DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Η πρόταση για νέες οργανικές θέσεις στην Ανατολική Αττική – του αιρετού του ΠΥΣΠΕ Κώστα Τουλγαρίδη

Δεν μπορεί κανένας να παίζει με τις ζωές των μεταταγμένων συναδέλφων

Στο ερώτημα του Υπουργείου για τις οργανικές θέσεις που χρειάζονται για να καλυφθούν όλα τα σχολεία της δ/νσης με τους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων που προβλέπονται – διατηρώντας το υφιστάμενο πρόγραμμα στο κάθε σχολείο (ΕΑΕΠ ή κλασσικό) η διεύθυνση Αν. Αττικής υπέβαλε πρόταση που προσδιόρισε ότι οι οργανικές θέσεις που πρέπει να δημιουργηθούν συνολικά είναι 503 και ανά ειδικότητα:


ΠΕ 05 (γαλλικών): 38
ΠΕ 07 (γερμανικών): 30
ΠΕ 06 (αγγλικών ) : 80
ΠΕ 08 (εικαστικών) : 71
ΠΕ 16 (μουσικής) : 69
ΠΕ 11 (φυσ. αγωγής): 80
ΠΕ 19/20 (πληροφορ): 73
ΠΕ 32 (θεατρολογίας): 62

1. Θεωρούμε ότι αυτή η διαδικασία οφείλει να ολοκληρωθεί με την ίδρυση όλων αυτών των αναγκαίων οργανικών θέσεων και να ακολουθήσει η άμεση κάλυψή τους με όλους τους συναδέλφους (συνάδελφοι που έχουν ζητήσει μετάθεση – για τις κοινές ειδικότητες Π.Ε και ΔΕ και των μεταταγμένων συναδέλφων) και να γίνουν άμεσα όλοι οι αναγκαίοι διορισμοί μόνιμων συναδέλφων ώστε να σταματήσει η ομηρία των συναδέλφων αναπληρωτών και η αναστάτωση στα σχολεία. Να σταματήσουν τα σχολεία να έχουν πάντα κάποιο κενό εκπαιδευτικού και να αδυνατούν να βγάλουν πρόγραμμα και να λειτουργήσουν κανονικά, περιμένοντας την επόμενη δόση… αναπληρωτών!
2. Οφείλει το υπουργείο να ανοίξει επιτέλους τη συζήτηση για την πολυτυπία των σχολείων, την αποτύπωση των συμπερασμάτων των εκπαιδευτικών για τα προβλήματα της λειτουργίας των ΕΑΕΠ και την ανάγκη για το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Πέρα από τα υπόλοιπα αυτό θα σήμαινε και νέες οργανικές θέσεις για δασκάλους και όλες τις ειδικότητες για την κάλυψη όλων των σχολείων σε μια άλλη βάση λειτουργίας του προγράμματος και της εκπαιδευτικής πράξης.

Σχετικά με τις μετατάξεις

Ανακοινώθηκε την Παρασκευή 15/5 στη συνεδρίαση της επιτροπής του Υπ Παιδείας για τις μετατάξεις ότι το Υπουργείο προτίθεται να ακυρώσει το σύνολο των μετατάξεων (εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων) και να επιστρέψει όλους τους συναδέλφους που πριν από δύο χρόνια ήρθαν στην ΠΕ με τις υποχρεωτικές μετατάξεις και εδώ και δύο χρόνια ήταν σε ομηρία – στη διάθεση. Στη συνέχεια θα ιδρύσει οργανικές θέσεις και αφού γίνουν οι μεταθέσεις όσων συναδέλφων των ειδικοτήτων υπηρετούν στην ΠΕ θα ξανακάνουν αίτηση οι συνάδελφοι “πρώην” μεταταγμένοι για να καταλάβουν τις εναπομείνασες οργανικές θέσεις με νέα μετάταξη!

Κανείς δεν μπορεί να παίζει με τη ζωή των συναδέλφων

Η απόφαση αυτή δημιουργεί τεράστια ζητήματα και ανατρέπει την ζωή των 4000 περίπου μεταταγμένων συναδέλφων οι οποίοι αντιμετωπίζονται για άλλη μια φορά ως “μπαλάκι” και βρίσκονται πάλι στον “αέρα”, “χωρίς πατρίδα” ούτε στην ΠΕ ούτε στη ΔΕ. Στην ΠΕ δεν αναγνωρίζονται ως μεταταγμένοι ενώ στη ΔΕ έχουν χάσει τις οργανικές τους θέσεις οι οποίες έχουν καταληφθεί από άλλους τα δύο χρόνια που υπηρετούσαν στην ΠΕ.

Ορισμένες αρχικές παρατηρήσεις :
• Τα προβλήματα αυτά τα δημιουργεί η πολιτική των περικοπών, των Μνημονίων – της κινητικότητας, της επισφάλειας και η αντιεκπαιδευτική πολιτική των προγραμμάτων της ΕΕ και θα μπορούσαν να λυθούν ολοκληρωτικά μόνο σε ένα πλαίσιο συνολικής ανατροπής του σχολείου που διαμορφώθηκε με τα προγράμματα της ΕΕ κλπ, σε ένα σχολείο με οργανικές θέσεις για όλους που όχι μόνο θα χώραγε τους υπάρχοντες εκπαιδευτικούς αλλά θα χρειαζόταν χιλιάδες διορισμούς.
Δεν αποδεχόμαστε να ξεχωρίσουμε τους συναδέλφους σε προερχόμενους από την ΠΕ και από τη ΔΕ και να “παίζουμε” με τη συντεχνία είτε από τη μία είτε από την άλλη.
• Η όποια λύση θα πρέπει να μην ξαναμεταφέρει την ευθύνη για όλες τις επιλογές του Υπουργείου στο σύνολο των συναδέλφων με νέους εκβιασμούς και νέες αδικίες για να αντιμετωπίσουν τις παλιότερες αδικίες.

Το Υπουργείο Παιδείας φέρει τεράστια ευθύνη

Δύο μήνες μετά τη σύσταση της επιτροπής που θα εξέταζε το θέμα και ενώ αυτή δε συνεδρίαζε και δεν ανακοίνωνε τίποτα, αιφνιδιάζει με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση.
Την ίδια στιγμή :
Δεν ανακοινώνει όλα τα στοιχεία για τις μετατάξεις όπου να στοιχειοθετούνται συγκεκριμένα όλες οι σκανδαλώδεις περιπτώσεις των μετατάξεων – ρουσφετιών που έκανε η προηγούμενη ηγεσία του Υπ. Παιδείας. Έτσι θα μπορούμε να μιλάμε συγκεκριμένα για την ακύρωση και επιστροφή των συγκεκριμένων σκανδαλωδών μετατάξεων και όχι όλων.
• Δεν παρουσιάζει ολοκληρωμένα τι σημαίνει η απόφασή του σε κάθε ειδικότητα και σε κάθε περιοχή. Ενώ έχει στα χέρια του όλα τα δεδομένα, μεταταγμένοι ανά ειδικότητα και περιοχή και αριθμό με αιτήσεων μετάθεσης (για τις κοινές ειδικότητες) και θα μπορούσε να πει εντελώς συγκεκριμένα αν υπάρχει πρόβλημα (αν το σύνολο των συναδέλφων υπερβαίνει κατά πολύ τις οργανικές θέσεις που είναι αναγκαίες και οφείλει να δημιουργήσει) και σε ποιες περιοχές και πως το αντιμετωπίζει, μένει σε γενικές ανακοινώσεις.

