DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΟΧΗ!

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΟΧΗ!
396 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ

ΔΙΚΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ

22.08.2006 Ε-Μail: Ερωτήσεις, διευκρινίσεις σχετικά με τον αριθμό διορισμών της επόμενης διετίας και την τοποθέτηση αναπληρωτών 2006-07
Όλα τα μηνύματα θα απαντηθούν, αρκεί να υπάρχουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, Τηλέφωνο, E-mail, σειρά κατάταξης στον Πίνακα Αναπληρωτών, "ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ"/"ΟΧΙ ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ", κ.α.).

01.09.2006 Σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ (Αρ. 10Π/2006) ο αριθμός των θέσεων για τον κλάδο ΠΕ 07 (Γερμανικής) καθορίζεται σε 396. Έτσι, το ΥΠΕΠΘ λαμβάνει υπόψη του τις ανάγκες που προκύπτουν με την εισαγωγή της Δεύτερης Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
Στην προκήρυξη αναφέρεται ότι «οι διοριστέοι των κλάδων ΠΕ05 Γαλλικής Γλώσσας, ΠΕ06 Αγγλικής Γλώσσας, ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας και ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής, θα διατεθούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ανάλογα με τις ανάγκες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Η προκήρυξη: 10Π/2006 (ΦΕΚ 500/24.8.2006-Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ)


ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΣ

Α) Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης απέστειλε στις 21.03.2006 υπόμνημα προς την Υπουργό Παιδείας, κ. Γιαννάκου, στο οποίο περιγράφεται η σημερινή κατάσταση του κλάδου μας και οι πραγματικές ανάγκες που θα διαμορφωθούν με τις εξελίξεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Απόσπασμα:
«…Αξιότιμη Κυρία Υπουργέ,
για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε, πριν καταλήξετε στον τελικό αριθμό των θέσεων μονίμων καθηγητών Γερμανικής (ΠΕ07) που θα προκηρυχθούν στο διαγωνισμό ΑΣΕΠ 2006, να συνυπολογίσετε τις πραγματικές ανάγκες που έχουν προκύψει και θα προκύψουν στις σχολικές μονάδες. Ζητούμε να σταματήσει η αδικία που υφίσταται ο κλάδος μας και πιστεύουμε πως το μάθημα της Γερμανικής Γλώσσας θα πρέπει να το διδάσκουν σε όλη τη χώρα μόνιμα διορισμένοι καθηγητές Γερμανικής από την πρώτη μέρα έναρξης κάθε σχολικού έτους…»

Β) Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης με πρωτοβουλία της Τοπικής Επιτροπής Ιωαννίνων κατέθεσε στις 13.04.2006 υπόμνημα στο βουλευτή ΠΑΣΟΚ Ιωαννίνων, κ. Παντούλα, ο οποίος υπέβαλλε το ερώτημά μας στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικού Ελέγχου. Το ΥΠΕΠΘ εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση στην Ερώτηση, με αριθμό 10901/18.05.2006.

Απόσπασμα:
«Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας Π.Ε. εκφράζει την ανησυχία της για το μέλλον της διδασκαλίας της Γερμανικής γλώσσας, καθώς 12 χρόνια μετά την εισαγωγή της στην εκπαίδευση το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες.
Επειδή ο αριθμός των συναδέλφων που έχουν διοριστεί τα προηγούμενα χρόνια είναι εξαιρετικά χαμηλός σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της εκπαίδευσης και επειδή το αίτημα της ελληνικής κοινωνίας για δημόσια ξενόγλωσση εκπαίδευση παραμένει επίκαιρο, θα θέλαμε να ρωτηθεί εκ μέρους σας η κ. Υπουργός για τα εξής:

1. Τι προτίθεται να κάνει για να καλυφθούν όλα τα κενά καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας την επόμενη χρονιά έτσι ώστε να μην χάνονται πολύτιμες ώρες διδασκαλίας.

2. Τι προγραμματίζει όσον αφορά τον διορισμό καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας για την επόμενη διετία με βάση τα τουλάχιστον 400 οργανικά κενά που προκύπτουν αν αθροίσει κανείς τα επίσημα στοιχεία των Δ/νσεων Β/θμιας Εκπ/σης (Φεβρουάριος 2006) και αν υπολογίσει κανείς τα κενά που έχουν κατατμηθεί (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2005) προκειμένου να τοποθετηθούν ωρομίσθιοι καθηγητές».


Το ΥΠΕΠΘ για πρώτη φορά έλαβε αποφάσεις που εναρμονίζονται με τις πραγματικές ανάγκες των σχολικών μονάδων συνεκτιμώντας τις προτάσεις που κατατέθηκαν από άμεσα ενδιαφερόμενους. Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης, με την αίσθηση της πλήρους δικαίωσης, θα συνεχίσει να παρεμβαίνει κριτικά και δημιουργικά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν στον κλάδο ΠΕ07, σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης καλεί τους συναδέλφους να συμμετάσχουν στις επιμορφωτικές δραστηριότητες του ερχόμενου Σεπτεμβρίου. Στις Εκθέσεις Βιβλίου-Ημερίδες Επιμόρφωσης έχουν προγραμματιστεί 45λεπτες ενημερωτικές συναντήσεις με θέμα την κατάσταση που διαμορφώνεται στο εργασιακό τοπίο των καθηγητών Γερμανικής Γλώσσας.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΕΠ-ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ

Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλουν οι υποψήφιοι για συμμετοχή στο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (μέχρι την 29η Σεπτεμβρίου 2006):


Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST, που διανέμεται στα ΕΛΤΑ, τα εξής:
α) Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
β) Ειδικό έντυπο «Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση»
γ) Φωτοαντίγραφο διπλής όψεως της ανωτέρω συμπληρωμένης αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης.
δ) Παράβολο είκοσι (20) Ευρώ που εκδίδεται από Δημόσιο Ταμείο, άλλως η αίτηση δεν λαμβάνεται υπόψη.
ε) Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου στο οποίο να αναγράφεται η ακριβής αριθμητική βαθμολογία και το έτος κτήσης αυτού.
Επίσης εφόσον τα κατέχουν, τους κατωτέρω τίτλους και την τυχόν προϋπηρεσία τους.
στ) Επικυρωμένο μεταπτυχιακό τίτλο διάρκειας φοιτήσεως ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους.
ζ) Επικυρωμένο διδακτορικό τίτλο.
η) Έντυπο «Υπεύθυνη Δήλωση Προϋπηρεσίας» στο οποίο συμπληρώνεται η εκπαιδευτική προϋπηρεσία που προκύπτει από τις επισυναπτόμενες βεβαιώσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί (1η Σεπτεμβρίου 2006):

α) Αντίγραφο Πτυχίου
β) Φωτοτυπία ταυτότητας
γ) Πιστοποιητικό Υγείας (εκδίδεται από την Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή)
δ) Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης από τον Δήμο που είναι γραμμένος
ε) Βεβαίωση προϋπηρεσίας ( πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο, από την Δ/νση ) εφ’όσον έχουν εργαστεί ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι
στ) Ανάληψη υπηρεσίας από κάθε σχολική μονάδα που εργάστηκαν
Σημείωση: το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου εκδίδεται πλέον ενδοϋπηρεσιακά.

www.alfavita.gr
www.deutsch.gr

υπόμνημα

υπόμνημα

ανακοίνωση-απάντηση