DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Εξώδικη διαμαρτυρία των επιστημονικών ενώσεων ΠΕ05-07-08-19/20

 

     ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διδότου 9 -11 – 10680 ΑΘΗΝΑ

Τηλέφωνα: 3624626 – 3624884 – 3302872

Telefax 3617647 – e-mail roupakiotislaw@gmail.com ………………………………………………………………………………………………………………………

 

  ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Των :

1.      Συνδέσμου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΣΚΓ ΠΕ), που εδρεύει στην Αθήνα, Ζωοδόχου Πηγής, 38-40 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

2.      Πανελληνίου Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Αποφοίτων Πανεπιστημίου (ΠΑΣΥΚΑΓΑ), που εδρεύει στην Αθήνα, Τριανταφυλλοπούλου 7 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

3.      Συλλόγου Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας Πτυχιούχων Πανεπιστημίου (ΣΚΓΓΦΠΠ), που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, Λεωφ. Στράτου 2Α και όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

4.      Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΓΕΠΕ), που εδρεύει στην Καλλιθέα, Πάρνωνος 14 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

5.      Ένωσης Εκπαιδευτικών Εικαστικών Μαθημάτων (ΕΝ.ΕΚ.Ε.Μ.), που εδρεύει στην Αθήνα, Παπαναστασίου 49 και όπως νόμιμα εκπροσωπείται,

6.      Πανελλήνιας Ένωσης Καθηγητών Πληροφορικής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΕΚΑΠ), που εδρεύει στο Κερατσίνι Πειραιά, Μυστρά 23 και Έλλης και όπως νόμιμα εκπροσωπείται

 

και των 138 φυσικών προσώπων

 

                                                          ΠΡΟΣ

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Α. Παπανδρέου 37, Μαρούσι), όπως νόμιμα εκπροσωπείται από τον Υπουργό αυτού.

Κοινοποίηση :

Στο Διευθυντή του γραφείου του κ. Πρωθυπουργού ( Ηρώδου Αττικού 19).

                                ---------------------------------------

 

Όπως σας είναι γνωστό, από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων εκδόθηκε η 137644/Ε1/03-09-2015 εγκύκλιος - απόφαση σας με την οποία δίδονται οδηγίες προς τις διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τη διαδικασία τοποθετήσεων σε οργανικές και λειτουργικές θέσεις των εκπαιδευτικών που εκκρεμεί η τοποθέτησή τους, μεταξύ άλλων δε και η οριστική τοποθέτηση εμάς των μεταταχθέντων υποχρεωτικά από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση πριν από δύο έτη.

Ωστόσο εμείς οι υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 τοποθετούμαστε σε προσωρινές θέσεις, με την επίκληση ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η σύσταση των οργανικών θέσεών μας.

Η απόφασή σας αυτή, ως είναι εύλογο, προκάλεσε αγανάκτηση σ’ εμάς επειδή το Υπουργείο μας κρατά για τρίτο έτος σε ομηρία και δεν ολοκληρώνει –γιατί άραγε;- τη διαδικασία ορισμού όλων των οργανικών θέσεων, παρ’ ότι εμείς από την υποχρεωτική μετάταξή μας, από τη Δευτεροβάθμια στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (50200/Δ1/4-5-2012 Κ.Υ.Α., Ν. 4172/2013 άρθρο 87 παρ. 11), καλύπτουμε τις ανάγκες που αντιστοιχούν στις θέσεις για τις οποίες το Υπουργείο ολιγωρεί να τις ορίσει ως οργανικές.

Θα προσθέταμε μάλιστα ότι η παραπάνω απόφαση - εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας για τις τοποθετήσεις του τρέχοντος σχολικού έτους τουλάχιστον ως προς τη δική μας κατηγορία εκφεύγει κατ’ ουσίαν των ορίων του νόμου, εφόσον υπάρχει ήδη νομοθετική ρύθμιση από διετίας δεσμευτική για το  Υπουργείο να εκδώσει απόφαση σύστασης των οργανικών θέσεων που να αφορά όλους τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς όλων των παραπάνω κλάδων από τη Δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Ειδικότερα από τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του Ν. 4174/2013, ορίζεται μεταξύ άλλων ότι με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων καθορίζεται ο αριθμός των εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα και διεύθυνση εκπαίδευσης, που υποχρεωτικά μετατάσσονται στις οριζόμενες στην ίδια απόφαση κενές ή συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις εκπαιδευτικού ή διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με το βαθμό και το Μ.Κ. που κατέχουν, σε υπηρεσίες ή φορείς του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενουμένων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας.          

Έτσι, με βάση τις διατάξεις αυτές και δυνάμει αλλεπάλληλων υπουργικών αποφάσεων, μεταταχθήκαμε υποχρεωτικά στις περιοχές όπου και μέχρι σήμερα παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, πλην όμως στην άβολη νομικά κατάσταση της προσωρινότητας, ως προς τις θέσεις, τις ανάγκες των οποίων αδιαλείπτως καλύπτουμε.

Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι προφανής η υποχρέωση του Υπουργείου Παιδείας για την άμεση σύσταση όλων των παραπάνω οργανικών θέσεων, ισάριθμων με όλους εμάς τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων από τη δευτεροβάθμια στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας δεν τηρήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013 -2014, από τις οριστικές τοποθετήσεις του οποίου παρανόμως εξαιρεθήκαμε, το γεγονός δε ότι με τις σχετικές εγκυκλίους του Υπουργείου, Νοεμβρίου 2014 και Φεβρουαρίου 2015 κλήθηκαν όλοι οι εκπαιδευτικοί, που είχαν μεταταγεί όπως παραπάνω αναφέρεται, να υποβάλλουν δήλωση οριστικής τοποθέτησης, όπως και πράξαμε, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη ευθύνη για το Υπουργείο, επειδή αυτό αδράνησε ή αδιαφόρησε να ορίσει τις οργανικές θέσεις.

Οι συνέπειες, λειτουργικές, παιδαγωγικές, ατομικές ή οικογενειακές, εξαιτίας της επιλογής ή άρνησης του Υπουργείου να ενεργήσει τα νόμιμα είναι προφανέστατες, τις οποίες το Υπουργείο δεν δικαιούται να αγνοεί. Τονίζεται μάλιστα ότι η διοίκηση παρανομεί εν προκειμένω, επειδή με θετική πράξη της παραβαίνει τον νόμο άλλως επειδή αρνείται να πράξει ό,τι της επιβάλλει ο νόμος, εφόσον όπως και παραπάνω αναφέρεται στο νόμο για τη ρύθμιση της συγκεκριμένης έννομης σχέσης απαιτείται έκδοση εκτελεστής διοικητικής πράξης.

Είτε στη μία είτε στην άλλη εκδοχή το Υπουργείο παραβιάζει το νόμο αλλά με έκδηλο τρόπο και τις συνταγματικώς διασφαλισμένες αρχές της χρηστής διοίκησης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των διοικουμένων προς το κράτος, εφόσον το Υπουργείο, σύμφωνα με τα παραπάνω,  παραλείπει να προβεί σε οφειλόμενη νόμιμη ενέργεια και συγκεκριμένα αρνείται την έκδοση απόφασης, με την οποία θα συστήνει οργανικές θέσεις, ισάριθμες με όλους εμάς τους μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς των παραπάνω κλάδων όπως προβλέπονται στην διάταξη της παρ. 11 του άρθρου του άρθρου 82 του Ν. 4172/2013.

           Για τους λόγους αυτούς ζητούμε από το Υπουργείο να συστήσει άμεσα όλες τις αναγκαίες και προβλεπόμενες ουσιαστικώς κατά νόμο οργανικές θέσεις και να διαθέσει σ’ εμάς τους υποχρεωτικώς μεταταχθέντες εκπαιδευτικούς όλων των παραπάνω κλάδων ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ19-20 και ΠΕ32 ειδικοτήτων.

Σε περίπτωση μη έκδοση της αναμενόμενης και καθ’ υποχρέωσή του Υπουργείου της σχετικής υπουργικής απόφασης μετά το πέρας του οριζομένου από τον νόμο τριμήνου από την επίδοση της παρούσας, θα βρεθούμε στη δύσκολη θέση να διεκδικήσουμε την αποκατάσταση της νομιμότητας, επιλογή, την οποία  οφείλετε να την καταστήσετε μη αναγκαία, ώστε, πέραν όσων παραπάνω αναφέρονται, να αποφευχθεί, με ευθύνη σας, η διαταραχή στις σχέσεις μας στο ιδιαίτερα ευαίσθητο πεδίο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Δικαστικός επιμελητής να επιδώσει την παρούσα σε αυτούς που απευθύνεται για τις νόμιμες συνέπειες.

                                                                            Αθήνα, 16/9/2015

                                                                   Ο πληρεξούσιος δικηγόρος