DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΕΡΕΥΝΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07 ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΡΕΥΝΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07 ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
22.09.2007 ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ07
22.09.2007 Η Επιτροπή Ερευνών δημοσιεύει στοιχεία από τις δηλώσεις-αιτήσεις για πρόσληψη Αναπληρωτών σύμφωνα με τις απαντήσεις 176 συναδέλφων ΠΕ07 (από τους 200 πρώτους του Πίνακα Αναπληρωτών) που συμμετείχαν στην έρευνα της Πανελλήνιας Ένωσης. Τα αποτελέσματα της έρευνας χωρίζονται σε τέσσερις ισόποσες ομάδες των 50 συναδέλφων, έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι εκτιμήσεις του κάθε ενδιαφερόμενου:

1-50
«ΝΑΙ σε όλα» 23
«ΟΧΙ σε όλα» 20
Δεν συμμετείχαν 7

51-100
«ΝΑΙ σε όλα» 29
«ΟΧΙ σε όλα» 18
Δεν συμμετείχαν 3

101-150
«ΝΑΙ σε όλα» 25
«ΟΧΙ σε όλα» 20
Δεν συμμετείχαν 5

151-200
«ΝΑΙ σε όλα» 27
«ΟΧΙ σε όλα» 18
Δεν συμμετείχαν 5

Δημοφιλείς περιοχές που δήλωσαν οι συνάδελφοι με την ένδειξη «ΟΧΙ σε όλα»:
Αττική, Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Πέλλα), Νότιο Αιγαίο (Κυκλάδες), Κρήτη (Ηράκλειο), Θεσσαλία (Τρίκαλα), Θράκη (Έβρος).

Σημείωση: Αναλυτικότερα στοιχεία της δήλωσης-αίτησης κάθε συναδέλφου που συμμετείχε στην έρευνα δεν είναι δυνατό να δημοσιευτούν.
Επισήμανση: Κατά τη διαδικασία πρόσληψης Αναπληρωτών η κατηγορία «Τρίτεκνοι» συμμετέχει κατά 20% σε κάθε κύμα.

21.09.2007 Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η Επιτροπή Ερευνών προκύπτουν τα εξής:

- Στις περισσότερες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ολοκληρώνεται αυτές τις μέρες η οριστική τοποθέτηση των νεοδιόριστων συναδέλφων ΠΕ07 σε σχολικές μονάδες.
- Ένας αριθμός νεοδιόριστων συναδέλφων έχει αναλάβει ώρες και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ αυξημένος είναι και ο αριθμός τοποθετήσεων σε Ενιαία Λύκεια και μονάδες της Τεχνικής Εκπαίδευσης σε σχέση με πέρσι.
- Τα λειτουργικά κενά που έχουν διαπιστωθεί από έρευνα σε 42 Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρχονται σε 89 (ογδόντα εννέα). Εκκρεμεί η έρευνα στις υπόλοιπες Διευθύνσεις και η αποστολή των κενών από τα κατά τόπους ΠΥΣΔΕ στο Υπουργείο Παιδείας. Ο αριθμός αυτός θα μεταβληθεί μετά τις αποσπάσεις υπεράριθμων-νεοδιόριστων και μετά από νέες άδειες.
- Η τάση για εισαγωγή της Γερμανικής Γλώσσας σε νέα Γυμνάσια συνεχίζεται και φέτος χάρη στο συντονισμό των συναδέλφων. Ήδη έχουν συγκροτηθεί τμήματα σε νέα Γυμνάσια (Αττική, Ιωάννινα, Εύβοια, Αιτωλοακαρνανία, Ηλεία, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Χανιά, Άρτα, Δωδεκάνησα, κ.α.), γεγονός ιδιαίτερης σημασίας για τις επόμενες γενιές των συναδέλφων.

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης εναντιώνεται στις συμπτύξεις τμημάτων που έχουν παρατηρηθεί κυρίως στην Αττική και στην κατάτμηση των λειτουργικών κενών σε ώρες που προορίζονται για ωρομίσθιους. Ενημερώστε άμεσα το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης για τα λειτουργικά κενά της περιοχής σας:
ds@deutsch.gr

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ07: TA ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

20.09.2007 (έβδομη δημοσίευση) Σύμφωνα με τις 176 απαντήσεις συναδέλφων που βρίσκονται στον Πίνακα Αναπληρωτών (από το 1 έως το 200) προκύπτουν τα εξής:

Συνάδελφοι που έχουν δηλώσει ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ 101
Συνάδελφοι που δεν έχουν δηλώσει ΝΑΙ ΣΕ ΟΛΑ 75
Συνάδελφοι που δεν έχουν απαντήσει 24


Ποσοστό συμμετοχής στην έρευνα: 88%

Το Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης θα ενημερώσει τους συναδέλφους σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του ΥΠΕΠΘ για τις τοποθετήσεις του πρώτου κύματος αναπληρωτών.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ!

Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης: Καλούνται οι 383 συνάδελφοι που τοποθετούνται και αναλαμβάνουν υπηρεσία στις Δ/νσεις Β/θμιας Εκπ/σης να ενημερώσουν με E-Mail (ανάληψη υπηρεσίας νεοδιόριστου ΠΕ07) την Πανελλήνια Ένωση για τη σχολική μονάδα οριστικής τοποθέτησής τους, για τις ώρες που αναλαμβάνουν καθώς και να μεταφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία για ύπαρξη λειτουργικών κενών ή κενών στη Δ/νση τοποθέτησής τους.
Π.χ. Παπαδοπούλου Μαρία, Β-Α-Πειραιά, 14ο Γσιο Πειραιά (14 ώρες) και 4ο Λύκειο Πειραιά (6 ώρες)
Υπάρχει κενό 12 ωρών στο 15ο Γσιο Πειραιά
.

Κατεβάστε, συμπληρώστε και αποστείλετε το Έντυπο έρευνας στο MAIL info@deutsch.gr.

Τα αποτελέσματα της έρευνας θα αξιοποιηθούν στην επιχειρηματολογία του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ένωσης έτσι ώστε να καλυφθούν έγκαιρα όλες οι ανάγκες και να μη χαθούν πολύτιμες διδακτικές ώρες.

Επισήμανση: Οι συνάδελφοι (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) που θα διδάξουν φέτος τη Γερμανικής Γλώσσα για πρώτη φορά σε ένα από τα ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ θα βραβευτούν από το Δ.Σ. για την προσφορά τους στον κλάδο.

Βλέπε επίσης: Εγκύκλιος ΥΠΕΠΘ για τη συμπλήρωση ωραρίου στην Α/θμια Εκπαίδευση