DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστολή εκπαιδευτικών του Γυμνασίου-Λυκείου του Ντόρτμουντ για τις αποσπάσεις

ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Προς τον Υπουργό Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Αριστείδη Μπαλτά

Με την παρούσα επιστολή εκφράζουμε την έντονη ανησυχία και διαφωνία μας για τον τρόπο με τον οποίο διευθετήθηκε το ζήτημα των αποσπάσεων και παρατάσεων εκπαιδευτικών στα σχολεία του εξωτερικού και συγκεκριμένα στη Γερμανία.

Α. Στο Δελτίο Τύπου του υπουργείου Παιδείας (07.08.15) διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 18 παράγραφος β: «Δυνατότητα νέας απόσπασης στο εξωτερικό δεν υπάρχει για εκπαιδευτικούς που συμπληρώνουν ή έχουν συμπληρώσει πέντε συνολικά έτη απόσπασης». Την ίδια μέρα ωστόσο κυρώθηκαν οι τελικοί πίνακες (ΑΔΑ: 6Χ8Θ46ΓΦΘ3-ΒΣΥ) με ονόματα συναδέλφων που αιτήθηκαν νέα απόσπαση πέραν της πενταετίας και με ονόματα συναδέλφων στους οποίους είχε διαπιστωθεί η λήξη της παράτασης λίγες μέρες νωρίτερα, στις 29.07.15.
Προκύπτει λοιπόν μια ξεκάθαρη αντίφαση ανάμεσα στο Δελτίο Τύπου και στους τελικούς πίνακες, καθώς σ’ αυτούς συμπεριλαμβάνονται τελικά συνάδελφοι οι οποίοι είχαν συμπληρώσει πενταετία.
Επισημαίνουμε ότι μέχρι και τη λήξη της σχολικής χρονιάς (26.06.15) δεν υπήρξε καμία επίσημη πληροφόρηση για το ότι οι εκπαιδευτικοί που αιτήθηκαν νομίμως παράταση θα μπορούσαν να αιτηθούν και εκ νέου απόσπαση. Αυτή η πληροφόρηση έγινε (επιλεκτικά) σε κάποιους συναδέλφους μια εβδομάδα μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Επιλέγουμε την εκδοχή ότι αυτό δεν συνέβη σκόπιμα από καμία πλευρά (ΥΠΟΠΑΙΘ, Συντονιστικό Βερολίνου, ΕΛΜΕ Β.Ρ.Β.). Κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για μια ατυχώς μερική πληροφόρηση.
- Για αυτό τον λόγο επιθυμούμε να επανεξεταστούν άμεσα οι τελικοί πίνακες, έτσι ώστε να προκύψει μια ισότιμη μεταχείριση όλων των συναδέλφων που αιτήθηκαν παράταση και να ανακληθεί το Δελτίο Τύπου (07.08.15).
- Κρίνουμε λογικό και απαραίτητο να δοθεί η ευκαιρία αίτησης για εκ νέου απόσπαση και στους υπόλοιπους συναδέλφους που επιθυμούν να ενταχθούν στους τελικούς πίνακες και δεν είχαν πληροφορηθεί αυτή τη δυνατότητα.
Σε άλλη περίπτωση προκύπτει ολοφάνερα ζήτημα άνισης μεταχείρισης που θα μπορούσε να δημιουργήσει ακόμη και νομικό κώλυμα.
Έτσι, θα πρέπει να διορθωθούν οι τελικοί πίνακες ώστε να παραμείνουν σ’ αυτούς μόνο οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει πενταετία στο εξωτερικό.

Β. Επιπλέον, με την απόφαση να μη δοθούν παρατάσεις στους συναδέλφους εγείρεται το εξής σοβαρότατο οικονομικό ζήτημα:
Στη Γερμανία ισχύουν διαφορετικοί και πολύ πιο αυστηροί νόμοι από την Ελλάδα σε σχέση με τη λήξη συμβολαίων οικίας, τηλεπικοινωνιών κλπ. Κατά κανόνα δηλαδή δεν γίνεται δεκτή η λήξη ενός συμβολαίου αν δεν ζητηθεί τουλάχιστον τρεις μήνες νωρίτερα εγγράφως. Οι εν λόγω συνάδελφοι, εφόσον δεν είχαν λάβει τη λήξη της απόσπασής τους και περίμεναν την ανανέωση της παράτασής τους, δεν προέβησαν εγκαίρως, δηλαδή στα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου, στην αίτηση διακοπής των διάφορων συμβολαίων, όπως το προβλέπει ο γερμανικός νόμος. Αυτό σημαίνει ότι οι συνάδελφοι πλήρωσαν τα ενοίκια των θερινών μηνών, τα κοινόχρηστα κλπ., και οφείλουν να πληρώσουν τουλάχιστον άλλους τρεις μήνες από τη στιγμή που θα το ζητήσουν εγγράφως, δηλαδή από τη στιγμή που διαπιστώθηκε η λήξη της παράτασής τους. Είναι υποχρεωμένοι λοιπόν να πληρώσουν για τουλάχιστον τρεις μήνες διπλό ενοίκιο και πάγια έξοδα, διότι βεβαίως θα πρέπει να βρουν σπίτι και στον τόπο της οργανικής τους θέσης.
Ως γνωστόν όμως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο με τους σημερινούς μισθούς τους. Γνωρίζετε ασφαλώς ότι με τις επιλογές των προηγούμενων κυβερνήσεων ο κλάδος των εκπαιδευτικών υπέστη τεράστια οικονομική ζημιά (περικοπές μισθών, δώρων, επιδομάτων, επιμισθίων). Όλοι οι συνάδελφοι των οποίων διαπιστώθηκε λήξη παράτασης στις 29.07.15 λαμβάνουν εδώ και χρόνια μόνο τον τακτικό μισθό τους (χωρίς επιμίσθιο). Άρα βρίσκονται ήδη σε μεγάλη οικονομική στενότητα. Τώρα πια, κινδυνεύουν να φύγουν από τη Γερμανία χρωστώντας ενοίκια, κοινόχρηστα και τηλεφωνικά πάγια στους γερμανούς ιδιοκτήτες και στις γερμανικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών. Το ακραίο οικονομικό πρόβλημά τους διακυβεύει λοιπόν την ηθική και την αξιοπρέπειά τους, γεγονός που θα μπορούσε να σημαίνει παράλληλα και μια μεγάλη δυσφήμιση του ελληνικού κράτους και ειδικότερα του ΥΠΟΠΑΙΘ.

Ζητούμε λοιπόν να προστατεύσετε τους συναδέλφους από αυτή την οικονομική άβυσσο και από τον κίνδυνο να εκτεθούν ανεπανόρθωτα στο ξένο κράτος.

Συμπερασματικά: Θεωρούμε αναγκαίο να παραμείνουν οι συνάδελφοι αυτή τη χρονιά στη θέση τους. Στην περίπτωση που το υπουργείο επιμείνει στην επιλογή της μη ανανέωσης παρατάσεων πέραν της πενταετίας, να διαπιστωθεί η λήξη παράτασης κατά το σχολικό έτος 2015-16 εγκαίρως, δηλαδή τουλάχιστον τρεις μήνες πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, έτσι ώστε οι συνάδελφοι να μπορέσουν να διακόψουν τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις τους μέσα από τις νόμιμες διαδικασίες.

Με εκτίμηση
Εκπαιδευτικοί της Β.Ρ.Β.
Γυμνάσιο-Λύκειο Ντόρτμουντ