DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων του ΤΓΓΦ του ΑΠΘ

Δημοσιεύτηκε στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ Β΄, Αρ. Φύλλου 2281/5-07-2107) η Υπουργική Απόφαση με την οποία καθορίζονται οι όροι για την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τους πτυχιούχους του ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας των πτυχιούχων του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. β' του ν. 3848/2010 (Α' 71) «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού - καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 παρ. 22 περ. β' του ν. 4186/2013 (Α' 193).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 36 παρ. 22 περ. ε του ν. 4186/2013 (Α' 193).
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3966/2011 (Α' 118) «Θεσμικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων, Ίδρυση Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α' 98).
6. Το με αρ. πρωτ. 14354/01-03-2017 έγγραφο της Γραμματείας Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με θέμα: «Επικαιροποίηση της με αριθμό 13778/5-2-2016 απόφασης της Συγκλήτου (συνεδρίαση με αριθμό 2908/8-4-2015) σχετικά με την εξασφάλιση παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας», όπως διατυπώνεται στα πρακτικά της με αριθμό 2939/23-02-2017 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
7. Την υπ' αριθμ. 14/23-03-2017 πράξη του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
8. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού του ΥΠ.Π.Ε.Θ. για τις δαπάνες που καλύπτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 92929/Β1/2-6-2017 εισήγηση του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α' 143), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α' 129) της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, διαπιστώνουμε:

Την εξασφάλιση της παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας σε όσους εκ των πτυχιούχων, ακαδημαϊκού έτους εισαγωγής 2013-2014 και εφεξής, του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν και εξετάστηκαν επιτυχώς σε οκτώ (8) τουλάχιστον διδακτικά αντικείμενα, δύο (2) τουλάχιστον από κάθε μία από τις ακόλουθες θεματικές περιοχές:
1. Θέματα εκπαίδευσης και αγωγής
2. Θέματα μάθησης και διδασκαλίας
3. Ειδική διδακτική και πρακτική άσκηση
οι οποίες εμπεριέχονται στο πρόγραμμα σπουδών του
εν λόγω Τμήματος.
Βεβαίωση περί της επιτυχούς παρακολούθησης των ανωτέρω διδακτικών αντικειμένων εκδίδεται αρμοδίως από το Τμήμα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 20 Ιουνίου 2017

Ο Υπουργός
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

 

ΤΟ ΦΕΚ