DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ

ΕΠΙΤΥΧΗΣ Η ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥΣ
χάρη στην ανταπόκριση των συναδέλφων
- διορίζονται όλοι οι συνάδελφοι της έρευνας
- στην περιοχή των 11,5 μορίων η βάση διορισμού
- απόλυτη πρόβλεψη των επιλαχόντων του ΑΣΕΠ

aktuell τεύχος 16 (σελ. 16, 17) και τεύχος 17 (σελ. 15)

Απόλυτα επιτυχής χαρακτηρίζεται η τελευταία μεγάλη έρευνα που πρ
αγματοποίησε η Επιτροπή Ερευνών της Πανελλήνιας Ένωσης σχετικά με τους διορισμούς της φετινής χρονιάς. Από το Φεβρουάριο του 2008 γνώριζαν οι 132 συνάδελφοι πως θα διοριστούν με το 40% στην εκπαίδευση, ενώ τον Απρίλιο δημοσιεύτηκε η συνέχεια της έρευνας με τη
ρύθμιση του ΥΠΕΠΘ. Έτσι, από νωρίς γνώριζαν και οι 62 τελευταίοι από τους 364 συνολικά συναδέλφους πως διορίζονται ως επιλαχόντες του ΑΣΕΠ 2006.

Η μεθοδολογία της -μοναδικής στην ελληνική εκπαίδευση- έρευνας βασίζεται στην άμεση επικοινωνία και αλληλοτροφοδότηση στοιχείων μεταξύ Επιτροπής Ερευνών και συναδέλφων, γεγονός που το επιτρέπει η ιδιότητα του τακτικού μέλους στην Πανελλήνια Ένωση που φέρει η μεγάλη πλειοψηφία του κλάδου μας. Η Πανελλήνια Ένωση εμφανίζει φέτος ποσοστά τακτικών μελών άνω του 70% στον κλάδο των καθηγητών Γερμανικής Φιλολογίας.

Για την έρευνα
- Τα ονόματα των συναδέλφων που δημοσιεύτηκαν στην έρευνα συμπεριλαμβάνονται στα 164 πρώτα ονόματα του προσωρινού Πίνακα του ΥΠΕΠΘ που πρόκειται να διοριστούν και -το κυριότερο- δεν έφεραν αστερίσκο. Τα 4 νέα ονόματα βρίσκονται μέσα στο περιθώριο σφάλματος.

- Η τελευταία συνάδελφος που θα διοριστεί θα έχει 11,731 μόρια καθαρής προϋπηρεσίας. Η πρόβλεψη της έρευνας ήταν συγκεκριμένη: “…και η βάση διορισμού «κατεβαίνει» στην περιοχή των 11,5 μηνών
πραγματικής προϋπηρεσίας”.
- Στην έρευνα δημοσιεύτηκε το όνομα της συναδέλφισσας γύρω από το οποίο θα ολοκληρωθεί η πρόσληψη αριθμού επιλαχόντων του ΑΣΕΠ 2006. Και πέρσι στις 6 Ιουλίου, την ημέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα μας πως “…ο τελευταίος επιλαχών ΠΕ07 θα ξεπεράσει τον α/α 470 του πίνακα επιτυχόντων”.
(Zip
από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ)

Σημ.: Η
είσοδος στον πίνακα συναδέλφων από το εξωτερικό δεν είναι δυνατόν να προβλεφτεί, ενώ η πραγματική σειρά κατάταξης του κάθε συναδέλφου εμφανίζει διακύμανση λόγω της δυσκολίας που παρουσιάζει η καταγραφή πολλών ωρομισθιών και στις δύο βαθμίδες.