Το σχέδιο που ανακοίνωσε δημιουργεί τεράστια ερωτηματικά σε ουσιαστικά ζητήματα όπως :
Θα ιδρύσει όλες τις οργανικές θέσεις που είναι αναγκαίες για όλα τα σχολεία σε όλες τις ειδικότητες ; έτσι θα μπορεί να καλύψει τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων.
Γιατί ακυρώνει όλες τις μετατάξειςπχ στις μη κοινές ειδικότητες που είναι και η πλειοψηφία των μεταταγμένων (2.346 συνάδελφοι) είναι δεδομένο ότι δε υπάρχει πρόβλημα στην κατάληψη οργανικών θέσεων στην ΠΕ – εκτός αν δεν έχει σκοπό να ιδρύσει όλες τις αναγκαίες οργανικές θέσεις που έχει από τις προτάσεις των δ/νσεων σε όλη τη χώρα!
Θα έχουν δικαίωμα και άλλοι συνάδελφοι της ΔΕ να κάνουν αιτήσεις για μετάταξη και να μπουν μπροστά από τους συναδέλφους που υπηρέτησαν δύο χρόνια στην ΠΕ ;
Μπορεί να διαγράψει τα δύο χρόνια που μεσολάβησαν και αυτό μόνο για τους μεταταγμένους ; γιατί δε θα ακυρώσει, φυσικά και τις διοικητικές πράξεις της κατάληψης των οργανικών τους στη ΔΕ αυτά τα δύο χρόνια.
Γιατί δε δίνει δικαίωμα να γυρίσουν πίσω στη ΔΕ σε εθελοντική βάση, με αίτησή τους, όσοι μεταταγμένοι το επιθυμούν. Για την ενίσχυση αυτής της εκδοχής και όχι μόνο γι αυτό, οφείλει το υπουργείο να ακυρώσει τα Μνημονιακά μέτρα στην εκπαίδευση που οδήγησαν στην κατασκευή των πλεονασμάτων τόσο της αύξησης του διδακτικού ωραρίου στη ΔΕ όσο και στην ακύρωση των συγχωνεύσεων σχολείων και να επανασυστήσει τις αντίστοιχες αναγκαίες οργανικές θέσεις στη ΔΕ.

Σε ότι αφορά τις τοποθετήσεις στις κοινές ειδικότητες

Και με δεδομένο που πρέπει να απαντήσει το υπουργείο ότι θα ιδρύσει όλες τις αναγκαίες οργανικές για την κάλυψη όλων των σχολείων :
Από την αρχή που τέθηκε το ζήτημα και ως παράταξη και ως αιρετοί είχαμε καταγγείλει την παράνομη διαδικασία των μετατάξεων και την υπέρβαση της νόμιμης σειράς καθώς έπρεπε να προηγηθούν οι μεταθέσεις όσων υπηρετούσαν στην ΠΕ και να ακολουθήσουν οι μετατάξεις.

Επίσης είχαμε καταγγείλει τους εκβιασμούς και τις απειλές που δέχονταν οι συνάδελφοι της ΔΕ για να μπουν στις μετατάξεις και είχαμε δηλώσει ότι έπρεπε το σ.κ. να τους καλέσει να μην μπουν στις μετατάξεις και να απαιτήσει την ακύρωσή τους συνολικά και την διεξαγωγή τους σε εθελοντική βάση με την ίδρυση πρώτα των αντίστοιχων οργανικών όπως προβλέπει η νομοθεσία και με τη σειρά που προβλέπει (πρώτα οι μεταθέσεις και μετά οι μετατάξεις) χωρίς αδικίες και τετελεσμένα.

Είχαμε προειδοποιήσει ότι η μετάταξη με τον τρόπο που γίνεται – χωρίς οργανικές – δεν αποτελεί εξασφάλιση για τους συναδέλφους αλλά αντίθετα τους βάζει σε ομηρεία και κινητικότητα ανάλογα με τα κάθε φορά σχέδια του Υπουργείου.

Τότε, δυστυχώς ούτε η ΔΟΕ ούτε η ΟΛΜΕ είχαν πάρει σαφή θέση και κυρίως δε έκαναν κάτι και δε στήριξαν τους συναδέλους να αντιδράσουν.

