DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Καμπάνια για την απόσυρση του εγχειριδίου Deutsch - ein Hit!

Καμπάνια για την απόσυρση του εγχειριδίου Deutsch - ein Hit!
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07:
Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΠΛΕΥΡΟ ΤΩΝ ΜΑΧΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

06.06.2008 Δημοσιεύουμε τη διπλωματική εργασία της κ. Δέσποινας Ζαχαριουδάκη (υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών) με θέμα: «Αξιολόγηση σχολικού εγχειριδίου διδασκαλίας ξένης γλώσσας: Η περίπτωση του „Deutsch – ein Hit! 1“ (Γερμανικά Α´ Γυμνασίου)».   Στην εργασία της η ερευνήτρια προχωρά σε αξιολόγηση του σχολικού εγχειριδίου μέσα από την εφαρμογή του, με σκοπό τη διερεύνηση των στάσεων των καθηγητών Γερμανικών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απέναντι στο σχολικό εγχειρίδιο που διδάσκουν. Σκοπός της εν λόγω έρευνας  είναι να διαφανούν (μέσα από τα περιγραφικά και επαγωγικά στατιστικά αποτελέσματα) οι γενικότερες τάσεις που επικρατούν σχετικά με το θέμα.
Για λόγους ευχερέστερης προσπέλασης στο υλικό προχωρήσαμε σε κατάτμησή του σε τρία μέρη και στη δημιουργία συνοπτικού πίνακα περιεχομένων.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ (Σελ. 1-144)

ΜΕΡΟΣ Α´
Θεωρητικό πλαίσιο (σ. 5-20)
Η διδασκαλία της Γερμανικής Γλώσσας στη δημόσια εκπαίδευση (ιστορική διαδρομή, Δ.Ε.Π.Π.Σ Ξένων Γλωσσών, Α.Π.Σ. Γερμανικής Γλώσσας (σ. 21-30)
Βιβλιογραφική ανασκόπηση (σ. 31- 67)

ΜΕΡΟΣ Β´
Ζητήματα αξιοπιστίας και εγκυρότητας της έρευνας, η διεξαγωγή και το δείγμα της έρευνας (σ. 68-85)

ΜΕΡΟΣ Γ´
Αποτελέσματα της έρευνας
Περιγραφική στατιστική ανάλυση (σ. 86- 100)
Επαγωγική στατιστική ανάλυση (σ. 101- 113)
Ανάλυση περιεχομένου ανοικτών ερωτήσεων (σ. 114- 122)

ΜΕΡΟΣ Δ´
Συζήτηση – Συμπεράσματα (σ. 123- 135)
Επίλογος – Βιβλιογραφία (σ. 136- 144)

ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ DEUTSCH – EIN HIT!

Επιστολή προς τους συναδέλφους| Κείμενο υπογραφών | Επικοινωνία

Πίνακας περιεχομένων

Η διπλωματική εργασία (σελ.1-144)

Παράρτημα (περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο, τους στατιστικούς πίνακες και τις προδιαγραφές του Π.Ι.)