DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστημονικές ενώσεις Γερμανικής-Γαλλικής προς την Υφυπουργό Παιδείας: Τι απαντάτε στις φήμες; (09.05.2011)

Αθήνα, 9 Μαΐου 2011
                                                    
                                         Προς: Υφυπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ. κα Εύη Χριστοφιλοπούλου


                               Κοιν: 1. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Κάρολο Παπούλια
                                         2. Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κ. Γεώργιο Παπανδρέου
                                         3. Υπουργό Π.Δ.Β.Μ.Θ., κα Άννα Διαμαντοπούλου
                                         4. Γεν. Γραμματέα Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, κ. Β. Κουλαϊδή,
                                         5.
Ειδικό Γραμματέα Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ, κ. Μ. Κοντογιάννη
                                  


ΘΕΜΑ: Ερωτήματα προς την Υφυπουργό Παιδείας, ως προς την εκπαιδευτική πολιτική που θα εφαρμοστεί αναφορικά με τη β διδασκόμενη ξένη γλώσσα (Γαλλικά, Γερμανικά) στα σχολεία της χώρας

Αξιότιμη κυρία Υπουργέ.

Εδώ και δέκα ημέρες από έγκυρη πηγή πληροφορηθήκαμε ότι στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του ΥΠΔΒΜΘ για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση δεν περιλαμβάνεται η διδασκαλία της β ξένης γλώσσας.
Συγκεκριμένα πληροφορηθήκαμε ότι η β ξένη γλώσσα θα συνεχίσει να διδάσκεται μόνο στα 800 Δημοτικά του πιλοτικού προγράμματος. Επίσης, ότι στα Γυμνάσια θα διδάσκεται μόνο μία β ξένη γλώσσα.
 

Επειδή στελέχη του ΥΠΔΒΜΘ, αρμόδια για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, με τα οποία ήρθαμε αμέσως σε επαφή μας έδωσαν αντικρουόμενες πληροφορίες και δεν διέψευσαν με πειστικό τρόπο τις πληροφορίες που είχαμε

Επειδή αυτές οι πληροφορίες δημιούργησαν μεγάλη ανησυχία και ανασφάλεια στους 5000 καθηγητές τους οποίους εκπροσωπούμε

Επειδή η συνάντηση μαζί σας την οποία έχουμε ζητήσει δεν κατέστη ακόμα δυνατόν να πραγματοποιηθεί

Επειδή αγωνιούμε ότι οι προτάσεις αυτές θα υλοποιηθούν χωρίς οι Επιστημονικοί φορείς των καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας να μπορέσουμε να καταθέσουμε τις προτάσεις και την επιχειρηματολογία μας και να έχουμε μία εποικοδομητική συζήτηση μαζί σας
 

Ζητάμε, πριν λάβετε οριστικές αποφάσεις, οι οποίες θα καθορίσουν το μέλλον της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα, των μαθητών/μαθητριών του ελληνικού σχολείου και των καθηγητών/καθηγητριών ΠΕ05 και ΠΕ07, να έχουμε μαζί σας μία συνάντηση, όσο το δυνατόν συντομότερα επιτρέπουν οι υποχρεώσεις σας ώστε να μας απαντήσετε επίσημα στα ερωτήματα, τα οποία εύλογα μας απασχολούν.

- Υφίσταται ενιαία και συνεκτική εκπαιδευτική πολιτική ως προς τη 2η διδασκόμενη ξένη γλώσσα στο ελληνικό δημόσιο σχολείο στην Π/ θμια και Δ/ θμια εκπαίδευση; Γιατί δεν υφίσταται διαφάνεια ως προς τη διατύπωση των θέσεων του Υπουργείου πριν την λήψη των τελικών αποφάσεων και την επιβολή τους; Γιατί έχουμε την αίσθηση, ας μας επιτραπεί η έκφραση, ενός «κρυφτού», που μάλλον παραπέμπει στο «χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου»;

