργάνωσε το Α.Σ.Ε.Π. προσήλθαν 4.317 καθηγητές Αγγλικής, 2.533 καθηγητές Γαλλικής και 1.555 καθηγητές Γερμανικής, εκ των οποίων για τις ανάγκες της δημόσιας εκπαίδευσης θα απορροφηθούν την επόμενη διετία μόλις 1.108. Οι υπόλοιποι 7.297 φρονούμε πως επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες στον ιδιωτικό τομέα.

Αναμένουμε τις δικές σας ενέργειες.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ένωσης
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Καρατσιομπάνης Γιάννης

-Επιστολή του Γερμανικού Τμήματος Αθηνών προς το ΥΠΕΠΘ

Αθήνα,27.5.2005 Αριθμ. Πρωτ. 379

Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,

με αφορμή την προγραμματισμένη για τον Απρίλιο του 2006 διενέργεια εξετάσεων του ΚΠγ για την πιστοποίηση του επιπέδου Γ2 στη γερμανική γλώσσα, η Γενική Συνέλευση του Τμήματός μας, το οποίο συμμετείχε ενεργά στην θετική πρωτοβουλία του Υπουργείου για τη θεσμοθέτηση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας (ΚΠγ) αποφάσισε ομόφωνα στις 25.5.2005 να σας εκθέσουμε τα ακόλουθα:
1. Είναι κοινά αποδεκτή στη διεθνή επιστημονική κοινότητα ότι η απλή γνώση μιας ξένης γλώσσας – έστω και σε άριστο επίπεδο – δεν καθιστά το άτομο αυτό ικανό να τη διδάξει.
2. Για το λόγο αυτό δεν κατοχυρώνεται νομικά σε κανένα ευρωπαϊκό ή άλλο κοινωνικά και οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος του κόσμου το δικαίωμα της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας σε άτομα που δεν έχουν σχετική πανεπιστημιακή κατάρτιση.
3. Ο θεσμός της «επάρκειας διδασκαλίας» , ο οποίος καθιερώθηκε το 1940 απέβλεπε στην εξυπηρέτηση των τότε κοινωνικών και εκπαιδευτικών αναγκών.
4. Σήμερα, όμως, υπάρχουν τα Τμήματα Αγγλικής, Γαλλικής, Γερμανικής και Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, τα οποία παρέχουν την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Κατά συνέπεια δεν συντρέχει πλέον ουδείς λόγος να χορηγείται η «επάρκεια διδασκαλίας» καθώς κάθε έτος αποφοιτά ικανός αριθμός πανεπιστημιακά καταρτισμένων καθηγητών ξένων γλωσσών.
5. Τις απόψεις μας αυτές τις είχαμε από τις 14.3.2000 εκθέσει στο Υπουργείο σε κοινό υπόμνημα των Τμημάτων Αγγλικής, Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Ε.Κ.Π. Αθηνών.
6. Επειδή, λοιπόν, δεν έχει καταργηθεί ο θεσμός της «επάρκειας διδασκαλίας», τουλάχιστον για τις γλώσσες εκείνες για τις οποίες υπάρχουν Τμήματα Φιλολογίας στα Πανεπιστήμια της χώρας μας, και επειδή η πιστοποίηση γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 οδηγεί στην χορήγηση του δικαιώματος διδασκαλίας της γλώσσας, το Τμήμα μας για τους ανωτέρω επιστημονικούς λόγους δεν θα αποδεχτεί τυχόν εκ νέου ανάθεση για τη διεξαγωγή εξετάσεων του ΚΠγ.

Με τιμή

Καθηγήτρια Φρειδερίκη Μπατσαλιά
Πρόεδρος
του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Απόσπασμα Προσφυγής

Κύμα αντιδράσεων αναμένεται να προκαλέσει η άρνηση του υπουργείου Παιδείας να χορηγήσει επάρκεια διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε πτυχιούχους των πανεπιστημιακών σχολών

als PDF drucken