Ανακοίνωση για τους προσωρινούς πίνακες
Σήμερα ανακοινώθηκαν από το ΥΠΕΠΘ οι προσωρινοί πίνακες Διορισμών, από τους οποίους θα γίνουν οι διορισμοί του 30μηνου, του 24μηνου και του 40%, και Αναπληρωτών, από τους οποίους θα προσληφθούν αναπληρωτές και ωρομίσθιοι κατά το σχολικό έτος 2007-08. Επίσης δημοσιεύτηκαν προσωρινοί πίνακες Μηδενικής Προϋπηρεσίας στους οποίους εντάσσονται όσοι δεν έχουν μόρια ΑΣΕΠ και κατατάσσονται σύμφωνα με το έτος λήψης Πτυχίου. Οι πίνακες Ωρομισθίων ανά περιφέρεια θα ανακοινωθούν μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εξετάσης των ενστάσεων.

Για τους διορισμούς

Την επόμενη εβδομάδα θα κληθεί να υποβάλλει αίτηση για μόνιμο διορισμό ένας αριθμός συναδέλφων ΠΕ07 μεγαλύτερος από όσους τελικά θα διοριστούν, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ένας μικρός αριθμός συναδέλφων που θα διοριστούν μέσω προϋπηρεσίας θα υποβάλλει και δεύτερη αίτηση για μόνιμο διορισμό λόγω του γεγονότος ότι ανήκει στον πίνακα διοριστέων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2006 (396 θέσεις). Οι αιτήσεις μέσω προϋπηρεσίας εξετάζονται πρώτες, συνεπώς οι συνάδελφοι αυτοί διορίζονται με την προϋπηρεσία τους και παραχωρούν τη θέση του σε αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων. Αίτηση για μόνιμο διορισμό θα υποβάλλουν και οι 136 εναπομείναντες διοριστέοι του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2006 (18 ΑΣΕΠ1+118 ΑΣΕΠ2) μέχρι δηλαδή και τον α/α 396. Φέτος προκύπτουν και 62 θέσεις για επιλαχόντες από τον πίνακα των επιτυχόντων του διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2006. Τα ονόματα όσων συναδέλφων θα κληθούν να καταλάβουν τις κενές αυτές θέσεις έχουν δημοσιευτεί στην έρευνα μας (aktuell τ. 16 και 17, βλ. παραπάνω). Συνοψίζοντας, το φετινό Ιούλιο θα διοριστούν 166 συνάδελφοι με προϋπηρεσια και 136 συνάδελφοι με ΑΣΕΠ, ενώ το φθινόπωρο θα διοριστούν 62 συνάδελφοι ως επιλαχόντες.

Για τις προσλήψεις αναπληρωτών και ωρομισθίων

Ο Πίνακας Αναπληρωτών που έχει δημοσιευτεί περιλαμβάνει πολλά σφάλματα κυρίως στις φετινές προϋπηρεσίες. Με την ολοκλήρωση των ενστάσεων και των φετινών διορισμών θα δημοσιευτεί από το ΥΠΕΠΘ ο διορθωμένος πίνακας Αναπληρωτών από τον οποίον θα γίνουν οι φετινές προσλήψεις συμβασιούχων. Σαν πρώτη εκτίμηση μπορούμε να πούμε πως η επόμενη χρονιά θα έχει τους λιγότερους αναπληρωτές και τους περισσότερους ωρομισθίους όσο ποτέ, εκτός και αν καταφέρουμε μαζικές προσλήψεις Αναπληρωτών και στην Α/θμια, γεγονός που αποτελεί στόχο μας.

Ευχαριστούμε όλους τους συναδέλφους για τη συνεργασία τους στην επιτυχή αυτή έρευνα και θα επανέλθουμε με την πρόβλεψη των διορισμών της διετίας 2009-2010.
Η τηλεφωνική ενημέρωση των νεοδιόριστων -στο τηλέφωνο 6946-339652- θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα μέχρι τη λήξη υποβολής των αιτήσεων. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιτροπή Ερευνών όπως πάντα στο Mail forschung@deutsch.gr


Για την Επιτροπή Ερευνών

Σλίμπας Πάκης
Καρανικόλας Μιχάλης

Περισσότερα: Έρευνες