- Αν ισχύει κάτι τέτοιο, θα εξακολουθήσει να παραμένει επίκαιρη όσο ποτέ η ιστορική ρήση: «η μεταρρύθμιση που δεν έγινε». Υφίσταται η αρχή της συνέχειας στην εφαρμοζόμενη ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική και ειδικότερα ως προς τη β ξένη γλώσσα; Υφίστανται τάση και αποφάσεις διορθωτικών κινήσεων του υπάρχοντος σχεδιασμού και εφαρμογής και βούληση περαιτέρω βελτίωσής τους;  Όταν μάλιστα, είναι σαφές ότι προηγούμενη εφαρμογή είχε τύχει συγχρηματοδότησης, οπότε είναι εκ των ων ουκ άνευ επιβεβλημένη η διατήρηση της αρχής της συνέχειας.
- Προβλέπεται η σύνδεση της διδασκαλίας της 2ης ξένης γλώσσας με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, όταν μάλιστα με το έσοδο των παραβόλων είναι δυνατόν να αυξηθούν τα έσοδα του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ; Επιπλέον η πρόταση αυτή είναι ανέξοδη αν αξιοποιηθεί σωστά το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, προκειμένου να επέλθει, και στην με πράξεις επικέντρωση στην αρχή «πρώτα ο μαθητής».

Γνωρίζετε, από τα επεξεργασμένα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, ότι το επιχείρημα, σύμφωνα με το οποίο το υπάρχον διορισμένο προσωπικό δεν επαρκεί για κάλυψη όλων των δημοτικών της χώρας, δεν ευσταθεί.


Ήδη, κατά το τρέχον σχολικό έτος πλεόναζε σημαντικότατος αριθμός καθηγητών Γαλλικής και Γερμανικής Γλώσσας, το οποίο απασχολήθηκε είτε με β ανάθεση είτε σε διοικητικές θέσεις. Σε αυτόν τον αριθμό δεν έχουν συνυπολογισθεί οι πλεονάζοντες καθηγητές, που θα προκύψουν από την κατάργηση στην πράξη της διδασκαλίας της β ξένης γλώσσας στα Λύκεια και από τις καταργήσεις/ συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων. Τι δικαιολογεί, λοιπόν, μια τέτοια απόφαση;


- Η ηγεσία του Υπουργείου θεωρεί ότι το «πρώτα ο μαθητής» δεν επιτυγχάνεται με το να τον εφοδιάσει με τη γνώση και την πιστοποίηση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας, ώστε να γίνει περισσότερο εγγράμματος και συγχρόνως ανταγωνιστικός πολίτης στην αγορά εργασίας στη χώρα μας, στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο; Οι μεθοδολογικές τεχνικές που αξιοποιούνται  στις ξένες γλώσσες συνδέονται άρρηκτα με την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας και του πολιτισμού.  

- Μπορείτε να πείσετε τους γονείς ότι στοχεύετε στο καλό των παιδιών τους εάν καταργήσετε τη διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας από το Δημοτικό; Όταν οι ίδιοι, σε εποχή οικονομικής κρίσης και ανεργίας, με το υστέρημά τους επενδύουν στην εκμάθηση των ξένων γλωσσών των παιδιών τους; Με τον τρόπο αυτό συμβάλλετε στην άμβλυνση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων και συγχρόνως στην προσφορά ισότητας ευκαιριών;
- Όταν το κριτήριο «ξένες γλώσσες», προσμετράται και μοριοδοτείται ως ουσιαστικό και τυπικό προσόν του βιογραφικού σημειώματος για την κατάληψη θέσεων εργασίας παντού στην υφήλιο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, θεωρείτε ότι η άσκηση μιας τέτοιας πολιτικής και στρατηγικών μπορεί να οδηγήσει σε προστιθέμενη αξία για τη χώρα, το κράτος και τους πολίτες;  Επίκαιρο παράδειγμα: το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί και μοριοδοτεί για την επιλογή στελεχών και γενικά για τις θέσεις υψηλής ευθύνης την πιστοποιημένη - και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο γνώσης- 2η ξένη γλώσσα.

