DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστημονικοί φορείς Γαλλικής-Γερμανικής: Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη

Επιστημονικοί φορείς Γαλλικής-Γερμανικής: Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη


ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)  -  www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)  -   www.pasykaga.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟY (APLF)  -  www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)  -  www.deutsch.gr

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Επιστημονικοί φορείς Γαλλικής-Γερμανικής: Συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας κ. Νίκο Φίλη 

Την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2016, εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων των καθηγητών ΠΕ05 Γαλλικής και ΠΕ07 Γερμανικής Φιλολογίας, είχαν συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Νίκο Φίλη. Στη συνάντηση η οποία διήρκεσε πλέον της μιάμισης ώρας, παρευρίσκονταν ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. κ. Σ. Μποφυλάτος και ο Σύμβουλος του Υπουργού κ. Γ. Πολίτης.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εξής:

·   Η Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1324 τ.Β´/11-5-16) και η Διευκρινιστική Εγκύκλιος με αριθμ. 87776/Δ1/30-5-2016 για τα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία. Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων προχώρησαν σε εμπεριστατωμένη ανάλυση των αρνητικών παιδαγωγικών και μορφωτικών συνεπειών που απορρέουν από την εφαρμογή των ως άνω αποφάσεων για τους μαθητές, του δυσμενούς αντίκτυπου στο εργασιακό καθεστώς των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07, αλλά και των σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων για τις οικογένειες των μαθητών. Ταυτόχρονα κατατέθηκαν επίσημα στατιστικά στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι πάνω από το ένα τρίτο των μαθητών θα διδαχθεί τελικά άλλη ξένη γλώσσα από αυτήν που επέλεξε.

·    Το θέμα των μεταταγμένων καθηγητών ΠΕ05 και ΠΕ07 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και η αναγκαιότητα άμεσης απόδοσης οριστικών οργανικών τοποθετήσεων, η οποία και υπογραμμίστηκε ιδιαίτερα.

·     Το πάγιο και ταυτόχρονα καίριο, για την ορθή και αποδοτική διεξαγωγή του μαθήματος της Β’ Ξένης Γλώσσας αίτημα, της λειτουργίας ξενόγλωσσων τμημάτων με λιγότερο αριθμό μαθητών.

·   Η σύνδεση της διδασκαλίας με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΚΠΓ).

·    Το θέμα της χορήγησης επάρκειας προσόντων διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών σε μη Πτυχιούχους Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

·        Η ανάγκη άμεσης υπογραφής της Υπουργικής Απόφασης για την αλλαγή του τρόπου εξέτασης της Ξένης Γλώσσας στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, την επεξεργασία της οποίας έχει ολοκληρώσει η Επιτροπή Ξένων Γλωσσών του Ι.Ε.Π.

·    Η ένταξη της Γαλλικής και της Γερμανικής Γλώσσας στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου.

·    Η επαναφορά της διδασκαλίας της Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας στα ΕΠΑ.Λ.

·        Ο επανακαθορισμός του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων με βάση τις πραγματικές ανάγκες της Εκπαίδευσης.

·   Η ανάγκη εξεύρεσης λύσης για την αποκατάσταση των εργασιακών δικαιωμάτων των εκπαιδευτικών ΠΕ05 και ΠΕ07, οι οποίοι στερούνται το δικαίωμα εκλογής σε θέσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών, λόγω της μη πραγματοποίησης μέχρι σήμερα οργανικής τοποθέτησής τους σε σχολικές μονάδες.

 

Ο Υπουργός άκουσε με προσοχή τις προτάσεις και τις διευκρινίσεις που δώσαμε και μας διαβεβαίωσε ότι η Ξενόγλωσση Εκπαίδευση αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς στόχους του Υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα, αναφορικά με τα αιτήματα των εκπροσώπων των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 ο κύριος Φίλης:

·        Δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει τη δυνατότητα δημιουργίας επιπλέον τμήματος παράλληλης διδασκαλίας της Β´ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια, όπου αυτό είναι εφικτό.

·      Δήλωσε ότι θα εξεταστεί και το κατώτερο όριο-αριθμός για τη δημιουργία τμήματος Β´ Ξένης Γλώσσας.

·    Αναγνώρισε την υποχρέωση του Υπουργείου για απόδοση οργανικών-οριστικών τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες, των συναδέλφων που έχουν μεταταγεί στην Πρωτοβάθμια.

·   Επεσήμανε ότι στόχος του Υπουργείου είναι η δημιουργία δικλείδων ασφαλείας για την εξασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής Φιλολογίας σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης.

·  Αναφέρθηκε στην ενίσχυση δομών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, όπως η Ενισχυτική Διδασκαλία και η Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.

·        Μας διαβεβαίωσε για την πλήρη αξιοποίηση των συναδέλφων ΠΕ05 και ΠΕ07 καθώς και για την πρόθεση διαρκούς συνεργασίας με τους Επιστημονικούς Φορείς αυτών.


Οι εκπρόσωποι των Επιστημονικών Φορέων εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την πρόθεση του Υπουργού να εξετάσει τα ως άνω ζητήματα, καθώς και για την διάθεση διαλόγου και συνεργασίας μαζί τους.

Με αυτό το δεδομένο βρισκόμαστε καταρχήν εν αναμονή των ενδεδειγμένων ενεργειών από πλευράς του Υπουργείου προς την κατεύθυνση άρσης του κρίσιμου και με πολλαπλές συνέπειες ζητήματος που έχει προκύψει αναφορικά με τη διδασκαλία της Β’ Ξένης Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Δηλώνουμε επίσης για μια ακόμα φορά την πρόθεσή μας για ουσιαστική συνεργασία με το Υπουργείο, τόσο αναφορικά με το ως άνω θέμα που χρήζει άμεσης διευθέτησης, όσο και για το σύνολο των ζητημάτων που άπτονται της Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στην χώρα μας.

Επιφυλασσόμαστε τέλος, για τη συνέχιση και εντατικοποίηση του αγώνα μας, σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθούν τα καθόλα δίκαια αιτήματά μας.

Τα Δ.Σ. των Επιστημονικών Φορέων των εκπαιδευτικών Γαλλικής (ΠΕ05) και Γερμανικής (ΠΕ07) Φιλολογίας

Το Δελτίο τύπου για τη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας