DaF in Griechenland

Mitglied Werden!

Αρχείο 2005 - 2017

Επιστημονικές ενώσεις Γερμανικής-Γαλλικής: Δελτίο τύπου για το Λύκειο

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΣΚΓΓ ΠΕ)
info@apf.gr    www.apf.gr

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΠΑΣΥΚΑΓΑ)
apelf@hotmail.com ww.pasykaga.gr  

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΣΚΓΓΦ ΠΠ)
aplf@otenet.gr    www.aplf.gr  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ)
info@deutsch.gr    www.deutsch.gr   

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΕΚΑΓΕΠΕ ΒΕ)
thessaloniki@deutsch.gr    www.deutsch.gr

                 
                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                           01/072011


Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ. συνεχίζει την πάγια πλέον τακτική της, αυτή του αιφνιδιασμού. Δεν πρόλαβε να ολοκληρωθεί η τελευταία συνάντηση των επιστημονικών συλλόγων γαλλικής και γερμανικής γλώσσας με την Υφυπουργό Παιδείας, κυρία Εύη Χριστοφιλοπούλου, σχετικά με τη διδασκαλία της γαλλικής και της γερμανικής στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο και το Υπουργείο, σε μία επίδειξη υπεροχής και αυταρχισμού, εκδίδει απόφαση με την οποία ακυρώνει ουσιαστικά τη διδασκαλία της ξένης γλώσσας στο «Νέο Λύκειο».

Πως οραματίζεται η ηγεσία του Υπουργείου το Νέο Σχολείο; Ένα σχολείο που δε θα παρέχει την εκμάθηση και πιστοποίηση επιπέδου Β1 δύο τουλάχιστον ξένων γλωσσών, βασική πλέον ανάγκη της σύγχρονης εποχής και απαραίτητο εφόδιο για τη μελλοντική πρόοδο και επιτυχία των μαθητών;

Πως θα γίνει το εκπαιδευτικό μας σύστημα ανταγωνιστικό τόσο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και στο διεθνή χώρο; Η δικαιολογία που χρησιμοποιεί το Υπουργείο, ότι δηλαδή, κανένα εκπαιδευτικό σύστημα ευρωπαϊκής χώρας δεν παρέχει τη δυνατότητα εκμάθησης δύο ξένων γλωσσών δεν ευσταθεί για τον απλούστατο λόγο ότι η ελληνική γλώσσα έχει πολύ λίγους φυσικούς ομιλητές σε σχέση π.χ με την αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα.


Συνεπώς, λογιστικοί και σίγουρα όχι παιδαγωγικοί είναι οι λόγοι που ωθούν το Υπουργείο στη λήψη αυτών των αποφάσεων. Παράλληλα, εύλογα μπορεί να αναρωτηθεί κανείς γιατί αυτή η σπουδή του Υπουργείου Παιδείας να ακολουθήσει μια πολιτική εξόντωσης της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στο Δημόσιο Σχολείο, όταν η ποιοτική αναβάθμιση των ξένων γλωσσών αποτελούσε μία από τις βασικότερες προγραμματικές εξαγγελίες του κυβερνώντος κόμματος; Ποιοτική αναβάθμιση θεωρείται η κατάργηση της ελεύθερης επιλογής των μαθητών για το ποια γλώσσα θα διδαχθούν, ο αντιεκπαιδευτικός και αντιπαιδαγωγικός διαχωρισμός, η χωροταξική κατανομή των δημοτικών σε γαλλόφωνα και γερμανόφωνα ή, τέλος, η αποσπασματική εκμάθηση των ξένων γλωσσών με δύο ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως και η βίαιη κατάργησή της στο Λύκειο;
Ποιους άραγε σκοπούς και μεγάλα συμφέροντα εξυπηρετεί η μη ολοκληρωμένη και αποσπασματική ξενόγλωσση εκπαίδευση; Ποιος επωφελείται τελικά από την Παραπαιδεία, αφού η εκμάθηση ξένων γλωσσών αποτελεί μία από τις βασικότερες επιδιώξεις των γονιών, όπως αποδεικνύεται στην πράξη;
Πού αποδεικνύεται το «Πρώτα ο μαθητής», όταν εν μέσω κρίσης του στερείται η δυνατότητα να κατακτήσει ένα επαρκές επίπεδο γλωσσομάθειας που θα συνδέεται μάλιστα με την απόκτηση του ΚΠΓ;
Γιατί το Υπουργείο Παιδείας δεν λαμβάνει υπόψη του τις επιστημονικά τεκμηριωμένες προτάσεις των φορέων Γαλλικής και Γερμανικής; Αντίθετα επιλέγει  την οδό της αδιαλλαξίας και των αμετακίνητων απόψεων, με κύριο πάντα αποδέκτη το μαθητή, ο οποίος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ευνοημένος ή έστω ισότιμος έναντι των ευρωπαίων συμμαθητών του.
Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προστεθεί και το γεγονός ότι ένας μεγάλος αριθμός καθηγητών γαλλικής και γερμανικής γλώσσας που υπηρετούσε μέχρι σήμερα στα Λύκεια της χώρας να καταστεί ανενεργός από την 1/9/2011 με ότι αυτό συνεπάγεται εν μέσω Μνημονίου.