- Σε περίπτωση που η διαφαινόμενη εκπαιδευτική πολιτική ως προς τη β ξένη γλώσσα αρχίζει να εφαρμόζεται, τι σκοπεύετε να κάνετε με όλο αυτό το πλεονάζον προσωπικό που θα προκύψει; Η διαβεβαίωσή που είχαμε στις συναντήσεις  μας ότι «όλοι οι καθηγητές γαλλικών και γερμανικών θα βρίσκονται στην τάξη από το επόμενο σχολικό έτος», είστε σίγουρη ότι έχει δείκτη εφικτότητας;

Κύρια Υπουργέ,

Γνωρίζετε καλά ότι η δικαιολογία για την ουσιαστική κατάργηση της διδασκαλίας της β ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο ούτε ευσταθεί ούτε τεκμηριώνεται με βάση τα ίδια τα στοιχεία που διαθέτετε.
        Είναι βέβαιο δε, ότι ο μέσος πολίτης και η εκπαιδευτική κοινότητα θα ξενίζονταν ή κοινωνικά θα εξαγριώνονταν σε εποχή οικονομικής και κοινωνικής κρίσης αν, για παράδειγμα, εκ των υστέρων αντιλαμβάνονταν ότι το Υπουργείο δήλωνε μεν αδυναμία ως προς την παντελώς ανέξοδη διατήρηση της διδασκαλίας της β ξένης γλώσσας στο Σχολείο, η οποία δεν επιβαρύνει, όπως ήδη αναλύσαμε, σε τίποτα το δημόσιο προϋπολογισμό, προέβαινε δε πιθανόν σε μη καθοριστικά στοχευμένες και αποσβέσιμες, ποιοτικά και ποσοτικά, προσλήψεις ανθρώπινου δυναμικού.
      
Κύρια Υπουργέ , κάνουμε έκκληση, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική απόφαση, να λάβετε υπόψη σας ότι υπάρχει πλεονάζον προσωπικό εκπαιδευτικών Γαλλικής και Γερμανικής γλώσσας, που θα μπορούσατε να αξιοποιήσετε ορθολογικότερα και οπωσδήποτε ανέξοδα, αποδεικνύοντας εμπράκτως το «πρώτα ο μαθητής», ενώ ταυτόχρονα θα επιδεικνύατε κοινωνική πολιτική, τόσο προς τους γονείς, που εν μέσω οικονομικής κρίσης αδυνατούν να αντιμετωπίσουν έξοδα ιδιωτικής εκπαίδευσης, όσο και κοινωνική ευαισθησία προς τους υφισταμένους υπαλλήλους, τους καθηγητές ΠΕ05 και ΠΕ07.

      Τέλος, η αποσπασματικότητα ως προς την εκπαιδευτική πολιτική των ξένων γλωσσών και ειδικότερα της β ξένης γλώσσας, για την οποία πολλάκις έχει κατηγορηθεί το Υπουργείο Παιδείας, μπορεί κάλλιστα να πάψει να υφίσταται αν υπάρχει η βούληση και το όραμα, με ανέξοδες προσεγγίσεις, να παρέχεται η βέλτιστη ποιότητα εκπαίδευσης στο σχολείο, εξασφαλίζοντας και διασφαλίζοντας τη συνέχεια της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών σε όλες τις βαθμίδες του Δημόσιου Σχολείου.

Με εκτίμηση

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓ ΠΕ)
info@apf.gr   www.apf.gr

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
aplf@otenet.gr   www.aplf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
apelf@hotmail.com   www.pasykaga.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
info@deutsch.gr   www.deutsch.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)
thessaloniki@deutsch.gr   www.deutsch.gr