Ωστόσο σήμερα, δύο χρόνια μετά, δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει γίνει τίποταμόνο για τους μεταταγμένους συναδέλφους και να γυρίσουν πίσω χωρίς κανένα δικαίωμα.
Θα έπρεπε να ανακοινωθούν όλες – οι περισσότερες δυνατές οργανικές θέσεις – όπου θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι μέσα από ενιαίο πίνακα που θα μπουν όσοι συνάδελφοι της ΠΕ έχουν ζητήσει μετάθεση και όσοι μεταταγμένοι υπηρετούν στην ΠΕ, με βάση τα μόρια τους, εξαιρουμένων φυσικά όσων αποδεδειγμένα – με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου αποτελούν μετατάξεις – σκάνδαλα και ρουσφέτια και οι οποίες θα πρέπει να ακυρωθούν. Έτσι θα αντιμετωπίζονταν ισότιμα όλοι οι συνάδελφοι.
Ακόμα και αυτό, που κατά την ταπεινή μας γνώμη μας, είναι το δίκαιο για όλους,  αν δεν το κάνει το υπουργείο Παιδείας, ακόμα και αν επιμείνει στην προτεραιότητα των συναδέλφων που έχουν ζητήσει μετάθεση από την Π.Ε. ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ σε καμία περίπτωση να ακυρωθούν όλες οι μετατάξεις ως μη γενόμενες και να γυρίσουν όλοι οι συνάδελφοι πίσω. Θα πρέπει τουλάχιστον στις κοινές ειδικότητες (Αγγλικών, Μουσικής, Γυμναστών) οι μεταταγμένοι να παραμείνουν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ μετάταξης, να καλύψουν τα εναπομείναντα οργανικά κενά της Α/θμιας και να παραμείνουν στη διάθεση των ΠΥΣΠΕ είτε να καλύψουν οργανικές θέσεις στο οικείο ΠΥΣΔΕ μετάταξης της Β/θμιας μόνο όσοι πραγματικά δεν δύναται να απορροφηθούν και αφού έχουν επανασυσταθεί οι οργανικές τους θέσεις – σ´ αυτή την κατεύθυνση αυτό είναι δυνατό να γίνει με την ακύρωση των Μνημονιακών μέτρων στην εκπαίδευση που οδήγησαν στην κατασκευή των πλεονασμάτων, τόσο της αύξησης του διδακτικού ωραρίου στη ΔΕ όσο και στην ακύρωση των συγχωνεύσεων σχολείων.

Ο αγώνας στους εκπαιδευτικούς

Θεωρούμε πως οι συνάδελφοι μεταταγμένοι και το εκπαιδευτικό κίνημα συνολικά και ενωμένα πρέπει να αντιδράσουν άμεσα και δυναμικά για να ακυρώσουν τα απαράδεκτα σχέδια του Υπουργείου και να εξασφαλίσουν όλους τους συναδελφους και την πλήρη κάλυψη των σχολείων.
Οφείλει η ΔΟΕ και όποιοι “συμβουλεύουν” το Υπουργείο σ´αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε να αφήσουν κατά μέρος τους συντεχνιασμούς και να απαιτήσουν το δίκαιο και τις ανάγκες όλων των συναδέλφων και της εκπαίδευσης.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ των

αιρετού Κώστα Τουλγαρίδη  6977002645,   

kostoulgaridis@yahoo.gr  και αναπληρωτή αιρετού Μιχάλη Μουστάκα, 6947947117 

michmous@gmail.com,

εκλεγμένων με το ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ από:

τους ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΟΧΘΗΣ 

του συλλόγου «ΣΩΚΡΑΤΗΣ»

την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ του συλλόγου «Κ. ΣΩΤΗΡΙΟΥ»

την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ- - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ                                 

του συλλόγου «Α. ΔΕΛΜΟΥΖΟΣ»

τη  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ

του συλλόγου Γλυφάδας/ Βάρης/ Βούλας/ Βάρκιζας/ Βουλιαγμένης