DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστολή των εκπαιδευτικών των Αρσακείων Σχολείων στους Βουλευτές

Προς τους κ.κ. Βουλευτές της Βουλής των Ελλήνων

                             ΑΙΤΗΜΑ – ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
               Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι βουλευτές,
       Εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας για την επιχειρούμενη εκ νέου προσπάθεια του Υπουργού Παιδείας να περάσει προς ψήφιση την τροπολογία για αναιτιολόγητες και χωρίς έλεγχο από υπηρεσιακά συμβούλια απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προσθήκη στο άσχετο με αυτή νομοσχέδιο του Υπουργείου Μεταφορών για τα ΤΑΞΙ, την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012, μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να την περάσει μέσω του τελικά αποσυρθέντος νομοσχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης την περασμένη Δευτέρα, 26.3.2012.
         Συγκεκριμένα  ο κ. Μπαμπινιώτης ως Πρόεδρος της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας (Φ.Ε.) και εργοδότης των 850 περίπου εκπαιδευτικών των 29 Αρσακείων και Τοσιτσείων Σχολείων Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και Τιράνων, προέβη τον Ιούλιο του 2011 (σε συνδυασμό με το νέο Νόμο 3848/2010 της προκατόχου του στο Υπ. Παιδείας κ. Διαμαντοπούλου) στην απόλυση 2 μονίμων εκπαιδευτικών της Φ.Ε., οι οποίοι μάλιστα κατείχαν οργανικές θέσεις στα, Ισότιμα με τα Δημόσια, Σχολεία της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας.
           Τα αρμόδια για τις δύο αυτές απολύσεις Κεντρικά Συμβούλια του Υπουργείου Παιδείας (βάσει του άρθρου 37 παρ. 1 «περί Ισοτίμων Σχολείων» του νόμου 682/1977) απέρριψαν ομόφωνα (ψήφοι 5 – 0) τις απολύσεις αυτές ως καταχρηστικές. Δηλαδή απέρριψαν την απόλυση μόνιμης Νηπιαγωγού του Αρσακείου Νηπιαγωγείου Πατρών  ( με 17 έτη υπηρεσίας ) και  μόνιμου Καθηγητή Μαθηματικών του Α´ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού  ( με 12 έτη υπηρεσίας).
        Μάλιστα υπάρχει και πρόσφατη ομόφωνη Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που αποφαίνεται ότι τα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Παιδείας (Κ.Υ.Σ.Π.Ε. – Πρωτοβάθμιο και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.- Δευτεροβάθμιο) σύννομα έλεγξαν τη νομιμότητα ή μη των απολύσεων – καταγγελιών σύμβασης των 2 εκπαιδευτικών. Η γνωμοδότηση αυτή έχει υπογραφεί, και με τον τρόπο αυτό έχει γίνει και αποδεκτή, από όλη την ιεραρχία του Υπουργείου Παιδείας, περιέργως όμως δεν υπογράφεται από τον κ. Μπαμπινιώτη ως Υπουργό Παιδείας τώρα !!!!.

       Ξαφνικά ο κ. Μπαμπινιώτης στην πρώτη του ενέργεια από τη νέα του θέση ως Υπουργός Παιδείας κατέθεσε τροπολογία, η οποία επρόκειτο αρχικά να συζητηθεί τη Δευτέρα 26.3.2012 ( ενσωματωμένη στο εντελώς άσχετο νομοσχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης !!!!) και τώρα την Δευτέρα 2 Απριλίου 2012 ( πάλι ενσωματωμένη σε παντελώς άσχετο νομοσχέδιο) με την οποία επιδιώκει να καταργήσει τον έλεγχο της νομιμότητας των απολύσεων των εκπαιδευτικών από τα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια του Υπουργείου Παιδείας (έλεγχος, ο οποίος κατά τεκμήριο γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα ολίγων μηνών) και να διατηρήσει μόνο το δικαστικό έλεγχο των απολύσεων (έλεγχος ο οποίος υπήρχε ούτως ή άλλως πλην όμως – όπως είναι σε όλους γνωστό- απαιτεί την πάροδο  πολλών ετών μέχρι να πραγματοποιηθεί λόγου του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων). Μάλιστα  ο κ. Μπαμπινιώτης προσπαθεί να περάσει πιθανόν απεριόριστες απολύσεις εκπαιδευτικών αντί της μιας απόλυσης ανά έτος που ισχύει τώρα.
       Ο Υπουργός Παιδείας κ. Μπαμπινιώτης,  με την τροπολογία αυτή που καταθέτει, προβαίνει σε δύο μη σύννομες και απαράδεκτες ενέργειες:
        1) Πλήττει ευθέως το θεσμό της Ισοτιμίας των Σχολείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας τα οποία διοικεί από τη θέση του Προέδρου της, με τον μανδύα του αρμόδιου Υπουργού, αν και η διπλή αυτή ιδιότητά του («Προέδρου – Εργοδότη» και « Υπουργού – Εποπτεύοντος και Ελεγκτού της διοίκησης των Ισοτίμων Σχολείων», άρθ. 2 ν. 682/1977) είναι απόλυτα ασυμβίβαστη.
       Να σημειωθεί ότι η Ισοτιμία των Σχολείων της Φ.Ε. έχει θεσπισθεί από την Πολιτεία με σειρά νόμων και προεδρικών διαταγμάτων από την ίδρυσή τους, το 1836, και δεν έχει υπάρξει ποτέ καμία εισήγηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Φ.Ε. για ενδεχόμενη νομοθετική τροποποίησή της.
        2) Εξυπηρετεί απροκάλυπτα τα κακώς εννοούμενα συμφέροντα των Ιδιοκτητών – Εργοδοτών των Ιδιωτικών και Ισοτίμων Σχολείων (άρα και τα δικά του ως εργοδότου) εις βάρος των εργαζομένων εκπαιδευτικών τους, καταργώντας τον έλεγχο των απολύσεών τους από τα όργανα του αρμοδίου Υπουργείου Παιδείας.
    Παράλληλα προσπαθεί  – αν περάσει την τροπολογία αυτή- να αποδυναμώσει την ισχύ των δύο αποφάσεων των Συμβουλίων Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου που θα δικάσει   την αίτηση ακύρωσης, που έκανε ο ίδιος ως εργοδότης και Πρόεδρος της Φ.Ε.  κατά αυτών. Αποφάσεις οι οποίες δικαίωσαν τους δύο απολυμένους από αυτόν εκπαιδευτικούς, επαναφέροντάς τους στη θέση τους και στην υπηρεσία τους, στα σχολεία της Φ.Ε. ( επαναφορά την οποία πεισματικά και παράτυπα αρνείται να εκτελέσει μέχρι σήμερα από τη θέση του Προέδρου της Φ.Ε. ).
       
Παρακαλούμε θερμά
να μην ψηφιστούν οι διατάξεις 4 και 5 της εν λόγω προσθήκης -τροπολογίας του Υπουργού Παιδείας στο νόμο του Υπουργείου Μεταφορών, οι οποίες α) ανοίγουν τον ασκό του Αιόλου στις απολύσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών και μάλιστα των μονίμων των Ισοτίμων Σχολείων και  β) αρχίζουν να καταργούν πτυχές της Ισοτιμίας των Αρσακείων και όχι μόνον Σχολείων.

              Εκπαιδευτικοί των Αρσακείων και Τοσιτσείων Σχολείων
                                 της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρίας